Pravidlá hry

I. Všeobecné

1. Registácie

Nemexius je bezplatná webová hra.Registrácia je úplne zadarmo a jedinou podmienkou je súhlas s pravidlami a s všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti, ktoré nájdete tu

2. Účty

Každý hráč (osoba) môže vlastniť len jeden účet v jednom vesmíri hry.

*Keď hráč má 2 alebo 3 účty,každý z nich v odlišnom svete,to nie je považované za porušienie tohto pravidla.

3.Hra a fórum

Fórum na internetovej adrese skforum.madmoo.com je oficiálnou súčasťou hry Nemexia. Všetky porušenia môžu být považované za nedodržiavanie pravidel a môžu viest k trestu na fóre alebo v hre.

4. Oficiálna jazyk

Oficiálnym jazykom v hre (www.nemexius.sk) a na komunikačnom fóre ([skforum.madmoo.com][link_forum_nemexia_sk]) je slovenčina. Poznámky, otázky a konverzácia, to všetko by malo byť vedené v slovenčine, ak budete žiadať odpoveď od administrátorov. Výnimkou môže byt iba pripomienka cudzinca, ak bude chcieť dostať odpoveď - svoje dotazy by mal teda formulovať slovensky alebo anglicky.

II. Zákazy a tresty

1. Multiúčtov

1.1 Multi účtami sa stávajú keď jeden užívateľ má viac ako jednu registráciu.Toto je zakázané a bude potrestané bez upozornenia. Trest predstavuje zablokovanie všetkých účtov hráča.Trest platí pre všetky účty bez ohľadu na level. Administrácia nie je povinná toto pravidlo dôsledne dodržiavať.

1.2 Hráči,ktorí potrebujú jeden počítač (to plati aj pre sitterov)sú povinní hneď po registrácií to nahlasiť. Hráči,ktorí neinformujú o tom,že používajú jeden počítač alebo sú sitteri, ktorí hrajú z jedného počitača, dostanú tresty, pretože to je porušenie pravidiel. Keď hrajú z jedného počítača, hráči nemajú právo:

 • Zásobovať zdrojmi iné účty z rovnakého počítača
 • Poslať alebo prijímať zdroje alebo lode od iných hráčov, ktorí hrajú z istého počítača
 • Poskytovať pomoc ostatným účtom z rovnakého počítača
 • Zúčasniť sa koordinovaných akcií so spoluúčastníkmi z rovnakého počítača proti iným hráčom
 • Prihlásiť sa súčasne na viac účtov z rovnakého počítača
 • Uskutočniť lety navzájom*

*Okrem prípadov, kedy neboli lety zrealizované (t.j. boli vrátené pred dosiahnutím cieľa)

1.3. Za multiaccounting sú tiež považované priame alebo nepriame činnosti medzi dvoma a viacerými účtami ako:

 • Zasielať zdroje na planétu, ktorá je pod jedným alebo viacerými útokmi
 • Konštantné útoky menšími armádami s cieľom vytvorenia poľa pre recykláciu (šrotu), ktoré potom druhý účetpozbiera.
 • Pranie zdrojov-preposielanie zdrojov v rôznych formách cez viac účtov,smerujúcich k jedinému hlavnému účtu.

Poznámka: Toto je len niekoľko príkladov priameho alebo nepriameho multiaccountingu.

Viac informácií o hraní z rovnakej IP adresy nájdete v sekcii Často kladené otázky.

2. Babysitting

Babysitting je vstup do účtu z iného IP z inej osoby,ktorá má alebo nemá účet ,bez ohľadu na trvalosť a dôvody. KAŽDÉ prihlásenie a KAŽDÁ IP ,sesia alebo informácia z browseru musia byť napísané(ktoré nie je priestupok zákona).Podľa týchto pravidiel babysitting je zakazaný a trestný.

Začať užívať účet hráča, ktorý fakticky hranie v Nemexii ukončil, je tiež považované za kontrolovanie. Každý hráč môže prevádzkovať iba jeden účet v jednom hernom vesmíre. Viac informácií napovie vyššie uvedený odsek 2, sekcia I. tohto dokumentu.

2.1.Babyseating je povolený len pri použití voľby Seating v hre. Viac informácií nájdete v menu Pomoc sekcia Sitting.

2.1.1.Každý hráč má nárok na dva seatery.

