Βιομηχανικά Κτίρια

Πληροφορίες

Τα Βιομηχανικά κτίρια εντοπίζονται στη Βιομηχανική ζώνη του πλανήτη. Χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν τον πλανήτη σου σε μεγάλο βαθμό. Εδώ μπορείς να αυξήσεις τη χωρητικότητα αποθήκευσης για τους πόρους σου, την επιτάχυνση κατασκευής των πλοίων και της άμυνάς σου, την αύξηση παραγωγής για τα κτίρια πόρων σου και να ανταλλάξεις πόρους ή πλοία με άλλους παίχτες.


Βιομηχανικά κτίρια για Συνομοσπονδία, Terteths, Noxis

Εργοστάσιο, Μάντρα κατασκευών, Κουκούλι μετάλλαξης

Αυτά τα κτίρια παράγουν το φθηνότερο και πιο αξιόπιστο είδος εργατών - ρομπότ. Μπορούν να οριστούν να δουλεύουν στην παραγωγή των Οικονομικών πόρων, γεγονός το οποίο δίνει μπόνους στην παραγωγή των πόρων. Τα ρομπότ μοιράζονται μεταξύ παραγωγής Μετάλλου, Ορυκτών και Αερίου. Κάθε επίπεδο των κτιρίων παρέχει ένα επιπλέον ρομπότ.

Πέρα από παραγωγή των ρομπότ, αυτά τα κτίρια μειώνουν το χρόνο που χρειάζεται για την κατασκευή των κτιρίων. Όσο ανώτερο είναι το επίπεδο του Εργοστασίου, της μάντρας Κατασκευών ή του Κουκουλιού μετάλλαξης, τόσο λιγότερος ο χρόνος που χρειάζεται για κατασκευή.

Εγκαταστάσεις Terteth (2), Κουκούλι υπερμετάλλαξης

Οι εγκαταστάσεις Terteth και το Κουκούλι υπερμετάλλαξης μειώνουν τον απαιτούμενο χρόνο κατασκευής πλοίων και άμυνας. Με κάθε επίπεδο,η μείωση χρόνου γίνεται μεγαλύτερη. Επιπλέον κάθε επίπεδο αυτού του κτιρίου προσθέτει άλλα 2 ρομπότ στο Εργοστάσιο, τη Μάντρα Επισκευών ή το Κουκούλι μετάλλαξης.

Απαιτήσεις

 • Εργοστάσιο, Μάντρα κατασκευών, Κουκούλι μετάλλαξης στο επίπεδο 10

Metal storage, Metal depot, Metal chamber

Αυτά τα κτίρια αυξάνουν τη χωρητικότητα αποθήκευσης Μετάλλου για τον πλανήτη σου.

Απαιτήσεις

 • Κτίριο παραγωγής Μετάλλου στο επίπεδο 1

Αποθήκη Ορυκτών, Χώρος συλλογής Ορυκτών, Θάλαμος Ορυκτών

Αυτά τα κτίρια αυξάνουν τη χωρητικότητα αποθήκευσης Ορυκτών για τον πλανήτη σου.

Απαιτήσεις

 • Κτίριο παραγωγής Ορυκτών στο επίπεδο 1

Δεξαμενή Αερίου, Θάλαμος Αερίου, Φυσαλίδα Αερίου

Αυτά τα κτίρια αυξάνουν τη χωρητικότητα αποθήκευσης Αερίου για τον πλανήτη σου.

Απαιτήσεις

 • Κτίριο παραγωγής Αερίου στο επίπεδο 1

Εργοστάσιο ανακύκλωσης, Χώρος συλλογής σκουπιδιών, Μετατροπέας ανακύκλωσης

Αυτά τα κτίρια είναι σε θέση να προωθήσουν τεράστιες ποσότητες παλιοσιδερικών ,φτάνοντας ταχύτητα σχεδόν 100 παλιοσιδερικών ανά δευτερόλεπτο.

Κάθε Πλανήτης μπορεί να έχει ένα κτίριο ανακύκλωσης. Αναβαθμίζοντάς τα αυξάνεται η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητά τους. Κάθε επίπεδο προσθέτη άλλη μία θέση στη σειρά για ανακύκλωση.

