Kolonizovanie planét

Informácie

Každý hráč môže kolonizovať nové planéty, pomocou Kolonizačnej lode/Kolonizátoru/Usídlenca odoslaných kolonizačným letom na súradnice vo vesmíre, na ktorých sa nenachádza žiadna planéta.

Všetky vyskúmané vedy a vylepšenia sú automaticky pridané aj na novo kolonizované planéty. Bonusy z vied sa aplikujú aj keď na novej planéte ešte nie je vybudované Laboratórium/Centrum experimentov/Nadrozum.

To, či hráč môže založiť novú planétu závisí od jeho celkových bodov a od počtu planét, ktoré vlastní. Limit planét sa zvyšuje v súlade s celkovými bodmi:

Kolonizovať Potrebných celkových bodov
Druhú planétu 500
Tretiu planétu 2 500
Štvrtú planétu 20 000
Piatu planétu 50 000
Šiestu planétu 100 000
Siedmu planétu 200 000

Späť na vrchol