Admirálske schopnosti

Informácie

Po piatej úrovni začne tvoj Admirál s každou úrovňou zbierať body schopnosti. Maximálne 36 bodov schopnosti a úroveň 40.

Tieto body schopnosti si môžeš prerozdeliť do troch rôznych odvetví: útočné odvetvie, obranné odvetvie a úžitkové odvetvie.

Do úrovne 1 tohto odvetvia potrebuješ vložiť určité množstvo bodov, aby si neskôr mohol vložiť body do úrovne 2 a 3 toho istého odvetvia.

Prerozdelenie

Body schopnosti si môžeš prerozdeliť za 100 kreditov alebo za zdroje. Zdroje potrebné na prerozdelenie sa za každým zvyšujú:

Minerály Cena v Mineráloch Čas Cena v Mineráloch
1 50000 6 3200000
2 200000 7 6400000
3 400000 8 12800000
4 800000 9 25600000
5 1600000 10 51200000

Odvetvie útočných schopnosti

Laserový lúč

Rozvíjaním tejto schopnosti zvýšiš svoj útok laserom všetkých svojich lodí a strelných veží, ktoré používajú Laserovú vedu.

Požiadavky: žiadne Percentuálne zvýšenie: 3% poškodenia laserom Maximálna úroveň: 5 (15% zvýšenie poškodenia laserom)

Zásobník iónu

Rozvíjaním tejto schopnosti zvýšiš útok iónom všetkých svojich lodí a strelných veží, ktoré používajú Vedu iónov.

Požiadavky: žiadne Percentuálne zvýšenie: 3% poškodenia iónom Maximálna úroveň: 5 (15% zvýšenie poškodenia iónom)

Optimalizátor plazmy

Rozvíjaním tejto schopnosti zvýšiš útok plazmou všetkých svojich lodí a strelných veží, ktoré používajú Plazmové vedy.

Požiadavky: žiadne Percentuálne zvýšenie: 3% poškodenia plazmou Maximálna úroveň: 5 (15% zvýšenie poškodenia plazmou)

Posilňovač útoku

Rozvíjaním tejto schopnosti zvýšiš útok všetkých svojich lodí a strelných veží všetkých ich zbraní.

Požiadavky: 10 bodov schopnosti v odvetví útočných schopnosti Percentuálne zvýšenie: 2% celkového poškodenia Maximálna úroveň: 3 (6% zvýšenie celkového poškodenia)

Kritický úder

Rozvíjaním tejto schopnosti zvýšiš šancu svojich lodí na kritický zásah.

Požiadavky: 10 bodov schopnosti v odvetví útočných schopnosti Percentuálne zvýšenie: 1% šance na kritický zásah Maximálna úroveň: 3 (3% zvýšenia šance na kritický zásah)

Záhuba

Rozvíjaním tejto schopnosti zvýšiš maximálnu šancu na zničenie planét.

Požiadavky: 18 bodov schopnosti v odvetví útočných schopnosti Percentuálne zvýšenie: 5% šance na zničenie planét Maximálna úroveň: 1 (5% zvýšenie šance na zničenie planét)

Odvetvie obranných schopnosti

Pán lodí

Rozvíjaním tejto schopnosti zvýšiš život všetkých svojich lodí.

Požiadavky: žiadne Percentuálne zvýšenie: 2% života lodí Maximálna úroveň: 5 (10% zvýšenie života lodí)

Pán panciera

Rozvíjaním tejto schopnosti zvýšiš obranu lodí.

Požiadavky: žiadne Percentuálne zvýšenie: 1% obrany lodí Maximálna úroveň: 5 (5% zvýšenie obrany lodí)

Pán obrany

Rozvíjaním tejto schopnosti zvýšiš život všetkej tvojej obrany.

Požiadavky: žiadne Percentuálne zvýšenie: 2% životov obrany Maximálna úroveň: 5 (10% zvyšovanie životov obrany)

Ultimátny obranca

Rozvíjaním tejto schopnosti zvýšiš životy aj obrany aj svojich lodí.

Požiadavky: 10 bodov schopnosti v odvetví obranných schopnosti Percentuálne zvýšenie: 2% života obrany a lodí Maximálna úroveň: 3 (6% zvýšenie života obrany a lodí)

Ochranca

Rozvíjaním tejto schopnosti znížiš demolačné body lodí, ktoré na teba útočia a vlastnia schopnosť záhuba alebo demolícia planét.

Požiadavky: 10 bodov schopnosti v odvetví obranných schopnosti Percentuálne zníženie: 15% demolačných bodov Maximálna úroveň: 3 (45% zníženie demolačných bodov útočníka)

Proti-záhuba

Rozvíjaním tejto schopnosti znížiš šancu na zničenie tvojich planét.

Požiadavky: 18 bodov schopnosti v odvetví obranných schopnosti Percentuálne zníženie: 7% záhuby planéty Maximálna úroveň: 1 (7% zníženie šance záhuby planéty)

Odvetvie úžitkových schopnosti

Chemik

Rozvíjaním tejto schopnosti znížiš spotrebu plynu svojich lodí.

Požiadavky: žiadne Percentuálne zníženie: 1% spotreby plynu Maximálna úroveň: 5 (5% zníženie spotreby plynu lodí)

Cestovateľ

Rozvíjaním tejto schopnosti dodáš svojmu vesmírnemu výletu hodiny navyše jedným smerom.

Požiadavky: žiadne Zvýšenie hodín: 2 hodiny vesmírneho výletu Maximálna úroveň: 5 (10 hodín vesmírneho výletu navyše jedným smerom)

Pán nákladu

Rozvíjaním tejto schopnosti zvýšiš nosnosť nákladu svojich lodí.

Požiadavky: žiadne Percentuálne zvýšenie: 2% nákladu Maximálna úroveň: 5 (10% zvýšenie nosnosti nákladu)

Urýchľovač

Rozvíjaním tejto schopnosti zvýšiš rýchlosť svojich lodí.

Požiadavky: 10 bodov schopnosti v odvetvi úžitkových schopnosti Percentuálne zvýšenie: 3% rýchlosti lodí Maximálna úroveň: 3 (9% zvýšenie rýchlostí všetkých lodí)

Pilot

Rozvíjaním tejto schopnosti zvýšiš maximum povolených letov.

Požiadavky: 10 bodov schopnosti v odvetvi úžitkových schopnosti Zvýšenie: 1 letecký bod Maximálna úroveň: 3 (3 letecké body navyše)

Pán šrotu

Rozvíjaním tejto schopnosti zvýšiš maximum zvyšného odpadu po súboji.

Požiadavky: 18 bodov schopnosti v odvetvi úžitkových schopnosti Percentuálne zvýšenie: 7% zvyšného opadu* Maximálna úroveň: 1 (7% zvýšenie šrotu po súboji)

* Zvyšný odpad po súboji je medzi 25% až 35% súčtu stratených bodov zdrojov útočníka aj obrancu.

Späť na vrchol