Οβελίσκοι

Πληροφορίες

Οι Οβελίσκοι είναι μικρές κατασκευές που αποτελούν συμαντικό βήμα για την επίτευξη του στόχου του παισχνιδιού. Ο καθένας χρειάζεται 3 Κρυστάλλους, που μπορούν να ληφθούν με επιτυχή Επίθεση σε Ήλιο. Οι Οβελίσκοι κατασκευάζονται σε Πλανήτες Συμμαχίας στο γαλαξία.

Μόνο όταν κατασκευαστούν και οι 3 Οβελίσκοι, μπορεί να αρχίσει η κατασκευή της πύλης..

Κάθε ράτσα κατασκευάζει το δικό της Οβελίσκο:

  • Συνομοσπονδία: Οβελίσκος του Ramses II;
  • Τερτεθοι: Οβελίσκος του Axum;
  • Νοξοι: Οβελίσκος του Luxor.

Κάθε οβελίσκος απαιτοί τους παρακάτω πόρους και κάνει 48 ώρες να κατασκευαστεί, ανεξάρτητα με το είδος σύμπαντος):

  • Μέταλλο: 4 000 000;
  • Ορυκτά: 3 000 000;
  • Αέριο: 2 000 000;
  • Ενέργεια: 1 000.

Κάθε Οβελίσκος που έχει κατασκευαστεί μειώνει το χρόνο επίθεσης Ηλιου με 5%.

Επιστροφή στην Κορυφή