Μάχες Ήλιου

Πληροφορίες

Οι Ηλιακές μάχες είναι ένα διαφορετικό είδος σύγκρουσης.Στις Ηλιακές Μάχες ο Επιτιθέμενος είναι ένας Ομαδικός πλανήτης που ανήκει σε μία Συμμαχία και οι αμυνόμενοι μπορεί να είναι διάφοροι παίχτες ή ο ίδιο ο Ήλιος.

Κάθε Ηλιακή Μάχη διαρκεί γύρους μάχης ή μέχρι να νικηθεί η μία πλευρά.

Πορεία μάχης

Ο ίδιος ο Ήλιος συμμετέχει ως μονάδα σε κάδε Ηλιακή μάχη όταν έχει έστω μία μέρα διάρκεια ζωής. Έχει Ζωή και Επίθεση σύμφωνα με το αν υπάρχει υποστήριξη Ηλίου ή όχι.

Όταν υπάρχει υποστήριξη Ήλιου

 • Η Ζωή του Ηλίου είναι ίση με τις ( απομένουσες ημέρες / συντελεστής ) * 1,000,000.
 • Η Επίθεση Ηλίου είναι ίση με τις ( απομένουσες ημέρες / συντελεστής) * 3,000.

Όταν υπάρχουν Υποστηρικτές η μονάδα Ηλίου μπορεί να είναι παραπάνω από μία:

 • Αριθμός Ήλιων = απομένουσες ημέρες / συντελεστής

Όπου συντελεστής = πληθυσμός υποστηρικτών / 25,112.

Σε αυτήν την περίπτωση ο Ήλιος λαμβάνει τα υψηλότερα επίπεδα επιστημών των υποστηρικτών.

Σημειώστε πως ο Ήλιος πυροβολεί με Λέιζερ και διαθέτει Ελαφριά Πανοπλία.

Όταν δεν υπάρχει υποστήριξη Ηλίου

 • Η Ζωή του Ηλίου είναι ίση με τις απομένουσες ημέρες * 1,000,000. Για Ήλιο με 20 μέρες η ζωή του θα είναι 20 000 000.
 • Η Επίθεση Ηλίου είναι ίση με τις απομένουσες ημέρες * 3,000. Για Ήλιο με 20 μέρες η Επίθεση θα είναι 60 000.

Δεν εμπλέκεται κάποια επιστήμη στην περίπτωση αυτή.

Τέλος της Μάχης

Στο τέλος κάθε μάχης εάν έχουν μείνει μονάδες από την πλευρά του Επιτιθέμενου (ο Επιτιθέμενος είναι ο Νικητής ή η μάχη έρχεται Ισοπαλία) μία ιδιαίτερη πιθανότητα υπολογίζεται. Αυτή η πιθανότητα καθορίζει εάν ο Επιτιθέμενος ή ο Αμυνόμενος θα λάβει έναν Κρύσταλλο ή όχι όταν ο Ήλιος νικηθεί. Η επιτιθέμενη Συμμαχία λαμβάνει έναν Κρύσταλλο που δεν διαθέτει.

 • Για τους Ήλιους με 0 μέρες ζωής στην αρχή της μάχης η πιθανότητα αυτή είναι 25% εάν ο Επιτιθέμενος είναι ο Νικητής ή η μάχη τελειώνει σε Ισοπαλία.
 • Για τους Ήλιους με 1 ή παραπάνω μέρες ζωής στην αρχή της μάχης αυτή η πιθανότητα είναι:
  • 75% εάν ο Επιτιθέμενος είναι ο Νικητής.
  • 50% εάν η μάχη τελειώνει με Ισοπαλία.

Αποζημίωση Υποστηρικτών

Οι υποστηρικτές λαμβάνουν τριπλάσιους πόντους Μάχης για τις προσπάθειές τους μέχρι το 50% των κατεστραμμένων μονάδων τους πίσω στους πλανήτες τους.

Οι μονάδες που επιστρέφουν υπολογίζονται ξεχωριστά για κάθε πτήση, όχι για κάθε υποστηρικτή. Οπότε αν στείλετε 2 πτήσεις με 11 και 9 μονάδες σε αυτές (20 μονάδες στο σύνολο), θα δεν θα λάβετε πίσω 10 μονάδες, αλλά 5 και 4 αντίστοιχα.

Επιστροφή στην Κορυφή