Vyčerpateľné suroviny

Informácie

Energia je vyčerpateľná surovina.Bez energie nemôže byť postavená žiadna budova.

Ako získať energiu:

  • Solárne panely/Infračervený transbot/Solárny absorbér sú hlavné produkčné budovy energie pre každú rasu. Aby ste dostali viac energie, zvyšujte úroveň týchto budov.
  • Jadrová továreň/Uránový bot/Uránový absorbér sú druhotné budovy slúžiace na produkciu energie pre každú rasu.
  • Solárne satelity, ktoré produkujú energiu vysoko na Obežnej dráhe planéty. Množstvo energie produkovanej satelitmi závisí od súradníc planéty, od množstva Ozónu aod počtu Slnečných dní.

Energia je redukovaná vývojom budov, každá úroveň budovy (okrem budov produkujúcich energiu) znižuje hodnotu aktuálnej energie otoľko, koľko požaduje úroveň budovy. Ak chcete znížiť odber energie, môžete to spraviť prostredníctvom ničenia úrovní budov.

Množstvo získanej energie

Množstvo získanej energie je ovplyvňované nasledovnými aspektmi:

  • Zostatkom Slnečných dní;
  • Množstvom Ozónu na určitej planéte;
  • Pozíciou planéty v systéme (pre energiu získavanú Solárnimy satelitmy);

Výpočet energie planéty

Základný vzorec pre vypočítanie Energie, ktorá je dostupná na každej planéte je:

Dostupná energia = (Vyprodukovaná energia) – (Používaná energia)

Späť na vrchol