Επισκόπηση Επιστημών

Πληροφορίες

Στο Nemexia, υπάρχουν επιστήμες που μπορούν να ερευνηθούν. Κάθε επιστήμη δίνει κάποια μπόνους, τα μπόνους αυξάνονται με κάθε επίπεδο της έρευνας. Επιπλέον,πολλά πλοία, η άμυνα, τα κτίρια, οι αναβαθμίσεις ή ακόμα και άλλες επιστήμες,είναι διαθέσιμες μόνο αν κάποια επιστήμη (ή επιστήμες)έχει ήδη ερευνηθεί.

  • Αν ο παίκτης ακυρώσει μια έρευνα σε εξέλιξη, θα λάβει πίσω το 60% έως 80% των πόρων,για την εν λόγω έρευνα.
  • Επιστήμες μπορούν να ερευνηθούν σε οποιοδήποτε πλανήτη ενός παίκτη και επηρεάζουν όλους τους πλανήτες,τα πλοία,κλπ. του παίκτη.
  • Αυτό σημαίνει ότι ένας παίκτης μπορεί να έρευνα το ήμισυ των επιστημών σε έναν πλανήτη και το άλλο μισό σε άλλο πλανήτη.
  • Σημειώστε ότι η ουρά της έρευνας είναι μία και ίδια για όλους τους πλανήτες του παίκτη, με την έννοια ότι δύο επιστήμες δεν μπορούν να ερευνηθούν ταυτόχρονα ακόμη και αν αυτό γίνεται σε δύο διαφορετικούς πλανήτες.

Κατηγορίες Επιστημών

Οι Επιστήμες χωρίζονται σε 4 κατηγορίες:

  • Βασικές επιστήμες;
  • Προηγμένες επιστήμες;
  • Master επιστήμες;
  • Πρόσθετες επιστήμες; Μόνο μία από αυτές μπορεί να ερευνηθεί από έναν μόνο παίκτη.

Επιστροφή στην Κορυφή