Vesmírne dobrodružstvá

Informácia

Vesmírne dobrodružstvá sú ďalšou cestou ako získať viac zdrojov (kovy,minerály a plyn),lode a kredity. Môžete vykonávať až 2 vesmírne dobrodružstvá po dobu 24 hodín (3 keď je aktivovaný účet prémie a keď je aktivovaný platinový účet prémie.

Zapamätajte si že musíte mať potrebné množstvo zdrojových bodov aby ste mohli vykonať vybrane vesmírne dobrodružstvo. Zapamätajte si, že je vždy pravdepodobnosť na neúspešné vesmírne dobrodružstvo bez odmeny (okrem výskumu baní za ktorý je vždy odmena). Nevzdávajte sa askúšajte znovu.

Ak dostanete zdroje a nemáte dostatok voľného miesta vo svojich skladoch, stratíte zdroje ktoré presahujú limit vašich skladov.

Ak dostanete lode a nemáte dostatok voľnej populácie budete musieť použiť Nadpopulačné menu, aby ste niekoľko lodí,ktoré už vlastníte zničili a aby ste mohli dostať lode za odmenu.

Späť na vrchol