O planecie

Informacje

Planeta to miejsce, gdzie zachodzą wszystkie procesy gry - rozbudowa budynków, budowa statków i obrony, ulepszenia ich, badania naukowe itd. Wszystko to zależy od graczy.

Edycja planety

Każdy gracz może ją spersonalizować za pomocą przycisku "Edycja planety" w menu planety. Ma tam dostęp do trzech opcji:

  • Zmiany nazwy planety;
  • Zmiany współrzędnych planety;
  • Zmiany obrazka planety.

Zniszczenie planety

Planety mogą być niszczone, gdy zaatakują je statki posiadające umiejętność Niszczenia Planet. Szansa na zniszczenie planety zależy od typu oraz ilości takich statków (po obu stronach - atakującego i broniącego).

Jeśli gracz ma tylko jedną planetę, to nie można jej zniszczyć.

Nie możesz sam zniszczyć swoich planet atakując je.

Możesz zniszczyć swoje planety w menu "Edycja planety". Jest jednak jeden limit - możesz zniszczyć jedną planetę w ciągu 24 godzin i nie możesz zniszczyć głównej planety.

Pasek postępu procesów

Każda planeta ma trzy Strefy: zasobów; przemysłową; wojskową.

W widoku planety, po wybraniu dowolnej stregy, wyświetlana są czasy potrzebne do ukończenia aktywności z sześciu kategorii (patrząc od lewej do prawej):

  • Budowa budynków w strefie zasobów;
  • Budowa budynków w strefie przemysłowej;
  • Budowa budynków w strefie wojskowej;
  • Opracowywanie badań;
  • Budowa statków;
  • Ulepszanie statków.

Pozycja planet i zdobywana Energia

Od pozycji planety w systemie słonecznym zależy ilość dostarczanej Energii przez satelity.

Współrzędne Energia Współrzędne Energia
X:X:1 45 X:X:13 55
X:X:2 45 X:X:14 45
X:X:3 55 X:X:15 45
X:X:4 55 X:X:16 65
X:X:5 55 X:X:17 65
X:X:6 45 X:X:18 45
X:X:7 45 X:X:19 45
X:X:8 65 X:X:20 55
X:X:9 65 X:X:21 55
X:X:10 45 X:X:22 55
X:X:11 45 X:X:23 45
X:X:12 55 X:X:24 45

Podane tutaj wartości ważne są dla Słońca, które produkuje energię na 100%. Wraz z upływem dni życia, wartości te będą spadać.

Wróć na górę