2.1.2.Hráči, ktorí sa vzájomne strážia, sa nesmú navzájom napadnúť. Po ukončení stráženie musia počkať 24 hodín pred útokom.

2.1.3.Vlastník účtu je zodpovedný za činnosti všetkých svojich seaterova prijíma za nich aj postihy.

2.2.Vo všetkých ostatných prípadoch babyseating je zakázané a trestné.

2.2.1. V prvom priestupkom sú obi dva účty zablokované na dobu 24 hodín bez povolenia útočiť je. Počas tejto doby súpovinní obrátiť sa administratorovi a podať vysvetlenie.

2.2.2. Pri druhom porušení podmienok budú účty zablokované na dobu 10 dní a počet flotíl oboch účtov bude zredukovaný na polovicu na všetkých planétach. Počas tejto doby musia hráči znovu kontaktovať administrátora a podať vysvetlenie. Administrátor nie je povinný uvedený trest znižovať. Všetko toto závisí aj na predošlých trestoch (akéhokoľvek typu) postihnutých hráčov.

2.2.3. Pri treťom porušení pravidiel budú oba účty zablokované až do konca súčasného kola.

2.3 Kontrolovať a starať sa o viac ako 3 účty.

2.3.1 Ak budú účty od členovia rovnakej aliancie, porušení pravidiel môže viesť k redukcii lodí na tímovej planéte (ak je tam zhoda).

2.3.2 V prípade druhého porušenia pravidiel hráčov jednej aliancie, sú tresty zvýšené a toto môže viesť až k anulovanie výsledku víťaza kola, ak nekalé praktiky samotnej aliancie alebo na jej tímovej planéte môžu mať priamy vplyv na konečné výsledky.

3. Výmena alebo prevod účtov

V prípade zmeny vlastníka účtu (bez ohľadu na dôvod výmeny), je nový vlastník povinný informovať o tejto záležitosti bezodkladne administrátora hry.

Každý prípadný zásah v zmenenom účte, pochádzajúce od jeho pôvodného majiteľa je považovaný na multiaccounting.

Užívatelia podieľajúci sa na zmene (darovanie účtu) sú zodpovedné za neskoršie akcie, vzájomné nedorozumenia alebo problémy, ktoré by mohli nastať. Tie sú považované za etické a administrátori nebudú zasahovať pri ich riešení, ak nepôjde o porušenie pravidiel.

3.1 Predaj účtov je v hre zakázaný.

4. Virtuálna mena a služby.{#II4}

Prevody zakúpených či obdŕžaných kreditov alebo služieb (Premium, Platinum účet, Špecializácia) v rovnakom vesmíre, z jedného vesmíru do iného, z jednej hernej verzie (krajiny) do druhej, alebo medzi rôznymi hrami XS Software nie sú povolené. Akékoľvek požiadavky budú zamietnuté.

5. Chyby a narušenie hier

Za chybu sa považuje slabosť alebo nespravnost v kóde produktu, ktorý umožňuje užívateľovi využívať hru vneoprávnene činnosti a / alebo ktorý zabraňuje server a / alebo softvér na vykonanie stanovených úloh a očakávaní. Zachybu sa považuje, a nemožné štatistiky ako: príliš veľa lodi pre tie zdrojové body alebo súčasný zdroj je nadočakávania pre tento typ hráča / účet.

5.1 Ak hráč nájde chybu v hre, musí bezodkladne informovať administrátora. A pre použitie neoznamovaných chyby,bude hráč potrestaný zablokovaným účtu do konca súčasného kola.

5.2 Ak hráč používa nahlásenu, ale nevyriešenú chybu, bude hráč potrestaný znížením polovicu flotily na všetkých planétach,zablokovaným účtu do konca súčasného kola alebo iný trest vybraný administrátorom.

5.3 V priamom (vstup do cudzieho účtu bez vedomia majiteľa, napr. Hacking/Ukradnutie), nepriamo (v rozpore s hrou na cudzíúčet) všetky nebezpečné akcie proti inému hráčovi, alebo serveru *, páchateľ budepotrestány zákazom hráť po dobu 10dní. A hacknuté konto bude zakázané kym majiteľ poskytne svoje vlastníctvo.

5.4 Ak sa niekto pokusí obísť systém v zámernom pokuse a snaží sa manipulovať kód z hry, páchateľ bude potrestányzákazom hráť do konca súčasného kola.

