Индустриални сгради

Информация

Индустриалните сгради се намират в Индустриалната зона на планетата. Те се използват за подобряване на вашата планета по един или друг начин. Тук може да увеличите капацитета на вашите складове за ресурси, да ускорите строежа на кораби и защити, да увеличите добива на производство на ресурс. Също така тук може да търгувате с ресурс и кораби с останалите играчи.


Индустриални сгради Конфедерация, Тертети, Нокси

Фабрика, Конструкцион, Мутационен пашкул

Тези сгради произвеждат най-евтината надеждна работна ръка - роботите. Те могат да бъдат назначени да работят за производството на различни Икономически ресурси като това дава бонус към производството на тези ресурси. Роботите се разпределят между производство на Метал, Минерали и Газ. Всяко ниво на тази сграда дава по един допълнителен робот.

В допълнение към производството на роботи тези сгради намалят времето за строеж на останалите сгради. Колкото е по-високо нивото на Фабриката, Конструкциона или Мутационния пашкул толкова по-малко време отнема за строеж на останалите сгради.

Фабрика за Тертети, Фабрика за Тертети, Хипермутационен пашкул

Тези сгради намалят времето за строеж на кораби и защити. В допълнение със всяко ниво на тези сгради вие получавате 2 допълнителни робота, които може да използвате във Фабриката, Конструкциона или Мутационния пашкул.

Изисквания

 • Фабрика, Конструкцион, Мутационен пашкул на ниво 10

Склад за метал, Склад за метал, Метална камера

Тези сгради увеличават капацитета на съхранение на Метал на вашата планета.

Изисквания

 • Сграда за производство на Метал на ниво 1

Склад за минерали, Склад за минерали, Минерална камера

Тези сгради увеличават капацитета на съхранение на Минерали на вашата планета.

Изисквания

 • Сграда за производство на Минерали на ниво 1

Резервоар за газ, Резервоар за газ, Газови мехури

Тези сгради увеличават капацитета на съхранение на Газ на вашата планета.

Изисквания

 • Сграда за производство на Газ на ниво 1

Скрап дестилатор, Бунище, Скрап трансформатор

Тези сгради са способни да обработват голямо количество Скрап достигайки скорост от 100 Скрап за секунда.

Всяка планета може да има една от тези сгради. Тяхното подобрение увеличава тяхната ефективност и добавя по едно място в опашката за рециклиране.

 • Процеса на рециклиране е засегнат от добивния процент, който зависи от нивото на сградата. Този процент определя колко ресурс може да бъде извлечен от една единица Скрап.
 • Важно е да се знае, че също така има и произволен фактор от ±5%, което означава, че ако сградата е на Ниво 1 (75% продуктивност) реалното количество получен ресурс може да варира от 70% до 80% от инвестираната Скрап.

На пример: Ако започнете да рециклирате 1000 единици Скрап ще получите между 700 и 800 единици от избран икономически ресурс.

 • След като е преработен готовия ресурс не може да остане в сградата повече от 48 часа. След това той се добавя автоматично към планетата, на която е разположена сградата.
 • Имайте предвид, че ако опашката ви с процеси е пълна няма да може да добавите нови процеси за обработка.

Изисквания

 • Корабостроителница на ниво 5
 • Химия на ниво 6

Търговски център

Търговския център се използва за размяна на икономически ресурси и скрап между играчите.

 • Един играч може да пуска оферти с ресурси, равни на Ресурсните точки на играча умножени по 100 (всички оферти на всички планети взети заедно не трябва да надвишават този лимит)
 • Съотношението между предлаганият и исканият ресурс трябва да е в съотношение 1:1.5
 • Когато затваря оферта, продавача плаща такса/данък равен на 5% от полученият ресурс.
 • Веднъж добавена, оферта не може да бъде отменена в първите 6 часа. След това може да бъде отменена.
 • При отменянето на офертата има удръжка на ресурс започваща от 50% след шестият час, която постепенно намаля до 25% на 15тият час и на 0% след 24тият час.
 • Когато играч приеме оферта той получава неговата част моментално. Продавача може да изтегли неговата част когато пожелае.
 • Ако продавачът не изтегли готова оферта до 72 часа след нейното сключване - ресурса автоматично се прибавя към планетата, на която е пусната офертата.

Корабна борса

Корабната борса е интергалактическа организация, която позволява търговията на кораби между играчите.

 • Всеки играч може да продава кораби като цената варира от базова до +20% от базовата. Ресурсните точки, които добавят и премахват се изчисляват върху базовата цена на корабите.
 • Когато дадена оферта е приета, собственикът и може да вземе ресурсите от нея най-рано след 24 часа.
 • Ако той не ги вземе ръчно, ресурсите ще бъдат добавени към планетата 48 часа след тези 24 или на кратко казано 72 часа след като офертата е приета.
 • Ако собственикът на сделката реши да отмени офертата, той трябва да плати 20% комисионна от предложените кораби.

Изисквания

 • Търговски център на ниво 5
 • Астрономия на ниво 5

Нагоре