Επισκόπηση Γαλαξία

Πληροφορίες

Ο Γαλαξίας είναι μέρος του Σύμπαντος Παιχνιδιού όπου οι παίκτες δημιουργούν και αναπτύσουν τους πλανήτες τους.

Σημειώστε ότι νωρίς στο παιχνίδι υπάρχει μόνο ένας γαλαξίας και όταν είναι γεμάτος μέχρι 700 παίχτες το παιχνίδι δημιουργεί 2ο γαλαξία, κλπ.Το ανώτατο όριο γαλαξίες είναι 20.

Κάθε γαλαξίας αποτελείται από 81 συστήματα που έχουν Ήλιο, κάθε σύστημα έχει 24 θέσεις για πλανήτες.

Επιστροφή στην Κορυφή