5.5 Ak hráč nedobrovoľne (nevedomky) použije chybu alebo nejaký rozpor v systéme, bude potrestaný zabanovaním účtu do konca aktuálneho kola. Tento trest môže byť administráciou znížený alebo eliminovaný, dokáže Ak hráč adekvátne podať vysvetlenie svojho počínania v takom prípade.

Administrácia hry si vyhradzuje právo požadovať náhradu škody na súde, podľa zákona o Bulharskej republiky nanáhradu škody a úhradu administratívnych nákladov.

6. Boty a cheaty

6.1 Boty sú nazývané (automatizované) skripty alebo prográmy v akejkoľvek forme, simulujúce činnosť v účte bez fyzickej prítomnosti vlastníka (vrátane napríklad automatizované skripty nevstupujú do hry). Použitie akejkoľvek botov je prísne zakázané a tresty sú: keď hráč použiva botov, ten hráč bude potrestaný trvalým zákazom a jeho účet bude zablokovaný do konca herného kola.

6.2 Podvody, pri ktorých sa bude používať pri uľahčovaní hry externými programami, s cieľom obísť pravidlá hry, môžu viesť k trvalému alebo dočasnému trestu príslušného hráča a môžu sa týkať aj zrušenie víťazstva v kole hry.

6.3 Opakované porušovanie pravidiel, ako napríklad úmyselné vytváranie tieňových účtov za účelom docieliť predčasného vytvorenie Tímové planéty, môže viesť k následnej likvidácii tejto planéty a zrušenie aliancie, ktorá toto robila. Členovia takejto aliancie môžu byť potrestaní zabanovaním ich účtov, ak administrácie objavia ich účasť na takomto skutku.

7. Injekcia

Injekcia /injecting/ znamená vyslať také prostriedky(podporu) do iného účtu bez jasnú odmenu. To zahŕňa nielen jednoduchý prenos zdroje, ale tieto sú niektoré príklady:

 • Posielanie zdrojov na planéte, kde nabíja z niekoľkých útokov; * Útoky s menšou flotilu s cieľom vytvoriť recyklačnej oblasti, ktorá bude zhromaždená väčšim účtom a nevratí saútočníkovi;

 • Útoky s menšou flotilu s cieľom získať bojové body v jednom alebo niekoľkých účtoch. * Obchod ako výmenou kredity pre zdroj a naopak je zakázané.

*Koordinovať lety: ked jeden hráč posiela útok do iného hráča a tretí hráč získaný z bitky šrot.

 • Ďalšie prípady, v ktorých jeden účet pošle zdrojov a nezíska nič naspäť

7.1. Je povolené prepravovať zozbieranej šrot vlastníkom v prípade, že suma nie je vyššia ako 50 000 000.

7.2. Je dovolené jeden príspevok od jedného hráča k inému po návrate zdrojov do jedného týždňa a explicitnévarovanie administrátorov. Obmedzenie je 10 000 000 šrotu.

7.3. Ak budú hráči vyššie uvedenými spôsobmi sústavne pravidlá hry porušovať, budú dostávať prísnejšie tresty s možnosťou trvalého zabanovanie všetkých ich účtov.

7.4 Každá takáto injektáž, vykonávaná za účelom narušenia pravidiel hry, môže vyústiť k zmenám v bodovom hodnotení hry predmetného kola.

8. Férová hra

Ako náhle hráč súhlasí s pravidlami a následne je registrovaný, je povinný v rámci svojho súhlasu s pravidlami tieto aj dodržiavať a hrať hru férovo. Ak počas svojho pôsobenia v hre poruší niektoré pravidlá (podľa uvedených príkladov), bude náležite potrestaný podľa sekcie II, odseku 10 týchto pravidiel. Ak jeho porušenie pravidiel nie je v uvedených príkladoch spomenuté, administrácia si vyhradzuje v takýchto prípadoch použiť patričné potrestanie.

8.1 Ak vedome jeden alebo viac hráčov aliancie vytvorí nové účty za účelom zvýhodnenia tejto skupiny pri výstavbe Tímové planéty. Na základe rozhodnutia administratívy môže byť celá skupina potrestaná od odstránenia Tímové planéty samotnej až po zákaz hrania do konca aktuálneho kola.

