Zasady Gry

I. Ogólne zasady

1.Rejestracja

Gra Nemexia jest darmową grą na przeglądarkę obecnie w fazie beta-testów. Rejestracja jest bezpłatna i jedynym wymaganiem jest Twoja zgoda na poniższe zasady oraz Ogólne Warunki Handlowe, które znajdziesz tutaj.

2.Kontakt

Każda gracz (osoba) może posiadać wyłącznie jedno konto na jednym z Uniwersów. *Gracz, który posiada 2 lub 3 konta, ale każde na innym Uniwersum, nie łamie tego punktu regulaminu.

3.Gra, forum

Forum znajdujące się pod adresem forum.madmoo.pl jest oficjalną częścią gry Nemexia. Wszystkie wykroczenia oraz łamanie zasad może prowadzić do wykluczenia z gry oraz forum.

4.Oficjalny język

Oficjalny językiem gry (www.nemexia.pl) oraz forum (forum.madmoo.pl) jest język polski. Komentarze, pytania oraz wszelkie rozmowy powinny być prowadzone w języku polskim, tyczy się to też komunikacji z Administracją. Wyjątkiem są gracze nie znający języka polskiego, którzy mogą kontaktować się z Administracją za pomocą języka polskiego lub angielskiego.

II. Restrykcje i kary

1.Wielokontowość

1.1. Z "wielokontowością" mamy do czynienia, gdy jeden gracz dokona więcej niż jednej rejestracji. Jest to poważne wykroczenie i będzie karane bez ostrzeżenia - karą jest blokada wszystkich kont użytkownika. Kara zostanie wymierzona na konta rozwinięte i nierozwinięte przez gracza, choć administracja może zaniechać karania.

1.2. Gracze, którzy będą używać tego samego komputera, wliczając w to zgłoszonych opiekunów kont, muszą natychmiast po rejestracji poinformować o tym administrację przez opcje umieszczoną w grze (opcja "Kontakt").

Gracze, którzy nie poinformują administracji o grze na jednym komputerze, będą ukarani za naruszenie reguł gry. Gracze grający na jednym komputerze NIE maja prawa do:

 • wysyłania surowców na konto gracza, grającego na tym samym komputerze/IP,
 • handlowanie pomiędzy sobą, * wzajemnej pomocy między kontami zarejestrowanymi na tym samym komputerze/IP,
 • wspólnych przedsięwzięć skierowanych przeciwko innemu graczowi,
 • logowania się na obydwa konta w tym samym czasie,
 • wysyłania jakichkolwiek flot pomiędzy swoimi kontami *.
# * Wyjątkiem jest loty, gdy flota nie osiągnie celu (flota zawróci nim osiągnie swoje przeznaczenie).

1.3. O "multikontowości" pomiędzy dwójką lub większą liczbą graczy, mówimy między innymi gdy: - ma miejsce wysyłanie surowców na planetę, a następnie atakowanie jej raz lub kilka razy w celu zrabowania, - przeprowadzane są ataki małymi flotami, mającymi na celu zniszczenie floty i zebranie złomu przez drugie konto; - na jedno konto przesyłane są surowce celem zrobienia z niego konta najlepszego.

Zapamiętaj: Tutaj jest wymienionych tylko parę przykładów z tych jakie bierzemy pod uwagę przy szukaniu multikonta.

Po więcej informacji na temat gry na tym samym IP udaj się do sekcji FAQ.

2.Zasiadanie

Z zasiadaniem mamy do czynienia, gdy na konto gracza wchodzi inna osoba, z innego adresu IP, która posiada konto lub nie, bez względu na powody. KAŻDE IP oraz bieżące informację z sesji przeglądarki (co nie jest łamaniem prawa) są zapisywane.

Przejmowanie konta od byłego właściciela, który nie ma zamiaru już się na nie logować, jest także uznawane za zasiadanie. Każdy gracz może mieć 1 konto na 1 uniwersum gry.

2.1. Zasiadanie jest dozwolone wyłącznie, gdy ma ona miejsce dzięki opcji "Opiekun". Możesz o tym więcej poczytać w Pomocy.

2.1.1. Każdy gracz może mieć nie więcej niż 2 graczy "opiekunów".

2.1.2. Gracze będący swoimi "opiekunami" nie mogą się wzajemnie atakować. Jest to możliwe dopiero po upływie okresu "zależności" trwającej 24 godziny. Po tym czasie atakowanie zostaje odblokowane.

