Άμεσες Υπηρεσίες

Πληροφορίες

Οι άμεσες υπηρεσίες σου προσφέρουν κάποιο μπόνους αμέσως. Έχουν περιορισμό σε χρήσεις και κόστος για να ενεργοποιηθούν. Οι υπηρεσίες είναι:

 • Αγορά Πόρων
 • Άμεση Κατασκευή
 • Άμεση Αναζήτηση
 • Αγορά Όζον
 • Προστασία
 • Διακοπές

Αγορά πόρων

Οι παίκτες έχουν την επιλογή να αγοράσουν επιπλέον πόρους (μέταλλο,ορυκτά και αέριο),οι οποίες πληρώνονται είτε με μονάδες είτε με αστέρια.Αυτή η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά ανά 24 ώρες ανά πλανήτη. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πλανήτης μπορεί να χρησιμοποιήσει την επιλογή ανεξάρτητα από τους άλλους πλανήτες παίκτη. Οι πόροι που χορηγούνται είναι ίσοι με το εισόδημα των πόρων του πλανήτη για 10 ώρες. Αυτή η επιλογή θα σας κοστίσει 45 μονάδες ή 8 αστέρια.

Σημειώστε ότι εάν αγοράσετε πόρους,αλλά δεν έχετε αρκετό χώρο για να τους αποθηκεύσετε,το ποσό των πόρων πάνω από το όριο θα χαθεί.

Άμεση Κατασκευή

Με την επιλογή αυτή μπορείτε να ολοκληρώσετε μια τρέχουσσα διαδικασία οικοδόμησης αμέσως. Μπορείτε να την χρησιμοποιείτε 2 φορές ανά 24 ώρες (3 φόρες για τους Premium παίχτες και 4 φόρες για τους Platinum παίχτες) για κάθε πλανήτη σας με ανάλογη τιμή από 15 μονάδες ανά ώρα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή μόνο σε περίπτωση που η οικοδόμηση έχει ήδη αρχίσει.

Άμεση Αναζήτηση

Όταν ενεργοποιήσετε αυτή τη μέθοδο μπορείτε να ολοκληρώσετε άμεσα τις έρευνες των τρεχόντων επιστημών. Μπορείτε να χρησιμοποιησετε αυτή τη μέθοδο μια φορά για 72 ώρες με το κόστος των 15 μονάδων ανά ώρα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο αν η επιστήμη σας έχει ήδη ξεκινήσει.

Η επιστήμη Παράλληλα Σύμπαντα δεν γίνεται να ολοκληρωθεί αμέσως!

Αγορά Όζον

Η επιλογή σας επιτρέπει να αγοράσετε όζον αμέσως. Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε Μια φορά ανά 48 ώρες για κάθε πλανήτη σας.

Προσοχή: Τα ποσά του όζοντος πάνω από το μέγιστο χάνεται.

Προστασία

Αυτή η Premium επιλογή σας παρέχει προστασία από όλους τους άλλους παίκτες. Η κατάσταση ισχύει για 72 ώρες. Αφού έχει λήξει ο παίκτης πρέπει να περιμένει τουλάχιστον 48 ώρες προκειμένου να χρησιμοποιήσει την επιλογή ξανά. Αυτό θα σας δώσει κάποιο χρόνο για να κατασκευάσετε τον στόλο σας, εάν έχει καταστραφεί και εξακολουθούν να σας επιθέτονται . Με ενεργή προστασία οι άλλοι παίκτες δεν μπορούν να σας κατασκοπεύουν ή να σας επιθέτονται. Σε κατάσταση προστασίας μπορείτε να στέλνετε επιθέσεις και κατασκοπείες μόνο σε παίκτες που δεν είναι ενεργοί.

 • Η επιλογή δε σε προστατεύει απο πτήσεις που είναι ήδη σε πορεία, αλλά μόνο απο πτήσεις που έχουν ξεκινήσει μετά την ενεργοποίησή της.
 • Η προστασία μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο μία φορά το μήνα (στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για ημερολογιακο μήνα- για παράδειγμα: από την 1η έως τη 31η του Γενάρη),αλλά έχετε την πρόσθετη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε Platinum Προστασία, αν χρειάζεστε περισσότερο χρόνο για να ανακτήσετε ή να κατασκευάσετε το στόλο σας.Δεν υπάρχει περιορισμός για τον αριθμο χρήσεων προστασίας σε ένα κύκλο.

Η πρώτη ενεργοποίηση προστασίας είναι δωρεάν και κάθε επόμενη κοστίζει 50 μονάδες περισσότερο από τη προηγούμενή, μέχρι την έβδομη.Όταν ένας νέος κύκλος ξεκινάει η καταμέτρηση των ενεργοποιήσεων ξεκινά από το 0.

Κατάσταση διακοπών

Η Κατάσταση διακοπών είναι δωρεάν επιλογή. Κατά τη διάρκεια των διακοπών δεν θα συλλέγετε πόρους, δεν θα μπορούν να σας επιτεθούν και δεν θα μπορείτε να παίξετε.

 • Η επιλογή δε σε προστατεύει απο πτήσεις που είναι ήδη σε πορεία, αλλά μόνο απο πτήσεις που έχουν ξεκινήσει μετά την ενεργοποίησή της.
 • Διαρκεί 20 μέρες εκτός και αν την διακόψει ο παίκτης.
 • Αν ο παίκτης θέλει να σταματήσει τη κατάσταση διακοπων κατά τις πρώτες 24 ώρες μετά την ενεργοποίηση, θα πρέπει να πληρώσει 100 μονάδες.
 • Όταν οι διακοπές έχουν λήξει ή έχουν σταματήσει ο παίκτης πρέπει να περιμένει τουλάχιστον 48 ώρες, προκειμένου να χρησιμοποιήσει την επιλογή ξανά.
 • Κάθε παίκτης μπορεί να ενεργοποιήσει αυτή τη κατάσταση έως και 3 φορές το μήνα, εκτός από την ενεργοποίηση των διακοπών Platinum (στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για ημερολογιακο μήνα,για παράδειγμα: από την 1η έως τη 31η του Ιανουαρίου).

Αν ο παίκτης δε μπεί στο λογαριασμό του εντός 14 ημερών στην κατασταση διακοπών, οτι πόροι υπάρχουν ανω των 500000, θα πάνε στο 500000 ακριβώς.

Επιστροφή στην Κορυφή