Pokročilá Veda

Špionáž

Špionáž je pokročilá veda, ktorá zvyšuje šancu na úspešné špehovanie a umožňuje viac špionážnych kontrol. Je to zrejme jedno z najstarších umení vojny. Keď sa zdokonalíte v tejto oblasti, vaše Špionážne sondy budú schopné získať viac konkrétnych informácii o nepriateľských planétach. Zdokonaľovanie tejto vedy vám umožní vyrábať a používať oveľa lepšie špionážne senzory

Bonus: Výskumom 10. úrovne vedy Špionáž umožňuje hráčom vidieť aké druhy a koľko lodí na nich zaútočí.

Maximálna úroveň: 20. úroveň

Požiadavky

 • Laboratórium,Experimentálne zariadenie alebo Nadrozum na 4. úrovni
 • Astronómina na 2. úrovni

Radarové systémy

Radarové systémy sú pokročilou vedou, ktorá zvyšuje maximálny počet povolených súčasných letov. Radar je detekčným systémom objektov, ktorý používa elektromagnetické vlny, aby identifikoval vzdialenosť, výšku, smer alebo rýchlosť pohyblivých a nehybných objektov ako sú lietadlá, lode, motorové vozidlá, informácie o počasí, a teréne. Tento typ vedy sa zaoberá so zdokonaľovaním radarových systémov. Radary sú používané na ovládanie letov, a preto sú tak dôležité.

Bonus: Každá úroveň Radarových systémov zvyšuje maximum povolených letov o 1,5.

Napríklad: Na úrovni 6 tejto vedy budete schopní posielať 1 + 6 * 1,5 = 10 letov súčasne. Ak výsledok nie je celé číslo, je zaokrúhľované smerom nadol (10,5 = 10).

Maximálna úroveň: 15. úroveň

Požiadavky

 • Laboratórium,Experimentálne zariadenie alebo Nadrozum na 4. úrovni
 • Astronómina na 1. úrovni

Lodná obrana

Lodná obrana je pokročilá veda, ktorá zvyšuje životnosť lodí. Základné vesmírne lode sú založené na základe myšlienky, že majú byť ľahké a rýchle. Nanešťastie, toto prirodzene znižuje ich obranné schopnosti a v medzi-galaktických bitkách boli početné lode zničené nepriateľským ohňom. Vylepšovanie titánových stien by mohlo byť komplikovaným a nákladným procesom, tak sa vedci rozhodli pracovať na starých dizajnoch, aby ich vyskúšali a vylepšili. Tieto procesy sú predovšetkým náročné a vyžadujú obrovské množstvá prvotriedneho kovu. To je dôvod, prečo tento výskum požaduje veľa kovu.

Bonus: Každá úroveň Lodnej obrany zvyšuje životnosť všetkých lodí o 10% (spolu až po 200%)

Maximálna úroveň: 20. úroveň

Požiadavky

 • Laboratórium,Experimentálne zariadenie alebo Nadrozum na 5. úrovni
 • Fyzika na 4. úrovni

Palivové články

Palivové články je pokročilá veda, ktorá zvyšuje rýchlosť lodí. Akonáhle ľudia uskutočnili prvé testy v oblasti kozmológie, vedeli, že prúdové motory s bežnými palivami boli jednoducho nepraktické pre účely vo vesmírnom lete. Aj keď lety menších a ľahších lodí boli uspokojivé, zhromaždenie skutočnej vojenskej flotily vybavenej s ťažkou výzbrojou a postačujúcimi štítmi bolo prakticky nemožné. Bolo jasné, že je potrebné vyrobiť motor schopný fungovať aj v priestore s nulovou gravitáciou. Palivové články boli riešením, ktoré vedci objavili. Motory s obrovskými rozmermi a objemom, ktoré kombinovali Kyslík aVodík, ktoré boli oddelene skladované v nádržiach. Reakcia medzi týmito dvoma elementmi je dobre známa ako produkcia veľkého množstva energie.

Bonus: Každá úroveň Palivových článkov zvyšuje rýchlosť všetkých lodí o 15% (spolu až po 225%)

Maximálna úroveň: 15. úroveň

Požiadavky

 • Laboratórium,Experimentálne zariadenie alebo Nadrozum na 6. úrovni
 • Chémia na 4. úrovni

Prúdové motory

Prúdové motory je pokročilá veda, ktorá zvyšuje rýchlosť lodí. Prúdové motory vstúpili do novej éry vývoja. Nové technológie pomohli vývoju prúdového motora to do takej miery, že väčšina jeho nedostatkov bola prekonaná. Vedci našli geniálny spôsob ako prispôsobiť prúdové motory pre funkciu s palivovými článkami. Hoci boli vyvinuté mnohé pohonné systémy, prúdový motor je stále všadeprítomný a nenahraditeľný.