2.1.3. Właściciel konta podlega karze za wszelkie działania swoich opiekunów.

2.2. We wszystkich innych przypadkach zasiadanie jest zabronione i karalne.

2.2.1. Za pierwsze zasiadanie, konto będzie zablokowane na 24 godziny bez możliwości atakowania go. W trakcie blokady użytkownik jest zobligowany do kontaktu z administracją i wyjaśnienia sprawy.

2.2.2. Za drugie naruszenie zasad, konto będzie zablokowane na 10 dni (240 godzin) bez możliwości atakowania go oraz redukcję posiadanej floty o połowę na wszystkich planetach. W trakcie blokady użytkownik musi skontaktować się z administracją i wyjaśnić sprawę. Po uzyskaniu wyjaśnień, administracja nie ma obowiązku skracania tego przymusowego urlopu. Zawsze w takich przypadkach brana jest pod uwagę historia konta i wcześniejszych przewinień.

2.2.3. Za trzecie naruszenie zasad, konto(a) zostanie(ą) zablokowane do końca rundy.

2.3. Zasiadanie oraz doglądanie więcej niż 3 kont.

2.3.1. Jeśli konta należą do członków jednego sojuszu, to naruszenie zasad może prowadzić do zmniejszenia floty na planecie team (jeśli istnieje).

2.3.2. W przypadku drugiego naruszenia zasad przez graczy z tego samego sojuszu, kary zostaną podwyższone i mogą prowadzić do anulowania/wykreślenia wyników danego sojuszu na koniec rundy.

3.Zamiana lub oddanie konta

Gdy konto zmienia właściciela (bez względu na przyczynę wymiany), nowy gracz jest zobligowany do powiadomienia administratora gry o zaistniałej zmianie, zmiany nazwy gracza, e-mail oraz hasła. Gracz zmieniający konto jest zobowiązany do znalezienia zastępcy lub przejścia w tryb wakacji, aż konto nie zostanie wykasowane z bazy danych. Każde wejście na stare konto będzie traktowane jak wielokontowość i będzie karane.

Każde wejście na konto przez byłego właściciela będzie traktowane jako złamanie zasad. Jeśli założy on nowe konto, to wtedy będzie to traktowane jako wielokontowość i karane zgodnie z tymi zasadami gry.

Użytkownicy, którzy decydują się na wymianę/oddanie konta są odpowiedzialni za swoje własne czyny, a administracja nie jest zobowiązana do rozwiązywania problemów jakie mogą z tego wyniknąć. Zespół gry nie będzie podejmował żadnych działań administracyjnych w tym zakresie, z wyjątkiem przypadków naruszenia zasad.

Sprzedaż kont z gry jest zabroniona. Handel kredytami za pieniądze czy zasoby jest zabroniony (i na odwrót).

4. Waluta gry i usługi

Transfer zakupionej waluty gry (Kredytów) albo innych usług (konta Premium, Platynowego Premium, specjalności) pomiędzy kontami na tym samym Uniwersum, z jednego Uniwersum na drugie, z jednej wersji gry (kraju) do innej lub między różnymi grami XS Software nie jest dozwolony. Wszelkie takie wnioski będą odrzucane.

5. "Robaki" i usterki systemu

"Robaki" są błędy lub różnego typu usterki w kodzie gry, które po wykorzystaniu przez użytkownika, pozwalają mu na zdobycie przewagi nad innymi graczami. Za błąd mogą być uznane niemożliwe do zdobycia statystyki jak na przykład: za dużo statków podliczając punkty za surowce lub zbyt duża liczba surowców, której gracz sam nie mógł zdobyć.

5.1. Jeśli gracz znajdzie błąd w grze jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o nim administracji. Gracz, który nie poinformuje o błędzie Teamu i będzie go wykorzystywał zostanie ukarany blokadą do końca rundy.

5.2. Jeśli gracz będzie używał zgłoszonych już "robaków", jego flota zostanie zredukowana do połowy na wszystkich planetach. Blokada do końca rundy lub inna kara będzie zależeć od decyzji administracji.

