Οικονομικοί Πόροι

Πληροφορίες

Οι οικονομικοί πόροι χρησιμοποιούνται σχεδόν παντού στο παιχνίδι.Υπάρχουν 3 οικονομικοί πόροι:

  • Μέταλλο;
  • Ορυκτά;
  • Αέριο;

Συμμετέχουν σε:

  • Κατασκευή κτιρίων;
  • Κατασκευή μονάδων (πλοία και άμυνα);
  • Αναβάθμιση πλοίων;
  • Επιστημονική έρευνα;

Τρόποι να τους αποκτήσετε

Τα κτίρια παραγωγής πόρων είναι η κύρια πηγή Μετάλλου, Ορυκτών και Αερίου. Όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο του κτιρίου παραγωγής τόσο μεγαλύτερη ποσότητα πόρου κερδίζεται. Κάθε πλανήτης μπορεί να έχει μέχρι 3 κτίρια παραγωγής Μετάλλου; 2 κτίρια παραγωγής Ορυκτών; 2 κτίρια παραγωγής Αερίου;

Άλλος ένας τρόπος απόκτησής τους είναι στις μάχες,όπου μπορείτε να κλέψετε μέταλλο, ορυκτά και παλιοσιδερικά από τον Πλανήτη του εχθρού μετά από μια πετυχημένη επίθεση ή Πειρατεία.

Επιστροφή στην Κορυφή