Bonus: Každá úroveň Prúdových Motorov zvyšuje rýchlosť všetkých lodí o15% (spolu až po 225%)

Maximálna úroveň: 15. úroveň

Požiadavky

 • Laboratórium,Experimentálne zariadenie alebo Nadrozum na 7. úrovni
 • Chémia na 6. úrovni
 • Lodná obrana na 5. úrovni

Laserová veda

Laserová veda je pokročilá veda, ktorá zvyšuje útok lodí s laserovými zbraňami. Laser je optické zariadenie, ktoré produkuje intenzívny jednofarebný lúč svetla. Má svoje využitie vo všetkých technológiách- v špionáži, počítačových systémoch a taktiež vo výzbroji lodí. Laserová veda je základ pre vývoj zbraňových systémov.

Bonus:Každá úroveň Laserovej vedy zvyšuje útok všetkých lodí a obranu jednotiek s laserovými zbraňami o 15% (spolu až po 225%)

Maximálna úroveň: 15. úroveň

Požiadavky

 • Laboratórium,Experimentálne zariadenie alebo Nadrozum na 8. úrovni
 • Matematika na 3. úrovni

Iónová veda

Iónová veda je pokročilá veda, ktorá zvyšuje útok lodí s iónovými zbraňami. Na základe vedeckého pokroku iónového výskumu vedci zostrojili ionizátor a vložili ho do iónového dela, ktoré môže byť veľmi silné. Iónové delo zvyčajne nazhromaždí neškodné ióny a vystrelí ich takmer rýchlosťou svetla, ktorá ich robí ničivou. Všetky lode, ktoré využívajú tento typ zbrane získajú bonus útoku z tejto vedy.

Bonus: Každá úroveň Iónovej vedy zvyšuje útok všetkých lodí a obranu jednotiek založených na Iónových zbraniach o 15% (spolu až po 225%)

Maximálna úroveň: 15. úroveň

Požiadavky

 • Laboratórium,Experimentálne zariadenie alebo Nadrozum na 8. úrovni
 • Matematika na 5. úrovni
 • Laserová veda na 5. úrovni

Plazmová veda

Plazmová veda je pokročilá veda, ktorá zvyšuje útok lodí s Plazmovými zbraňami. Táto technológia je založená na objave uskutočnenom počas experimentov s iónovou technológiou. Vedci objavili extrémne horľavý iónový plyn, nazývaný plazma. Je považovaný za štvrté skupenstvo hmôt. Po úspešnom vylepšení technológie a početných testoch s termonukleárnymi reakciami s plazmou, vedci vytvorili plazmový generátor, plyn-rozpúštajúce zariadenie ktoré produkuje nízkoteplotnú plazmu – plazmatronu. Plazma je potom vystreľovaná cez hlaveň a má ničivé účinky na akejkoľvek lodi

Bonus: Každá úroveň Plazmovej vedy zvyšuje útok všetkých lodí a obranu jednotiek s Plazmovými zbraňami o 15% (spolu až po 225%)

Maximálna úroveň: 15. úroveň

Požiadavky

 • Laboratórium,Experimentálne zariadenie alebo Nadrozum na 8. úrovni
 • Matematika na 7. úrovni
 • Laserová veda na 10. úrovni
 • Iónová veda na 5. úrovni

Ekológia

Ekológia je pokročilá veda, ktorá zvyšuje množstvo získavaného Ozónu na planétach. Je to veda zaoberajúca sa ekosystémami a podnebím planét. Informácie o nich pomáhajú zachovať prírodnú rovnováhu každej planéty. Pokým každá budova v Nemexii znižuje Ozónovú úroveň na planéte, je dôležité rozvíjať túto vedu, pretože umožňuje obnovu Ozónu.

Bonus: Každá úroveň Ekológie denne obnovuje 250 bodov Ozónu na všetkých hráčových planétach (spolu až po 3750)

Maximálna úroveň: 15. úroveň

Požiadavky

 • Laboratórium,Experimentálne zariadenie alebo Nadrozum na 4. úrovni
 • Fyzika na 3. úrovni
 • Chémia na 3. úrovni

Späť na vrchol