5.3. W przypadku bezpośredniego wejścia na cudze konto bez wiedzy właściciela, np.: haker, ingerencji pośredniej w grę z innego konta, lub jakichkolwiek niepożądanych działań przeciwko innemu graczowi lub serwerowi*, sprawcy zostaną ukarani przez stałe zablokowanie ich kont. Konta "skradzione/hakowane" zostaną również zablokowane do czasy oddani ich prawowitym właścicielom.

5.4. W przypadku prób ominięcia zabezpieczeń systemu w celu utrudnienia pracy serwerów i/lub manipulowania kodem gry, sprawcy zostaną ukarani przez usunięcie ich kont *.

5.5. Jeśli gracz mimowolnie używa błędów lub jakikolwiek luk w systemie, to sprawca zostanie ukarany blokadą konta do końca bieżącej rundy. Kara może zostać zmniejszona, jeśli gracz przedstawi wyczerpujące wyjaśnienia poprzez Kontakt w grze.

* Administracja gry zachowuje sobie prawo do ubiegania się o odszkodowanie w sądzie, zgodnie z prawem Republiki Bułgarii za zniszczenia oraz zwrot kosztów administracyjnych.

6.Boty oraz cheaty

6.1. Przez "boty" rozumiemy wszystkie (automatyczne) skrypty, w każdej możliwej formie, które wymuszają aktywność na koncie gracza (za wyjątkiem "automatyzmów" gry). Wykorzystywanie botów łamiących w jakikolwiek sposób zasady gry, będzie karane w następujące sposoby: jeśli będzie dowód na to, że gracz używa "bota", aby wchodzić na swoje konto, jest on automatycznie wyłączany z reszty rozgrywki na danym świecie, aż do jej końca.

6.2. Oszustwa, których celem jest manipulowanie grą przy użyciu programów i/lub osób, może doprowadzić do trwałego lub czasowego zablokowania kont wszystkich zaangażowanych graczy. Dodatkowo może prowadzić do wykreślenia z listy zwycięzców danej rundy gry.

6.3. Wielokrotne naruszenie tych zasad oraz normalnego sposobu funkcjonowania w grze, jak celowe tworzenie kont-duchów w celu spełniania wymagań potrzebnych do założenia planety team, będzie prowadzić do usunięcia takich kont oraz rozwiązania takiego sojuszu. Członkowie sojuszu mogą być ukarani blokadą, jeśli administracja znajdzie dowody na ich udział w tym procederze.

7.Push

Push oznacza wysyłanie surowców na inne konto, w celu jego wsparcia i rozbudowy. Nie zawiera to w sobie tylko zwykłej wysyłki zasobów, ale także następujące przykłady:

 • wysyłanie zasobów na planety, gdzie są przeprowadzane serie ataków,
 • ataki mniejszymi flotami w celu utworzenia złomu, który zbiera silniejszy i nie zwraca atakującemu,
 • ataki mniejszymi flotami w celu zdobycia punktów walki na jednym lub kilku kontach,
 • koordynowane ataki, gdy jeden gracz atakuje drugiego, a trzeci zbiera złom powstały podczas bitwy,
 • handel kredyty-surowce i odwrotny jest zabroniony,
 • inne dodatkowe drogi, w których pojedyncze konto wysyła surowce bez jakiekolwiek wymiany.

7.1. Dozwolony jest transport złomu do jego właściciela, ale nie więcej niż 50 000 000 złomu.

7.2. Dozwolona jest pojedyncza pożyczka dla jednego gracza, ale surowce muszą wrócić w ciągu tygodnia. Ponadto o wszystkim należy poinformować administratora. Górny limit pożyczki to 10 000 000 złomu.

7.3. Wszystkie inne przypadki wspomagania się graczy uznawane są za push.

7.3.1. Przy pierwszym ujawnionym naruszeniu obydwa konta są karana dwudniowym banem. W tym czasie, od gracza wymagany jest kontakt z administratorem, w celu udzielenia stosownych wyjaśnień. W przypadku braku takiego kontaktu, karaną będzie dodatkowo redukcja floty o połowę. Jeśli wyjaśnienia zostaną przyjęte, kara zostanie cofnięta.

7.3.2. Przy drugim złamaniu zasad, obydwa konta zostaną zablokowane na 10 dni, a floty będą zredukowane o połowę. W tym czasie, od gracza wymagany jest kontakt z Operatorem Gry, w celu udzielenia stosownych wyjaśnień.

