Επισκόπηση πλανήτη

Πληροφορίες

Ο πλανήτης είναι ο τόπος στον οποίο γίνεται όλη η πρόοδος: Κτίρια, μονάδες, αναβαθμίσεις, επιστήμες. Πάντα ξεχωριστά απο άλλους παίκτες.

Επεξεργασία Πλανήτη

Απ το ανάλογο μενού μπορείς να επεξεργαστείς τον κάθε πλανήτη σου. Μπορείς να διαλέξεις απ τις παρακάτω επιλογές:

  • Αλλαγή ονόματος πλανήτη
  • Αλλαγή συντεταγμένων πλανήτη
  • Αλλαγή εικόνας πλανήτη

Καταστροφή πλανήτη

Ένας πλανήτης μπορεί να καταστραφεί αν δεχτεί επίθεση απο πλοία που έχουν την ανάλογη ιδιότητα. Οι πιθανότητες καταστροφής εξαρτώνται απ το είδος και τον αριθμό αυτών των πλοίων (απ τις πλευρές του επιτιθέμενου και του αμυνόμενου).

Αν ο παίκτης έχει μόνο έναν πλανήτη, αυτός δε μπορεί να καταστραφεί.

Δε μπορείς να καταστρέψεις δικούς σου πλανήτες με επίθεση.

Μπορείς να καταστρέψεις πλανήτη σου απ το μενου Επεξεργασία Πλανήτη. Μπορείς να καταστρέψεις 1 πλανήτη ανα 24 ώρες και δε μπορείς να καταστρέψεις τον βασικό σου.

Μπάρα διεργασιών

Κάθε πλανήτης έχει 3 Ζώνες: Πόρων, Βιομηχανική και Στρατιωτική

Στο μενιού πλανήτη, αν ο παίκτης ανοίξει οποιαδήποτε απ τις 3 ζώνες θα παρατηρήσει την καρτέλα με το χρόνο που απομένει για 6 κατηγορίες:

  • Ανάπτυξη κτιρίων στη Ζώνη Πόρων
  • Ανάπτυξη κτιρίων στη Βιομηχανική Ζώνη
  • Ανάπτυξη κτιρίων στη Στρατιωτική Ζώνη
  • Αναζήτηση Επιστημών
  • Κατασκευή Πλοίων
  • Αναβθμίσεις πλοίων

Θέση πλανήτη και εισόδημα ενέργειας

Η θέση του πλανήτη στο σύστημα επηρεάζει την Ενέργεια που του παρέχουν οι δορυφόροι του.

Συντεταγμένες Ενέργεια Συντεταγμένες Ενέργεια
X:X:1 45 X:X:13 55
X:X:2 45 X:X:14 45
X:X:3 55 X:X:15 45
X:X:4 55 X:X:16 65
X:X:5 55 X:X:17 65
X:X:6 45 X:X:18 45
X:X:7 45 X:X:19 45
X:X:8 65 X:X:20 55
X:X:9 65 X:X:21 55
X:X:10 45 X:X:22 55
X:X:11 45 X:X:23 45
X:X:12 55 X:X:24 45

Τα παραπάνω ισχύουν αν ο ήλιος παράγει ενέργεια στο 100% .

Επιστροφή στην Κορυφή