Útok

Informácia

Útok je hlavný spôsob získania väčšieho množstva surovín ako produkujú vaše bane a zabrzdenia pokroku vašich nepriateľov. Lety typu útok vedú k bitke. Môžete útočiť na rovnakú planétu maximálne 10 krát denne. Všetky lode okrem špiónov môžu byt vyslané na útok. Dôvodom útoku je zničenie nepriateľskej flotily, krádež jeho surovín, zničenie úrovne budov alebo dokonca zničenie celej planéty.

Prichádzajúci útok je označený na obrazovke letov červenou farbou.

Obmedzenia:

 • Požiadavky na koeficient útoku: môžete útočiť na hráčov, ktorých celkové body alebo zdrojové body sú v rozmedzí polovice a dvojnásobku vašich celkových alebo zdrojových bodov.

Napríklad: ak máte 10000 celkových bodov a 20000 zdrojových bodov, môžete útočiť na hráčov, ak ich celkové body sú v rozmedzí 5000 a 20000 alebo ich zdrojové body sú v rozmedzí 10000 a 40000, stačí ak je splnená jedna z týchto podmienok (toto obmedzenie neplatí pre týmové útoky);

 • Zapamätajte si, že ak máte Hviezdy smrti/Titánov/Kráľovné Noxov v útoku, požiadavka na koeficient útoku je iba podľa Zdrojových bodov, nie celkových;
 • Hráč, ktorý nemá aspoň 300 celkových bodov, nemôže byť napadnutý;
 • Hráč,ktorý nemá aspoň 300 Celkový počet bodov môže napadať ostatných hráčov(všetky obmedzenia platia);
 • Hráči v móde Ochrany,Dovolenky alebo Trestu nemôžu byť napadnutí;
 • Ak ste v móde Ochrany, môžete útočiť iba na neaktívnych hráčov;
 • Všetci neaktívni hráči môžu byť napadnutí bez ohľadu na koeficentu útoku.
 • Útočný let sa nemôže skladať iba zo špiónskych lodí;
 • Musíte mať dostatok plynu na nаtankovanie vašich lodí na planéte, z ktorej ich vysielate. Ak je útok vyslaný, odpovedajúce množstvo plynu je použité bez ohľadu na to, či útok dosiahne svoj cieľ alebo nie.

  Poznámka: Hráči, ktorí hrajú za rasu Therethov a Noxov môžu ukradnúť do 50 percent (½) zdrojov dostupných pri úspešnom útoku, ale hráči hrajúci za Konfederáciu môžu ukradnúť až do 66,6 percent (2/3) zdrojov!

Späť na vrchol