Prémiový účet

Informácia

Prémiový účet je predplatná služba, ktorá poskytuje hráčovi ďalšie možnosti. Každé predplatné je na určitý čas a stojí Kredity. Keď sa predplatenie skonćí, tieto možnosti sú odobrané, pokým sa predplatné neobnoví.

Zoznam bonusových možností

 • Máte možnosť hľadania hráčov, kde pomocou rôznych filtrov ľahko nájdete vaše obete zadávaním súradníc arozsahom bodov (bez Prémiového účtu túto možnosť nemáte);
 • Všetky správy sa uchovávajú 72 hodín (bez prémiového účtu iba 24 hodín);
 • Môžete listovať medzi správami pomocou strán (bez prémiového účtu vidíte iba posledných 5 prijatých správ);
 • Môžete vidieť, kedy bol hráč naposledy prihlásený (môžete vidieť či hráčbol on-linelen posledných 15minút,akPremiumúčet nie jeaktivovaný);
 • Môžete vidieť upozornenenie oútoku proti vámna každej stránke (bez prémiového účtu túto výhodu nemáte);
 • Máte „pokročilejší“ filter vObchodnom centre pri obchodovaní so suroinami, ktorý vám pomôže ľahšie vytriediť ponuky, ktoré vás zaujímajú (bez prémiového účtu tento filter nemáte);
 • Máte menu „prehľad šrotu“, ktoré vám ukáže polia so šrotom, ktoré sa nachádzajú vokruhu 20 solárnych systémov od vašich súradníc (túto možnosť bez Prémiového účtu nemáte);
 • Máte menu „prehľad planéty“, ktoré vam poskytuje informácie ovšetkých vašich planétach atímovejplanéty(ak existujeamáteprístupk jej) – aktuálne množstvo surovín, výškazískaných zdrojov, budovy vprocese vylepšovania, aktuálnaúroveň stavby, lode, vedy, aktuálna flotila aobrana a denná spotreba ozónu (túto možnosť bez Prémiového účtu nemáte);
 • Môžete súčasne rozvíjať 5 budov (bez prémiového účtu súčasne len 3 budovy);
 • Môžete súčasne skúmať 5 vied (bez prémiového účtu súčasne len 3 vedy);
 • Môžete súčasne vylepšovať 5 lodí (bez prémiového účtu súčasne len 3 lode);
 • Každých 24 hodín môžete vykonaťlen 3 vesmírne dobrodružstvá (bez prémiového účtu iba 2 vesmírne dobrodružstvá);
 • Môžete súčasne aktivovať 3 špecializácie (bez prémiového účtu súčasne len 2 špecializácie);
 • Po bitke dostávate hlásenia spodrobnou analýzou každého kola bitky (bez prémiového účtu tútovýhodu nemáte);
 • Môžete uchovávať 15 bojových hlásení (bez prémiového účtu iba 5 hlásení);
 • Môžete vidieť, či asteroid nosí šrot (bez prémiového účtu tútovýhodu nemáte);
 • Môžete vidieť všetky planéty, ktorý hráč vlastní na jeho prehľad profilu (bez prémiového účtu túto možnosť nemáte, ibapredvolenáplanéta bude zobrazená);
 • Môžete denne posielať 300 osobných správ (bez prémiového účtu len 100).

Späť na vrchol