7.3.3. Kolejne złamanie tej zasady będzie prowadzić do cięższych kar, aż z blokadą wszystkich kont do końca rundy włącznie.

7.3.4. Jeśli push miał wpływ na ostateczne wyniki na koniec rundy, to uczestnicy tego procederu mogą zostać usunięci z listy zwycięzców danej rundy.

8. Fair play

Akceptując te zasady gry, gracz zgadza się zachowywać dobrze i fair w grze. Jeśli złamie zasady w sposób opisany poniżej, to gracz(e) zostania ukarany zgodnie z sekcją II, paragrafem 10 tych zasad. Jeśli naruszenie nie jest opisane w tych przykładach, to administracja zastrzega sobie prawo do zastosowania najbardziej odpowiedniej kary.

8.1. Kiedy świadomie jeden lub kliku graczy tworzy nowe konta, aby spełnić wymagania do budowy planety team, to taka planeta może zostać usunięta, a sojusz rozwiązany. Nowe konta założone w tym celu zostaną zablokowane.

8.2. Jeśli gracz zasiada konto innego gracza (nie korzysta przy tym z opcji Opiekun *) i przez to doprowadzi do nieprzyjemnych następstw u trzeciego gracza (skoordynowany lot czy inne akcje), to poszkodowany powinien otrzymać rekompensatę części jego strat, a sprawca ukarany. Wygrane punkty walki i/lub złom zostaną odebrane i zwrócone przegranemu.

Takie same zasady obowiązują graczy korzystających z tego samego IP, jeśli uczestniczą w skoordynowanych działaniach przeciw innemu graczowi; ich konta będą ukarana zgodnie zasadami dotyczącymi wielokontowości.

*Opiekun konta może doglądać go nie dłużej niż przez 7 dni. Jeśli właściciel konta przez 7 dni się nie zaloguje (choćby raz), to oba konta zostaną ukarane jako zasiadanie.

8.3. Kiedy świadomie jeden lub kilku graczy tworzy nowe konta, a na nich słabe statki, niskie badania oraz ulepszenia, i wysyła statki do wspierania słońca podczas ataku przez swój sojusz lub sojusze. Sprawcy takich działań nie otrzymają nagrody na zakończenie rundy. Jeśli nadal będą łamać zasady w ten sposób, to kryształy zdobyte w walce zostaną im odebrane.

8.4. Jeśli więcej niż X * graczy z tego samego sojuszu łamie te zasady (zasady gry) - taki sojusz może zostać ukarany usunięciem statków/budynków, wygranych kryształów z planety team, podczas trwania danej rundy.

Jeśli przez naruszenie zasad gry danych sojusz zwyciężył w rundzie gry, to zostanie on wykreślony z listy, a jego miejsce zajmie następny, który był najbliżej ukończenia celu gry.

* Gdzie X = (ogólna liczba członków sojuszu) x 0,40 (czyli 40% członków sojuszu oszukuje).

9.Szantaż i groźby

9.1. Wszelkiego rodzaju szantaż i groźby wobec zawodnika, może prowadzić do ograniczonej lub nieograniczonej kary dla autora gróźb. W zależności od przypadku, ograniczenie może być zastosowane w dostępie do forum gry i/lub dostępie do gry.

W każdym rodzaju wykroczenia, gracz jest karany ograniczeniem dostępu do konta na okres od 5 do 48 godzin, bez możliwości atakowania lub blokady możliwości wysyłania prywatnych wiadomości na okres od 5 do 48 godzin.

W przypadku ponownego naruszenia zasad kara wynosi 240 godzin.

9.2. Cenzurowanie wypowiedzi (np.: "ty *****"), w celu ukrycia obraźliwego słownictwa, nie zwalnia z kary. Wszystkie takie naruszenia zasad będą karane zgodnie z powyższym punktem.

9.3. Używanie adresów URL (linków) do stron udostępniających pliki video (jak YouTube), które zwierać będą obraźliwe teksty, piosenki, nazwy itd., będzie karane zgodnie z powyższymi zasadami.

