Prevádzkové lode

Informácie

Prevádzkové lode sú používané na získanie energie zo slnka, ktorá sa transformuje do využiteľnej energie pre budovy planéty. Množstvo energie z každého satelitu, závisí na polohe planéty v systéme a starobe Slnka. V nižšie uvedenej tabuľke môžete vidieť výrobu energie pre každý satelit, keď je slnko na 100%.

Koordináty Energia Koordináty Energia Koordináty Energia Koordináty Energia
X:X:1 45 X:X:7 45 X:X:13 55 X:X:19 45
X:X:2 45 X:X:8 65 X:X:14 45 X:X:20 55
X:X:3 55 X:X:9 65 X:X:15 45 X:X:21 55
X:X:4 55 X:X:10 45 X:X:16 65 X:X:22 55
X:X:5 55 X:X:11 45 X:X:17 65 X:X:23 45
X:X:6 45 X:X:12 55 X:X:18 45 X:X:24 45


Prevádzkové lode Konfederácie

Solárny Satelit

Požiadavky

  • Lodenica na úrovni 1

Prevádzkové lode Tertethov

Solárny Satelit

Požiadavky

  • Lodenica na úrovni 1

Prevádzkové lode Noxov

Organický Satelit

Požiadavky

  • Lodenica na úrovni 1

Späť na vrchol