8.2 Ak hráč počas zastupovania zneužije zástupný účet * napríklad pre nepatričné lety ako je útok na iného hráča. Postihnutý hráč dostane náhradu za svoje straty a delikvent bude naopak patrične pokutovaný. Delikventova výhra - výhra zo zastupovaného účtu bude eliminovaná, prípadné straty na zastupovanie účtu budú bez náhrady zachované!

Rovnaké pravidlo platí pre hráčov hrajúcich z rovnakého IP, ak sa zúčastní spoločné, jednotné akcie proti tretiemu hráči, ich účty budú potrestané podľa pravidiel daných v primeraných odsekoch pojednávajúcich o účtoch na jednom IP.

*Oficiálny zástupca môže strážiť cudzí účet maximálne sedem dní. Keď mu vlastník cudzieho účtu sa za tú dobu ani raz k svojmu účtu neprihlási oba účty by mali byť potrestané za nepovolený babysitting.

8.3 Ak vedome jeden alebo viac hráčov vytvorí nové účty s flotilami, vedami a aktualizáciami na nízkej úrovni a tieto účty budú zamerané na podporu slnka počas slnečného útoku inej aliancie, bude týmto delikventom zakázaný príjem odmien v tomto kole. A ak v zneužívaní budú pokračovať, prídu aj o svoje vyhrané kryštály.

8.4 Ak viac než X * hráčov od rovnakej aliancie poruší tieto pravidlá (Pravidlá hry) - táto aliancia môže byť pokutované silnou redukciou flotíl, levelov budov alebo vyťažených kryštálov v aktuálnom kole.

Ak porušenie týchto pravidiel povedie k víťazstvu pre takúto alianciu - ich víťazstvo bude anulované a ďalšie aliancie, ktorá je na nasledujúcu pozíciu v hodnotení získa štatút víťaza. * Kde X = (Celkové počty v aliancii) x 0,40

9. Vydieranie a hrozieb

9.1 Akýkoľvek vydierania a hrozieb, ktoré sú určené hráčom, alebo všeliaký druh konštantná trápenie v hre cez vydierania, môže viesť k obmedzene alebo neobmedzene časom potrestanie autora hrozby. V závislosti od prípadu, môže byť toto obmedzenie platiť pre prístup k fóra tejto hry a / alebo prístup k hrám.

V každé porušenie bude hráč potrestaný obmedzením uživanie jeho účet za obdobie 5 až 48 hodín bez dovolenia útoky na účet alebo obmedzenie práva na poslanie súkromných správ za obdobie 5 až 48 hodín (Mute).

Na druhej porušenie môžu tieto obmedzenia byť zvýšené na 240 hodín.At second violation those restrictions can be raised to 240 hours..

9.2 Použitie skrytých urážok (napr. typu: ....... PiP .......) maskujúce urážlivé či vulgárne výrazy bude hodnotené administráciou podľa odseku vyššie.

9.3 Použitie odkazov na nevhodné videá či webové stránky s nevhodným obsahom, bude považované tiež za porušenie pravidiel a patrične administráciou potrestané.

10. Tresty

Prípady nečestnej hry podľa pravidiel opísaných v kapitole 1 - 7, budu potrestané a spolu s:

10.1. Prípady vydierania tímu s cieľom dostať akékoľvek výsady pred všetkými ostatnými hráčmi.

10.2. Používanie akejkoľvek techniky na získanie dôverných informácií od hráčov, ako sú heslá, kódy všetkého druhu a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré je zvyčajne obmedzenú na túto osobu. To zahŕňa vydávanie správ bitiek a špionážne správy, bez súhlasu oboch strán, ktoré sa podieľali na akcii.

10.3. Оbchádzaние pravidiel pre iba jeden účet pre každý počítač / IP adresu pomocou ľubovoľného druhu softvéru pre krytie IP adresy, verejné proxy servery a iné metódy

10.4. Urážаť uživateľ a / alebo avatary vo fóre alebo v hry alebo tých, ktorí povzbudujú hráča niečo urobiť (svastiky, krížov atď).

10.5. Urážky a hrozby od užívateľov ku administrátorom hre, bez ohľadu na typ, čas a miesto urážky. Tím si vyhradzuje právo urobiť akýkoľvek druh činnosti, bez akéhokoľvek upozornenia hráčov.

