Sitteri

Informácia

V Nemexii , je možnosť pre každého hráča mať sitterov. Sitteri su ďalší hráči, ktorý majú prístup k účtu, spovolením hráča na dozor nad ich vesmírnym impériom. Sitterom nieje dovolené vykonávať všetky funkcie ako momentálny vlastník účtu ale dokážu zabezpečiť plynulý chod účtu.

Obmedzenia činností sitterov:

 • Sitteri nemôžu posielať útoky na aktívnych hráčov, ale môžu posielať útoky na neaktívnych hráčov;
 • Sitteri nemôžu vidieť prichádzajúce lety do akejkoľvek vlastníkovej planéty;
 • Sitteri nemôžu posielať Astroploatačné lety;
 • Sitteri nemôžu posielať Transportné lety ostatným hráčom, ale môžu ich posielať medzi vlastníkovými planétami;
 • Sitteri nemôžu posielať Pirátske lety;
 • Sitteri nemôžu posielať Kolonizačné lety;
 • Sitteri nemôžu posielať akékoľvek lety do Tímovej planéty;
 • Sitteri nemôžu používať obchodné centrum, lodný market, banku aaukciu vlastníka;
 • Sitteri môžu posielať recyklačné, špionážne a umiestňovacie lety;
 • Sitteri nemajú prístup do menu vlastníkovej Aliancie a všetkých nastavení – prijímanie, vyhadzovanie, zmeny popisu, zmeny loga, atď.;
 • Sitteri nemajú prístup do „Osobného“ menu a všetkých jeho nastavení – zmena osobných informácii, nastavení planét, zoznamu priateľov, zoznamu zablokovaných užívateľov, poznámok, správ, atď.;
 • Sitteri nemajú prístup do VIP menu a všetkých jeho nastavení – Prémium účet, kupovanie surovín, Ozónová vrstva, okamžité dokončenie stavieb, ochrana, Dovolenkového režimu, atď.;
 • Sitteri nemajú prístup k potvrdzujúcim správam.
 • Sitteri nemajú prístup k administratívnym správam
 • Sitteri nemajú prístup do Tímovej planéty;
 • Sitteri môžu stavať aničiť budovy. Môžu stavať lode, obranu amôžu skúmať vedy a vylepšenia.

Na stránke účtu je odkaz na menu Sitters. Stadiaľ môžete posielať žiadosti druhým hráčom, aby sa stali sittermi vašho účtu. Z tohto menu môže hráč poslať žiadosť druhému hráčovi, zadaním prezívky, potom môže druhý hráč prijať alebo odmietnuť žiadosť, ak žiadosť prímu stávajú sa sittermi.

Medzi sittermi je vidno hráčov ktorím bola zaslaná žiadosť , či žiadosť prijali alebo sa stále nerozhodli a kedy boli naposlede online , ich prezívka a avatar. Stlačením tlačítka s červeným X na ľavej hornej strane v rohu môžete vymazať zvoleného sittera.

Pod „Ste sitterom" môžete vidieť hračov ktorý vám poslali žiadosť , a stať sa ich sitterom. Keď je žiadosť doručená , uvidíte hračovu prezívku a avatar. Je tam tlačítko Prijať , stlačením potvrdíte že chcete byt sitterom. Vľavom hornom rohu pri avatare hráča sa nachádza tlačítko s červeným X , Stlačením tohto tlačítka odmietnete žiadosť iného hráča , pokým ste doteraz neodpovedali na žiadosť, alebo ste prestali byť sitterom hráča a predtým ste priali žiadosť . Pre vstup na účet hráča ktorého ste sitterom, musíte kliknúť na svoju prezívku dostupnú na vrchu každej stránky v hre. Toto vám otvorí menu kde budete vidieť svoju prezívku a prezívky hráčov ktorým ste sitter. Klikaním na rôzne prezívky môžete prepínať medzi učtami. Pred prezívkov hráča ktorého ste sitterom, sa zobrazujú ikony - každá z nich predstavuje každú rasu a pri umiestnení kurzora na vrch ich mena uvidíte ich celkové body . V pravom hornom rohu vo vyššie spomínanom menu , je tlačidlo ktoré vás premiestni na vašu sitterskú stránku.

Späť na vrchol