10.Kary

Oprócz przewinień wymienionych w punktach od 1 do 7 przeciwko zasadom gry, karze podlegają również takie wykroczenia:

10.1. Próby wymuszenia na graczach czegokolwiek podszywając się pod członka Teamu.

10.2. Próby wymuszenia na graczu, w jakikolwiek sposób, hasła i różnego rodzaju informacji, które są zastrzeżone przez każdą osobę. Dotyczy to również publikowania raportów szpiegowskich jak i bitewnych bez zgody obu stron, które uczestniczyły w potyczce.

10.3. Naginanie zasady jednego konta dla jednego komputera/IP używając jakiegokolwiek programu do ukrywania adresu IP, publicznych serwerów proxy oraz innych metod.

10.4. Wybieranie obraźliwych nicków oraz/lub awatarów na forum oraz w grze. Wysyłanie obraźliwy/wulgarnych wiadomości na forum oraz w grze.

10.5. Znieważanie oraz groźby kierowane w kierunku administracji niezależnie od sposobu, czasu oraz miejsca zniewagi. Członkowie Teamu zachowują sobie prawo do rozwiązywania takich spraw bez informowania o tym graczy.

10.6. Znieważenia oraz groźby kierowane od członka Teamu w kierunku gracza (patrz poprzednia sekcja). Tyczy się to wszystkich graczy, niezależnie od ich statusu dawcy.

10.7. Administracja pozostawia sobie prawo do stosowania poniższych kar, bez informowania gracza o tym: - Tymczasowy zakaz pisania postów na forum gry,; - Stały zakaz pisania postów na forum gry, - Tymczasowy ban na forum gry, - Stały ban na forum gry, - Tymczasowy zakaz pisania wiadomości w grze, - Stały zakaz pisania wiadomości w grze, - Tymczasowy ban konta w grze z brakiem możliwości atakowania, - Tymczasowy ban konta w grze z możliwością atakowania, - Stały ban konta w grze z możliwością atakowania, - Kasacja konta gracza, - Jeśli są dowody na wielokontowość/zasiadanie - kasacja wszystkich kont łamiących zasady *, - Blokada/filtrowanie dostępu do serwerów powiązanych z grą.

* Jeśli dowody są niepodważalne administracja natychmiast wyciągnie konsekwencje. Administracja nie jest zobligowana do podawania wyjaśnień swoich decyzji.Uwaga: pytania odnośnie zablokowanych kont, powinny być wysłana przez "Kontakt" w grze. Obraźliwy język wiadomości lub wielokrotne prośby o wyjaśnienie, po tym jak już były one wysłane, nie będą tolerowane.

11.Chargeback

Chargeback jest to działanie użytkownika polegającego na wycofaniu płatności za dokonany wcześniej zakup waluty w grze. Takie działanie jest surowo zabronione i karane blokadą konta bez ostrzeżenia.

12.Reklamowanie {#II12]

Wszystkie rodzaje nieautoryzowanych reklam są zakazane (w info o sojuszu czy nazwie gracza), czy to w formie tekstu, banera, linku, obrazka, awatara, itp.

Wyjątkiem jest reklamowanie innych gier XS Software.

Karą za takie złamanie zasad jest stała/czasowa blokada konta gracza na uniwersum i/lub forum.

13. Udostępnianie komunikacji z administracją

13.1. Publiczne udostępnianie komunikacji jaka miała miejsce pomiędzy Administratorem a użytkownikiem, która miała miejsce w systemie wsparcia, poprzez wiadomości prywatne w grze czy na forum, karane będzie czasową blokadą konta. Ukarany zostanie uczestnik komunikujący się z administracją i/lub osoba udostępniająca takie informacje.

13.2. Wysyłanie takich informacji na forach, blogach czy poprzez komunikatory internetowe, uznawane jest za publikowanie komunikacji.

13.3. Uczestnik komunikujący się z Administratorem może udostępnić cześć rozmów, tylko jeśli wyrazi na to zgodę Administrator oraz gdy nie jest to sprzeczne z zasadami i/lub OWH.

13.4. Administrator zachowuje sobie prawo do udostępnienia części komunikacji z innymi graczami w celu udowodnienia uczestnikom lub osobom trzecim przewinienia. Odnosi się to również do przypadków, w których komunikacja jest potrzebna do wyjaśnienia problematycznych sytuacji powstałych w grze i/lub na forum.

