Βασικές Επιστήμες

Φυσική

Η Φυσική είναι μία βασική επιστήμη η οποία αυξάνει την παραγωγή Ενέργειας. Η Φυσική ερευνάται εύκολα και είναι πολύ σημαντική καθώς εφαρμόζεται σε σχεδόν όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες. Θα πρέπει να παρακολουθείτε αυτήν την επιστήμη ώστε να την αναπτύσσετε τακτικά.

Bonus: Κάθε επίπεδο Φυσικής αυξάνει την ποσότητα Ενέργειας που κερδίζεται με 5% (μέχρι 50% στο σύνολο)

Απαιτήσεις

  • Εργαστήριο, Πειραματικό Κέντρο ή Overmind να είναι στο επίπεδο 1

Χημεία

Η Χημεία είναι μία βασική επιστήμη η οποία μειώνει την κατανάλωση καυσίμων των πλοίων. Η Χημεία είναι η επιστήμη η οποία σχετίζεται με τη σύνθεση, δομή, και τα στοιχεία των υλών, όπως επίσης με τις αλλαγές τις οποίες επιδέχονται κατά τη διάρκεια χημικών αντιδράσεων. Είναι μια φυσική επιστήμη η οποία μελετά τα διάφορα άτομα, μόρια, κρυστάλλους και άλλα σύνολα υλών είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό, οι οποία υιοθετεί τις ιδέες της ενέργειας και του χάους σε σχέση με τον αυθορμητισμό των χημικών διαδικασιών. Τις μέρες αυτές τα πλοία μπορούν να πετάνε με πολύ μικρή ποσότητα καυσίμων, χάρη στη Χημεία.

Bonus: Κάθε επίπεδο Χημείας μειώνει την ποσότητα Αερίου που χρειάζεται κατά 5% (μέχρι 75% στο σύνολο)

Ανώτατο επίπεδο: επίπεδο 15

Απαιτήσεις

  • Εργαστήριο, Πειραματικό Κέντρο ή Overmind να είναι στο επίπεδο 3

Μαθηματική

Τα Μαθηματικά είναι μία βασική επιστήμη η οποία αυξάνει την ποσότητα των πόρων που κερδίζονται στον Πλανήτη. Η γνώση των Μαθηματικών δεν είναι εύκολη, αλλά αναγκαία, διότι αυτό είναι που εφαρμόζονται στα περισσότερα από τα σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμό. Όλοι οι υπολογισμοί που ενός υπολογιστή μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα δυνατά. Η επιστήμη χρησιμοποιείται επίσης σε όλες τις σύγχρονες εγκαταστάσεις και υπολογιστές πλοίων.

Bonus: Κάθε επίπεδο της επιστήμης αυτής αυξάνει την ποσότητα των Οικονομικών πόρων που συγκεντρώνονται από τα κτίρια στη ζώνη Πόρων με 5% (μέχρι 50% σύνολο)

Ανώτατο επίπεδο: επίπεδο 10

Απαιτήσεις

  • Εργαστήριο, Πειραματικό Κέντρο ή Overmind να είναι στο επίπεδο 1

Αστρονομία

Η Αστρονομία είναι μία βασική επιστήμη που αυξάνει την ταχύτητα των πλοίων. Είναι πολύ σημαντική βασική επιστήμη που καλύπτει γνώση για τους πλανήτες και ήλιους και για τις κινήσεις τους στο διάστημα. Γνωρίζοντας το Σύμπαν θα μάθετε πώς να πετάτε ασφαλέστερα και ταχύτερα. Επίσης, θα μπορείτε να επιλέξετε πιο κατάλληλες διαδρομές για τα ταξίδια σας.

Bonus: Κάθε επίπεδο της Αστρονομίας αυξάνει την ταχύτητα όλων των πλοίων σας κατά 10% (μέχρι 150% σύνολο)

Ανώτατο επίπεδο: επίπεδο 15

Απαιτήσεις

  • Εργαστήριο, Πειραματικό Κέντρο ή Overmind να είναι στο επίπεδο 2

Επιστροφή στην Κορυφή