Prehľad Galaxie

Informácie

Galaxia je časť Herného vesmíru, kde hráči vytvárajú a rozvíjajú svoje planéty.

Počet galaxii v každom vesmíre je rôzny, závisí od počtu registrovaných hráčov. Na začiatku hry je tu jedna Galaxia, keď sa naplní a má viac ako 700 hráčov, vznikne druhá galaxia, keď sa naplní druhá galaxia po 700 hráčov, vznikne ďalšia atď. Maximálny povolený počet galaxií je 20.

Každá galaxia sa skladá z 81 systémov, ktoré vo svojom strede majú Slnko a 24 miest pre planéty.

Späť na vrchol