10.6. Urážky a hrozby od administrátora hry ku hráčmi (pozri predchádzajúci bod). Toto pravidlo sa vzťahuje na všetkých hráčov, bez ohľadu na ich stav darovať.

Tím hry si vyhradzuje právo použiť ktorykoľvek z nasledujúcich trestov, a to bez akéhokoľvek upozornenia hráčov:

 • Dočasný zákaz pre vyjadrenie záujmu vo fóre hry;
 • Trvalý zákaz na vyjadrenie záujmu vo fóre hry;
 • Dočasný zákaz prístupu do fóra hru;
 • Trvalým zákazom prístupu na fórum hry;
 • Dočasný zákaz posielania správ v hre (Mute)
 • Trvalý zákaz posielania správ v hre (Mute)
 • Dočasný zákaz použivať účet bez možnosti útočiť;
 • Dočasné obmedzenie pre prístup na hru s dovolené útoky na účet;
 • Trvalé obmedzenie použivať účet a možnost útočiť na ten účet;
 • Odstránenie užívateľského účtu;
 • Ak je osvedčené multi účtov/ multiaccountingu / babyseating - deaktivácia všetkých účtov ktoré sú na tejto adrese .*
 • Blokovanie / filtrovanie prístupu na servery, ktoré sú súčasťou hry

 • Osvedčené v tomto prípade znamená, že tím jednomyseľne považuje ten prípad za porušenie. On (tím), nie je povinný poskytnúť vysvetlenie svojho rozhodnutia.

Poznámka: Otázky alebo poznámky týkajúce sa zablokovania / deaktiváciu / vymazané účty je možné odoslať pomocou formulára Podpory v hre alebo vo fóre. Neslušný jazyk, urážky a požiadavky o vysvetlenie viac ako raz nebudú tolerované.

11.Chargeback

To je spôsob požadovania peňažných prostriedok naspäť po ich zakúpení v hre.To je striktne zakázané.

12. Reklamy

Všetky druhy reklamy v informačných fórach a poliach aliancií, na planétach alebo u nickov hráčov a tiež v ich názvoch vo forme textu, obrázku, banneru, linkov, apod sú prísne zakázané. Výnimku z tohto ustanovenia môže urobiť len reklama na iné online hry prevádzkovanej zriaďovateľom Nemexie. Trest za porušenie vyššie uvedeného pravidla je trvalá blokácia hráčov /-ov a prípadne aj blokácia toho istého hráča v ďalších vesmíroch Nemexie.

13 Zdieľanie administratívne konverzácie (korešpondencie)

13.1 Zverejnenie všetkých interných konverzácií medzi administráciou a hráčom, nech sa jedná o komunikáciu v rámci podpory hry, alebo na fóre v osobných odkazoch je zakázané a porušenie tohto zákazu povedie u hráča, ktorý toto zverejní, ale aj hráčov príjemcov, k dočasnému zablokovaniu ich účtov .

13.2 Jedná sa o zverejnenie nielen útržkov, ale i celých takých konverzačných textov na fórach aliancií, komunikačným fórach Nemexie, týka sa aj blogov a komunikačných aplikácií á la Skype, MSN, Yahoo, ICQ, sociálnych sietí, atď

13.3 Iba, ak je vopred administratívou schválené, príslušný hráč môže zdieľať dohodnutú časť oznámených informácií a to opäť len v takom prípade, keď toto nebude v rozpore s pravidlami alebo podmienkami spoločnosti XS Softaware, prevádzkujúca hru Nemexia.

13.4 Administrácia si vyhradzuje právo zverejňovať interné konverzáciu s hráčom, len keď toto bude nevyhnutné ako dôkaz o previnení hráča, skupiny hráčov alebo dokonca "cudzie tretej strany" voči pravidlám hry alebo komunikačného fóra hry.

14 Zdieľanie osobných údajov hráča s administratívou

Administratíva nemá akékoľvek práva zdieľať osobné údaje (e-mailové adresy, IP adresy, platby a prihlasovacie informácie) registrovaných hráčov s inou - treťou stranou a to dokonca aj vtedy, ak je do hry priamo zapojená. Pre toho platí ale niekoľko výnimiek:

14.1 Administratíva nemôže zdieľať aktuálnu e-mailovú adresu účtu ani voči samotnému vlastníkovi účtu, pretože v tomto prípade sa jedná o jediná citlivé dáta, ktoré môžu potvrdiť vlastníctvo účtu - v tomto prípade sa nejedná o výnimku.

