Základná veda

Fyzika

Fyzika je základná veda, ktorá zvyšuje produkciu Energie. Fyziku je ľahko vyskúmať a je veľmi dôležitá, pretože je aplikovaná v takmer všetkých moderných technológiách. Musíte dávať pozor na túto vedu, s cieľom ju pravidelne rozvíjať.

Bonus: Každá úroveň zvyšuje množstvo získanej Energie o 5% (spolu až po 50% )

Maximálna úroveň: 10. úroveň

Požiadavky

  • Laboratórium,Experimentálne zariadenie alebo Nadrozum na 1. úrovni

Chémia

Chémia je základná veda, ktorá znižuje spotrebu paliva lodí. Chémia je veda, ktorá sa zaoberá zložením, štruktúrou a zložením látok, rovnako ako zmeny, ktoré podstúpia počas chemických reakcií. Je to fyzikálna veda, ktorá študuje rôzne atómy, molekuly, kryštály a ďalšie formy hmoty, či už samostatné alebo kombinované, ktoré zahŕňajú pojmy energie aentropie vo vzťahu kspontánnosti chemických procesov. Dnes môžu lode vďaka chémii lietať aj s malým množstvom paliva.

Bonus: Každá úroveň chémie znižuje množstvo plynu potrebného ako palivo o 5% (spolu až po 75%)

Maximálna úroveň: 15. úroveň

Požiadavky

  • Laboratórium,Experimentálne zariadenie alebo Nadrozum na 3. úrovni

Matematika

Matematika je základná veda, ktorá zvyšuje množstvo prijímaných zdrojov na planétach. Porozumieť matematike nie je ľahké, ale je to nevyhnutné, pretože táto veda je aplikovaná vo väčšine moderných strojoch a výbave. Všetky výpočty, ktorých je počítač schopný, robia mnoho vecí uskutočniteľnými. Matematika je taktiež využívaná vo všetkých moderných zariadeniach a palubných počítačoch lodí.

Bonus: Každá úroveň Matematiky zvyšuje množstvo surovín prijatých z budov v Zdrojovej zóne o5% (spolu až po 50%)

Maximálna úroveň: 10. úroveň

Požiadavky

  • Laboratórium,Experimentálne zariadenie alebo Nadrozum na 1. úrovni

Astronómia

Astronómia je základná veda, ktorá zvyšuje rýchlosť lodí. Je to veľmi dôležitá veda, ktorá zväzuje pochopenie Planét a Sĺnk aich pohyb skrz vesmír. Učením o vesmíre sa naučíte ako lietať bezpečnejšie a rýchlejšie. Taktiež budete schopní si vyberať výhodnejšie trasy pre vaše cesty.

Bonus: Každá úroveň Astronómie zvyšuje rýchlosť všetkých lodí o 10% (spolu až po 150%)

Maximálna úroveň: 15. úroveň

Požiadavky

  • Laboratórium,Experimentálne zariadenie alebo Nadrozum na 2. úrovni

Späť na vrchol