Υπηρεσιακά Πλοία

Πληροφορίες

Τα πλοία συντήρησης χρησιμοποιούνται για να συγκεντρώσουν ενέργεια από τον Ήλιο μετατρέποντάς την σε αξιοποιήσιμη ενέργεια για τα κτίρια του πλανήτη. Η ενέργεια που συγκεντρώνεται από κάθε δορυφόρο εξαρτάται από τη θέση του πλανήτη στο Σύστημα και από την ηλικία του Ήλιου.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε την παραγόμενη ενέργεια για κάθε δορυφόρο όταν ο Ήλιος βρίσκεται στο 100%:

Coordinate Energy Coordinate Energy Coordinate Energy Coordinate Energy
X:X:1 45 X:X:7 45 X:X:13 55 X:X:19 45
X:X:2 45 X:X:8 65 X:X:14 45 X:X:20 55
X:X:3 55 X:X:9 65 X:X:15 45 X:X:21 55
X:X:4 55 X:X:10 45 X:X:16 65 X:X:22 55
X:X:5 55 X:X:11 45 X:X:17 65 X:X:23 45
X:X:6 45 X:X:12 55 X:X:18 45 X:X:24 45


Πλοία συντήρησης Συνομοσπονδίας {#συνομοσπονδία}

Ηλιακός Δορυφόρος

Απαιτήσεις

  • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 1

Πλοία συντήρησης Τερτέθων {#τερτέθοι}

Ηλιακός Δορυφόρος

Απαιτήσεις

  • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 1

Πλοία συντήρησης Noxis

Οργανικός Δορυφόρος

Απαιτήσεις

  • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 1

Επιστροφή στην Κορυφή