 • Ak z akéhokoľvek dôvodu vlastník stratil svoju e-mailovú adresu, môže poslať odkaz do systému podpory s niekoľkými návrhmi svojej e-mailovej adresy a len keď tieto návrhy budú takticky a štrukturálne blízko skutočnej e-mailovej adresy pôvodne zadanej, administratíva môže rozhodnúť o tom , či oznámi hráčovi danú e-mailovú adresu alebo nie.

14.2 Ak bude vlastník účtu žiadať informácie o IP adresách, ktoré sú zaznamenané v jeho histórii ohľadom prihlásenia, správca môže podať tieto informácie len pre potvrdenie vlastníctva účtu (oprava e-mailovej adresy alebo detaily platobné informácie).

 • Správca nemôže zdieľať informácie o IP adresách s treťou stranou a to z akéhokoľvek dôvodu!

14.3 Správca nemá oprávnenie podávať akékoľvek informácie o platobnom režime hráčov voči inému hráčovi - tretej osobe, výnimkou môžu byť iba zákonné požiadavky patričné vládne inštitúcie, banky, poskytovateľmi mobilného telefónu a iné, kde správca je zaviazaný podať ony informácie v rámci zákona štátu.

15. Žiadosť informácií od cudzích hráčov - tretej osoby

15.1 Správca je zaviazaný uskutočniť požadovanú kontrolu po podanej správe o porušenie pravidiel hráčov, ale nie je viazaný oznamovať akékoľvek výsledky týchto kontrolných akcií.

15.2 Správca nemá moc potvrdiť / poprieť účasť tretej strany, hoci by sa jednalo o hráča zúčastneného v aliancii účastníka alebo akokoľvek spolupracujúce v aktuálnom kole či vesmíru.

16. Krajné opatrenie

Systematické porušovanie pravidiel jedným alebo viacerými hráčmi môže viesť k zrušeniu víťazov aktuálneho kola, ak porušenie herných pravidiel pôsobilo akokoľvek na záver tohto kola. Administratíva si osobuje právo udeliť niektorý z trestov uvedených vyššie.

17. Znižovanie trestov

17.1 Administrácia si vyhradzuje právo predĺžiť alebo znížiť akékoľvek vymerané tresty v týchto pravidlách uvedené, podľa svojej vlastnej mienky.

17.2 Ak administratíva zníži alebo zruší potrestanie hráča, bude to bez akýchkoľvek diskusií, ktoré sa v tomto smere nepripúšťajú a prípadní diskutujúci môžu byť za svoje protesty voči rozhodnutiu administrácie potrestané.

III. Hlásenia

1. Hlásenia hráčov

1.1 Nahlásenie hráčov za akékoľvek porušenie vykonané vo fóre alebo v hernej podpory.

V prípade nespravného nahlásenia z hráčov na iného hráča, bude žalobca potrestaný trestom, ktorý platí pre nahlásenýprípad.

1.2 V prípade,že cieľ je získať “dovolenka zadarmo” obidva účty budú zablokované s minimálnym trestom.

2. Nahlásenie členov tímovej hry

V prípade, že ide o zneužitie administrátora hry, hráč alebo skupina hráčov, môžu požiadať o dôkladnej kontrole. Takátožiadosť musí byť uverejnená vo fóre hry. Ak je preukázaná vina, bude osoba vyškrtnutá z administrácie hry.

 • Žiadosti budú považované iba ak sú správne gramatický napísané.

IV. Prílohy

1. Preskúmanie administratívnych rozhodnutí

Činnosť, ktorú urobil moderátor môže byť preskúmaná alebo zrušená len tou istou osobou alebo vyššejadministrátorom. Činnosť, vykonané administrátorom nemôže byť predmetom preskúmania alebo zrušená, ak je výsledkom vyššie uvedeních pravidiel.

2. Kompenzácia

2.1. Ak hráč trpel chýb hry a nespravnosti, alebo z činnosti administrátorov hry, hráč bude odplatený.

2.2. Ak hráč sa snaží ohnúť rozhodnutia moderátora a kontaktovať iný moderátor, tak ten hráč bude potrestaný zablokovaným jeho účtu pre súčasné kolo.Výnimkou je, ak ten hráč kontaktuje vyššieho administrátora.