 • Η ανακύκλωση επηρεάζεται από το εισερχόμενο ποσοστό, το οποίο εξαρτάται από το επίπεδο των κτιρίων. Αυτό το ποσοστό καθορίζει πόσοι πόροι θα ανακυκλωθούν από μία μονάδα ενός παλιοσιδερικού.
 • Είναι σημαντικό να σημειώσεις πως υπάρχει επίσης ένας τυχαίος παράγοντας της τάξης του ±5%, το οποίο σημαίνει πως αν το εργοστάσιο ανακύκλωσης είναι στο επίπεδο 1 (75% εισόδημα) το ακριβές ποσοστό των πόρων που λαμβάνονται από την ανακύκλωση θα είναι μεταξύ 70% και 80% των παλιοσιδερικών που επενδύονται.

  Για παράδειγμα: Εάν ξεκινήσεις την ανακύκλωση 1000 μονάδων παλιοσιδερικών θα λάβεις από 700 έως 800 μονάδες οικονομικών πόρων.

 • Αφού τα παλιοσιδερικά ανακυκλωθούν σε πόρο, η ολοκληρωμένη διαδικασία θα παραμείνει στο κτίριο για όχι παραπάνω από 48 ώρες. Μετά από αυτό ο έτοιμος πόρος αφήνεται (προσθέτεται) στον πλανήτη όπου βρίσκεται το κτίριο.
 • Σημείωσε πως αν η σειρά αναμονής είναι πλήρης δεν μπορείς να προσθέσεις περισσότερες θέσεις μέχρι να πάρεις τους έτοιμους πόρους σου.

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 5
 • Η χημεία να είναι στο επίπεδο 6

Κέντρο ανταλλαγής

Το Κέντρο ανταλλαγής χρησιμοποιείται για να ανταλλάξεις οικονομικούς πόρους και παλιοσιδερικά με άλλους παίχτες.

 • Ένας παίχτης μπορεί να αναρτήσει προσφορές, προσφέροντας πόρους ίσους με τους πόντους Πόρων του παίχτη πολλαπλασιάζοντας επί 100 (όλες οι προσφορές σε όλους τους πλανήτες συνδυάζονται).
 • Η αναλογία μεταξύ των προσφερόμενων και ζητούμενων πόρων δεν μπορούν να ξεπεράσουν το 1:1.5.
 • Όταν κλείνεις μια προσφορά ως πωλητής πληρώνεις μια συνδρομή ίση με το 5% του ληφθέντος πόρου.
 • Όταν προστίθεται μια προσφορά, δεν μπορεί να αποσυρθεί για τις επόμενες 6 ώρες. Μετά από αυτό μπορεί να αποσυρθεί με ένα πρόστιμο ξεκινώντας από το 50% την 6η ώρα, σταδιακά να πέσει στο 25% την 15η ώρα και μετά σταδιακά επίσης να πέσει στο 0% την 24η ώρα.
 • Όταν ένας παίχτης αποδέχεται μια προσφορά, παίρνει το μέρος της συμφωνίας του αμέσως. Ο πωλητής μπορεί να αποσύρει το μέρος του μέσα στις επόμενες 72 ώρες. Μετά από αυτό οι πόροι θα μεταφερθούν αυτόματα στον πλανήτη όπου βρίσκεται το κτίριο.

Αγορά πλοίων

Η Αγορά πλοίων είναι μία διαγαλαξιακή οργάνωση ανταλλαγής που διαχειρίζεται τις σχέσεις ανταλλαγής πλοίων μεταξύ παιχτών.

 • Κάθε παίχτης μπορεί να πουλήσει τα πλοία του μέχρι +20% της βασικής τιμής του πλοίου. Πόντοι Πόρων οι οποίοι προστίθενται ή αφαιρούνται υπολογίζονται από τη βασική τιμή.
 • Όταν μια προσφορά γίνεται αποδεκτή, ο εκδότης μπορεί να λάβει τους πόρους από την προσφορά όχι πριν από τις 24 ώρες αφού γίνει.
 • Εάν δεν τους πάρουν χειροκίνητα, οι πόροι θα προστεθούν αυτόματα στον Πλανήτη του παίχτη 48 ώρες μετά τις πρώτες 24 ώρες, ή 72 ώρες μετά την έκδοση της προσφοράς.
 • Εάν ο εκδότης αποφασίσει να αποσύρει την προσφορά του, θα πρέπει να πληρώσει μια προμήθεια 20% στα πλοία.

Απαιτήσεις

 • Το κέντρο ανταλλαγής να είναι στο επίπεδο 5
 • Η αστρονομία να είναι στο επίπεδο 5

Επιστροφή στην Κορυφή