14. Udostępniania danych osobowych przez Administratora

Administrator nie może udostępnić żadnych danych osobowych (e-mail, adres IP, informacji o płatnościach, o logowaniu), graczowi czy osobom trzecim. Wyjątkami są:

14.1. Administrator nie ma prawa powiedzieć graczowi jaki adres e-mail jest powiązany z kontem, bo tylko to pozwala na udowodnienia, że jest on prawowitym właścicielem konta - to nie jest wyjątek.

Gracz, który zapomniał jaki e-mail jest przypisany do konta, może napisać na wsparcie gry i wskazać kilka swoich "domysłów" na temat adresu. Jeśli wśród nich będzie poprawny, Administrator poinformuje o tym gracza, jeśli uzna to stosowne.

14.2. Jeśli gracz żąda informacji na temat adresów IP używanych do logowania na jego konto, Administrator może je udostępnić tylko jeśli gracz potwierdzi, że jest właścicielem konta (poprzez podanie e-mail przypisanego do konta czy ostatnio dokonanych płatnościach), a Administrator uzna to za stosowne.

Pod żadnym pozorem Administrator nie może udostępniać adresów IP czy e-mail graczy, osobom trzecim.

14.3. Administrator nie może udostępniać informacji o płatnościach osobom trzecim. Wyjątkiem są instytucje rządowe, banki, dostawcy komórkowi oraz inne, którym administrator musi udostępnić informacje ze względu na obowiązujące prawo.

15. Wnioski osób trzecich

15.1. Administrator jest zobowiązany do sprawdzenia zgłoszenia gracza, ale nie ma obowiązku udostępniania mu jego wyników.

15.2. Administrator nie może potwierdzić lub zaprzeczyć udziału graczy w zorganizowanych działaniach, połączonych lub nie z obecnie trwającą rundą w danym uniwersum gry.

16. Ekstremalne środki

Systematyczne łamanie tych zasad prze jednego lub kilku graczy może prowadzić do usunięcia zwycięzców danej rundy, jeśli naruszone przez nich zasady wpłynęły na końcowy wynik. Administrator zastrzega sobie prawo do wymierzenia jednej z kar wymienionych powyżej.

17. Obniżenia kary

17.1. Administracja zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub zmniejszenia kar, o których mowa powyżej, zgodnie z oceną historii konta i wcześniejszych naruszeń zasad.

17.2. Obniżenie czy usunięcie blokady przez administratora nie podlega dyskusji, a nawiązywanie do tego w przyszłości może prowadzić do blokady konta.

III. Raportowanie

1.Raportowanie gracza

Raportowanie przez gracza wszelkich naruszeń zasad gry powinno odbywać się przez wewnętrzne wsparcie gry/kontakt.

1.1. Jeśli raport jest fałszywy, zostanie ukarany gracz, który sporządził raport, a nie raportowany.

1.2. Regularne raportowanie tych samych graczy w celu zapewnienia im "bezpłatnych wakacji", będzie karane blokadą konta dla oby kont.

2.Raportowanie administracji

Jeśli gracz ma wątpliwości co do pracy administratorów, może prosić o ich sprawdzenie. Taka prośba zostanie upubliczniona na forum gry. Jeśli dowód winy będzie niepodważalny przeciwko członkowi Teamu, zostanie ukarany blokadą dostępu do gry oraz wykluczeniem z grona administratorów.

 • Raporty będą brane pod uwagę, jeśli zostaną napisane z ogólnie panującymi zasadami netykiety.

IV. Dodatek

1.Weryfikacja postanowień administracji

Decyzja wydana przez moderatora może zostać cofnięta wyłącznie przez tego samego moderatora lub jego przełożonego administratora.

Działania podjęte przez administratora są ostateczne i nie ma od nich odwołań. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, jeśli są wątpliwości co do pracy administratora.

2.Rekompensata

2.1.Jeśli gracz ucierpi z powodu błędów gry lub działań Team, to otrzyma z tego tytułu rekompensatę.

2.2.Jeśli gracz ignoruje postanowienia moderatora i pyta innego moderatora, zostanie ukarany w grze blokadą konta do końca rundy. Jedynym wyjątkiem od tego jest kontakt gracza z przełożonym moderatora.

