Ανακυκλώσιμοι Πόροι

Πληροφορίες

Τα παλιοσιδερικά είναι τα ερείπια των πλοίων τα οποία έχουν καταστραφεί σε μια μάχη και αποτελούν ανακυκλώσιμο πόρο. Περιέχουν υλικά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως Οικονομικοί πόροι.

Τρόποι απόκτησης παλιοσιδερικών

Μετά από μια μάχη που έλαβε χώρα, μέρη και συντρίμμια του κατεστραμμένων πλοίων και των μονάδων άμυνας (εκτός από τις ασπίδες του πλανήτη) έχουν απομείνει στο πεδίο της μάχης ως παλιοσιδερικά. Το ποσό των απορριμμάτων που εμφανίζεται μετά από μια μάχη είναι ίση με το 25% έως 35% της ζωής που χάνεται από όλους τους συμμετέχοντες στη μάχη. Τα παλιοσιδερικά παραμένουν εκεί όπου η μάχη έλαβε μέρος,μέχρι να τους πάρει κάποιος ή μέχρι να περάσει κάποιος Αστεροειδής από ανάμεσά τους και να τα προσελκύσει με τη βαρύτητά του. Όταν ληφθούν από από έναν παίκτη,τα παλιοσιδερικά μεταφέρονται στο πλανήτη του παίκτη. Όταν τα προσελκύσει ένας Αστεροειδής παραμένουν στον αστεροειδή μέχρι να τα πάρει κάποιος παίκτης με τη χρήση Αστρεκμετάλλευσης ή μέχρι να εξαφανιστεί ο Αστεροειδής .

  • Εάν ένας πλανήτης καταστραφεί σε μια μάχη, ο πλανήτης εξαφανίζεται και το πεδίο παλιοσιδερικών δεν είναι ορατό αλλά παραμένει εκεί μέχρι να τα συλλέξει κάποιος.
  • Τα παλιοσιδερικά μπορούν να συλλέγονται από Ανακυκλωτή/ Τάνκερ / Κηφήνα Ανακυκλωτή σε μία πτήση Ανακύκλωσης, όταν απλά επιπλέουν στο διάστημα. Τα παλιοσιδερικά μπορούν να συλλέγονται σε μία αποστολή Αστρεκμεταλλευσης όταν είναι προσκολλημένα σε έναν αστεροειδή.
  • Αφού συλλεχθούν μεταφέρονται στον πλανήτη του παίχτη όπου μπορούν να Ανακυκλωθούν σε πόρους από τα κτίρια Ανακύκλωσης.
  • Αφού τα παλιοσίδερα γίνουν πόροι, η κατάσταση έτοιμο μπορεί να παραμείνει στο κτίριο για όχι παραπάνω από 48 ώρες. Μετά απ αυτό, θα αφεθούν (προστεθούν) στον πλανήτη στον οποίο βρίσκεται το κτίριο.
  • Τα παλιοσιδερικά μπορεί να μετακινηθούν σε άλλο πλανήτη χρησιμοποιώντας την πτήση Μεταφοράς.

Επιστροφή στην Κορυφή