Ďalšie vedy

Silový útok

Silový útok je konečná veda, ktorá zvyšuje útok lodí. Tento druh výskumu je zodpovedný za rozvoj všetkých druhov zbraňových systémov a zlepšenie ich efektívnosti v boji. Vývoj tejto vedy dodáva mohutný bonus útoku všetkým lodiam, bez ohľadu na ich typ zbrane.

Bonus:Každá úroveň silového útoku zvyšuje útok všetkých lodí o 5% (spolu až po 50%)

Maximálna úroveň: 10. úroveň

Požiadavky

 • Laboratórium,Experimentálne zariadenie alebo Nadrozum na 20. úrovni
 • Laserová veda na 10. úrovni
 • Iónová veda na 7. úrovni
 • Plazmová veda na 5. úrovni

Okamžitá obrana

Okamžitá obrana je konečná veda, ktorá zvyšuje životnosť lodí. Je to súhrn kombinácii nových pancierových materiálov, nové spôsoby ich rozmiestnenia na lodiach, realizácia počítačových programov, ktoré riadia loď k úhybným manévrom a novým spôsobom využitia zbraňových systémov pre obranné účely.

Bonus: Každá úroveň Okamžitej obrany zvyšuje životnosť všetkých lodí o5% (spolu až po 50%)

Maximálna úroveň: 10. úroveň

Požiadavky

 • Laboratórium,Experimentálne zariadenie alebo Nadrozum na 20. úrovni
 • Lodná obrana na 10. úrovni
 • Ťažká pancierová loď na 5. úrovni

Kritické poškodenie

Kritické poškodnenie je konečná veda, ktorá umožňuje lodiam spôsobiť poškodenie od 2 do 2,5 násobku bežného poškodenia. Táto veda umožní vaším lodiam spôsobiť viac poškodení v boji. Pri bitke je dať spočiatku škody navyše dobrá výhoda. Kritické poškodenie je 2-násobkom alebo až 2,5-násobkom bežného poškodenia vašich lodí.

Bonus: Poskytuje šancu lodiam spôsobiť 2 až 2,5 násobok poškodenia. Každá úroveň Kritického poškodenia medzi 1. a 8. úrovňou pridáva 1% kšanci na kritické poškodenie. 9. a 10. úroveň pridáva 2% za každú (spolu až po 12%).

Maximálna úroveň: 10. úroveň

Požiadavky

 • Laboratórium,Experimentálne zariadenie alebo Nadrozum na 20. úrovni
 • Laserová veda na 7. úrovni
 • Iónová veda na 7. úrovni
 • Plazmová veda na 7. úrovni

Späť na vrchol