3.Sprzeciwy

Każdy nieuzasadnione wystąpienie przeciw zasadom gry, może prowadzić do jednej lub kilku kar, a nawet stałego wykluczenia gracza. Zależnie od stopnia wykroczenia gracza w grze, może przenieść się z gry "Nemexia" na inne serwisy, włączając forum gry oraz inne tytuły XS Software. Administracja "Nemexii" podejmuje takie kroki, jeśli uzna to za jedyną możliwość rozwiązania problemu z użytkownikiem.

4.Niezdefiniowane sprawy

Administracja zastrzega sobie prawo do karania graczy łamiących Zasady w inny sposób, niż opisany w niniejszych Zasadach Gry.

4.1. Niezdefiniowane sprawy zawierają odchylenia od normalnej gry, takie jak tworzenie kont z nieprawidłowymi statystykami w celu wpłynięcia bezpośrednio lub pośrednio na koniec rundy. Więcej o tym można poczytać w sekcji II paragrafie 7 tych zasad.

4.2. W niezdefiniowanych sprawach zawierają się wszelkie działania wspierania (pushu) w celu pomocy jednemu lub kilku kontom, jak również sojuszowi, w zajęciu jak najlepszego miejsca w rankingu na koniec rundy gry.

V. Wsparcie

Wspierając firmę XS Software JSCo, bez względu na to w jakiej formie, użytkownik nie uzyskuje żadnych specjalnych praw na traktowanie przez administrację czy zwrotów/rekompensat. Kiedy konto jest zablokowane za łamanie zasad, team gry nie jest zobowiązanych do transferu pozostałych kredytów na nowe konto lub innego typu rekompensat.

Konto gracza, który wpiera grę traktowane jest jako konto "darczyńcy". To zupełnie dobrowolny gest i nie zobowiązuje administracji w żaden sposób. Każde wsparcie daje ustaloną liczbę kredytów w grze, a to pozwala na zakup i korzystanie z dodatkowych funkcji. Status "darczyńcy" nie sprawia w żaden sposób, że gracz ma przewagę nad innymi przeciwnikami w grze. Nie daje też prawa na żądanie odszkodowania w przypadku jakiejkolwiek kary ze strony team, wymierzonej za łamanie zasad gry.

VI. Team gry (zespół)

Zespół: - nie jest odpowiedzialna za żadne szkody (bez względu w jaki sposób zostały połączone z grą) jakie użytkownik poniósł w wyniku udziału w grze, - nie jest odpowiedzialna za problem związane z działaniem maszyn z grą czy samej gry, - zachowuje sobie prawo do zadośćuczynienia graczowi, jeśli niesłusznie poniósł karę przez działania administracji, - zachowuje sobie prawo do wprowadzania poprawek w grze oraz wszystkich aspektach związanych z zabezpieczeniami bez informowania graczy, - zachowuje sobie prawo do zmiany tych zasad z wcześniejszym poinformowaniem graczy poprzez informację w grze czy na forum, - zachowuje sobie prawo do zablokowania dostępu do gry jeśli to konieczne. Odnosi się to planowanych wyłączeń gry.

VII. Kontakt

Jedynym oficjalnym kontaktem z administracją gry jest kontakt przez stronę "Kontakt" wewnątrz gry (system ticketowy). Na twoje pytania administracja powinna odpowiedzieć w ciągu 72 godzin w dni robocze oraz 96 godzin jeśli był weekend. Możesz również użyć forum gry: forum.madmoo.pl, jednak administracja nie jest zobligowana do zagwarantowania swojej obecności na forum czy odpowiedzi na pytania.

VIII. Użytkownicy

Wraz z rejestracją konta, użytkownik oświadcza, że przeczytał niniejsze zasady oraz zgadza się z nimi. Zobowiązuje się także do ich przestrzegania, a w razie ich złamania poniesie przewidzianą karę. Każdy użytkownik zobowiązuje się również do sprawdzania, czy zasady nie uległy zmianom.

Nieznajomość zmian zasad, nie będzie zwalniać z ich przestrzegania.

Użytkownik bierze odpowiedzialność za swoje dane osobowe, nie musi ich nigdy przekazywać żadnemu członkowi personelu - obecnemu czy byłemu. Jeżeli takie dane będą prezentowane, to personel gry nie będzie za to odpowiedzialny.

Prawa do gry należą do XS Software JSCo www.xs-software.com

Prawa do tego tekstu należą do XS Software JSCo, rozpowszechnianie go bez naszej pisemnej zgody jest zabronione.

Wróć na górę