3. Námietky

Žiadnu námietku k neprimeraným pravidiel by mohlo viesť k žiadnej z vyššie uvedených sankcií alebo vylúčenie z hry. Vzávislosti od závažnosti porušenia môže byť trest rozšírený nielen na hru Nemexia, ale ďalšie odmietnutie služby,vrátane fórum Nemexia. Nemexia členovia tímu sa dohodli na potrestanie takýchto aktivít ako najlepšie zo svojichznalostí a názorov.

4. Neopísané prípady

Administrácie hry si vyhradzuje právo trestať spôsobom, ktorý je považovaný za vhodný každý hráč, ktorý porušilpravidlá spôsobom, ktorý nie je opísaný v pravidiel hry.

4.1 V nepopísaných prípadoch je zahrnuté vyhýbanie sa normálne línii hry - napríklad vytvorenie účtu s abnormálnymi štatistikami za účelom priameho vplyvu smerujúceho na uzavretie kola. Viac informácií nájdete v sekcii II, odsek 7 aktuálneho dokumentu.

4.2 V nepopísaných prípadoch sú zahrnuté všetky akcie injektáže s účelom nedovolenej pomoci jednému alebo viacerým účtom, tiež dohody s priamym vplyvom na záver kola.

V. Príspevky

Prispieť k spoločnosti XsSoft JSCo, bez ohľadu na to prostredníctvom SMS alebo akýmkoľvek iným spôsobom, nebude v žiadnom prípade vrátené alebo náhradené. Ak je účet potrestaný za to, že nedodržiava existujúce pravidlá hry, zamestnanec nie je povinný pohybovať mincí medzi novým a starým účtom alebo nahradiť hráč nejakým spôsobom.

Účet, ktorý prispel k hre je "darca". To je úplne dobrovoľný akt a nenúti zamestnanca robiť niečo v žiadnom prípade.Každý príspevok poskytuje na účtom množstvo mincí, ktoré umožňujé hráčovi využiť ďalšie možnosti pre časové obdobie. Stav "Darca" nebude v žiadnom prípade pritlačať hráč proti ostatným hráčom, a tiež nedáva právo požadovať odškodnenie v akejkoľvek forme potom, čo zamestnanec ho potrestal za porušenia pravidiel.

VI.Tím hry (zamestnanci){#VI}

Zamestnanci:

 • Nie sú zodpovedný za akékoľvek škody (či už spojené s hrou žiadnym spôsobom) k užívateľovi ako výsledok pre jeho účasť v hre.
 • Nie je zodpovedný za akékoľvek problémy so strojmi, ktoré podporujú hru alebo samotnú hru.
 • Si ponecháva právo na náhradu hráčov, ktorí trpia činnosti zamestnancov.
 • Si vyhradzuje právo vykonať opravy v hre a všetky jej aspekty bez varovania.
 • Si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel a musí najskôr varovať hráčov so správou, v hre alebo vo fóre.
 • Si vyhradzuje právo zablokovať prístup k hre v prípade potreby. To platí aj pre plánovanú podporu kontroly, rovnako ako pre nehôd.

VII. Kontakty

Jediný oficiálny kontaktný formulár so správou hry je Podpora hry. Môžete sa obrátiť na tím Podporu hry fórum skforum.madmoo.com, kde je tím povinný poskytnúť odpovede na Vašu žiadosť do 72 hodín za pracovné dni a 96 hodín cez víkendy.

VIII.Užívatelia

Keď užívatelia sa regustruju tú a robia si účet, to automatický známena, že s tieto pravidlá súhlasia, a budu ich dodržiavať a prijať tresty v prípade, že zamestnanec sa rozhodne, že sú nevyhnutné. Oni sami sú zaviazaní pravidelne kontrolovať zmeny v pravidlách.

Keď niekto poruší pravidla, pretože si ich neprečital - to neznamená že nebude potrestaný, to ho neospravedlňuje.

Užívatelia nosia zodpovednosť za svoje osobné údaje a netreba ich predstaviť žiadného zamestnanca - aktuálne alebo predchádzajúce. Ak taká bola prezentovaná na hre - zamestnanec nie je zodpovedný.

Práva na hru patria k XS Software JSCo www.xs-software.com.

Práva tohto textu patria k XsSoft JSCo a jeho kopírovanie je zakázané bez nášho písomného súhlasu.

Späť na vrchol