Legenda

Informácie

Pre vaše pohodlie, sú názvy planét v galaxii zobrazované v odlišných farbách.Legendu Galaxie nájdete blízko do koordinátoch Solárneho systému.


Legenda

Čo označujú odlišné farby:

  • Fialová označuje vaše Planéty;
  • Červená označuje, že sa hráč nachádza v rozsahu vášho koeficientu x2, takže naňho môžete útočiť alebo ho špehovať;
  • Zelená označuje, že hráč sa nenachádza vo vašom útočnom koeficente;
  • Oranžová označuje,že hráč je neaktívny;
  • Modrá zobrazuje, že hráč má aktivovaný Dovolenkový mód;
  • Svetlo modrá označuje,že hráč má aktivovaný mód Ochrana;
  • Čierna zobrazuje, že hráč bol administratívne potrestaný;
  • Hnedá zobrazuje, že daná planéta je Tímovou planétou.

Na obrazovke galaxie môžete vedľa planéty vidieť písmeno „R“. Toto znamená recyklačné pole, čiže šrotové pole.

Späť na vrchol