Ζώνες Πλανήτη

Πληροφορίες

Κάθε πλανήτης έχει 3 ζώνες: μια ζώνη πορων, με μια ζώνη Βιομηχανίας και μια Στρατιωτική ζώνη , οι οποίες επιτρέπουν στον ιδιοκτήτη του πλανήτη για την εγκαθίδρυση και την ανάπτυξη των κτιρίων του. Οι πλανήτες συμμαχίας έχουν Βιομηχανική , στρατιωτική και Γαλαξιακή ζώνη.

Ζώνες πλανήτη

  • Ζώνη Πόρων – Εδώ βρίσκονται όλα τα κτίρια πόρων. Αναπτύσοντας τα κτίρια αυτά, ο παίκτης αυξάνει το εισόδημα πόρων του πλανήτη καθώς και τα επίπεδα ενέργειας και πληθυσμού.

    Οι πληροφορίες πόρων αναφέρουν το βασικό εισόδημα και τα μπόνους, αν τυχόν υπάρχουν.

  • Βιομηχανική Ζώνη – σε αυτή τη ζώνη όλα τα βιομηχανικά κτίρια αναπτύσσονται. Με την ανάπτυξη αυτών των κτιρίων οι παίκτες μπορουν να αυξήσουν το χώρο στις αποθήκες τους, προκειμένου να αποθηκεύουν τα μεγαλύτερα ποσά από κάθε οικονομικό πόρο. Η ζώνη βιομηχανίας είναι ο τόπος όπου οι παίκτες μπορούν να κατασκευάσουν τα κτίριά εμπορικών συναλλαγών που τους επιτρέπει να πωλούν και να αγοράζουν περισσότερους πόρους και πλοία, καθώς και τα κτίρια που απαιτούνται για τη μετατροπή παλιοσιδερικών σε οικονομικό πόρο.

  • Στρατιωτική ζώνη – αναπτύσσονται εδώ τα κυβερνητικά κτίρια. Με την ανάπτυξη αυτών των κτιρίων οι παίκτες ερευνουν επιστήμες, κατασκευαζουν και αναβαθμιζουν πλοια και να δημιουργουν ή συμμετάσχουν σε μια Συμμαχία.

  • Γαλαξιακή ζώνη - Εδώ κατασκευάζονται οι τρείς Οβελίσκοι και η Αστρική Πύλη.

Κτίρια ανα ζώνη

Εδώ είναι τα κτίρια που μπορούν να κατασκευαστούν:

Ζώνη Πόρων

Συνομοσπονδία Τερτεθοι Νόξοι
Metal Mine (3) Metal Bot (3) Metal extractor (3)
Mineral Extractor (2) Mineral Bot (2) Mineral extractor (2)
Gas Refinery (2) Gas Probe (2) Gas Incubator (2)
Solar Panels Infrared Transbot Solar Absorber
Nuclear Plant Uranium Bot Uranium Absorber
Hangars Vault Nesting Grounds

Βιομηχανική Ζώνη

Συνομοσπονδία Τερτεθοι Νόξοι
Factory Construction Yard Mutation Cocoon
Terteths Facility Terteths Facility Hypermutation Cocoon
Metal Storage Metal Depot Metal Chamber
Mineral Storage Mineral Treasury Mineral Chamber
Gas Tank Gas Chamber Gas Bubble
Recycling Plant Junk Yard Recycling Transformer
Εμπορικό Κέντρο Εμπορικό Κέντρο Εμπορικό Κέντρο
Ship Market Ship Market Ship Market

Στρατιωτική ζώνη

Συνομοσπονδία Τερτεθοι Νόξοι
Shipyard Shipyard Shipyard
Laboratory Experimental Facility Overmind
Starport Stargate Space Channel
Government Regulator Palace Hive
Τράπεζα Τράπεζα Τράπεζα

Γαλαξιακή ζώνη

Υπέρτατα Κτίρια
Οβελίσκος του Ramses II
Οβελίσκος του Axum
Οβελίσκος του Luxor
Αστρική Πύλη (SSG)

Επιστροφή στην Κορυφή