Рундови награди

Информация

Какво са Рундовите награди?

Всеки Рунд в Немексия завършва с успешното построяване на ВГП от един Съюз. За положените усилия членовете на този съюз заслужават награда. Разбира се има някои изисквания и ограничения, които трябва да бъдат спазени ако искат тези играчи да получат наградите си:

  • Максималният брой играчи, които могат да вземат цялата определена награда е 20. Ако Съюза има повече от 20 члена всички те трябва да си разделят наградата по равно.

Пример: Ако един Съюз има 25 члена и определената награда за всеки е 300 кредита, тези 25 члена ще получат:

20 x 300 = 6 000 / 25 = 240 кредита за всеки. Значи вместо да получат по 300 кредита - всеки член на Съюза ще получи по 240 кредита, заради техният надвишен брой.

  • Ако играчът е наказан до края на рунда - той няма да получи награда, но все още важи за броя при разпределянето на наградите.
  • Ако играчът е нов в този съюз (постъпил е преди по-малко от 7 дни преди да бъде стартиран ВГП) - той няма да получи награда и няма да се включи в определящият брой
  • Ако играчът напусне съюза по време на строежа на ВГП - той няма да получи награда, но остава определящ при раздаването на наградите.
  • Ако играчът има по-малко от 15 000 Ресурсни точки или акаунта е рестартиран преди да завърши ВГП - той няма да получи награда.

* Ако някой от членовете на Съюза наруши Правилата на играта (направи няколко акаунта, използва пробиви в системата, налива други играчи и т.н.) също има шанс той да не получи награда, в зависимост от сериозността на нарушението му. Но той ще влезе в общият брой членове при определяне на наградата. Затова ако имаме 25 играча (примера отгоре) и двама (2) от тях са наказани за нещо - останалите играчи пак ще получат само по 240 кредита.

Като цяло, ако искате да получите награда за това, че сте участвали в съюаза победител трябва:

  1. Да имате поне 15 000 Ресурсни точки.
  2. Да бъдете в съюза поне 10 дни преди да започне строежа на ВГП.
  3. Да бъдете в съюза след като завърши строежа на ВГП.
  4. Вашият а каунт не трябва да бъде наказан по време на строежа или след това..

Наградите за първите места в Класацията

Първите трима играча в класацията по Общи точки, която влиза в Зала на славата също получават награди. Заедно с кредитите, които те могат да получат за тях ще бъдат направени специални сертификати (дипломи) с пореден номер уникални за Немексия. Затова когато някой от тях получи диплома с пореден номер (примерно) 160, това означва, че той е 160тият победител в Немексия (измежду всички версии), който е успял да влезе в топ 3 след края на рунда. Естествено след като тези дипломи са влезли в сила, което стана месец Март, 2011 година.

Дипломите изглеждат така:

Те се качват на публичен сървър на XS Software и пряк път до тях се предоставя на награденият играч.

Дипломите са с високо качество и могат да бъдат разпечатани от играчите по тяхно желание, за да си имат хартиено копие.

Точните награди всеки рунд се определят в началото на Рунда от Администратора, който ги споделя в първото масово съобщение за рунда. Също така може и да ги намерите в специална секция с Рестарти във Форума.

Имайте предвид, че тези награди могат да се променят през годината и ако искате да бъдете сигурни в наградата, която ще получите може да попитате вашият Администратор за повече информация.

Ако искате да получите своята награда за първите места в класацията е достатъчно акаунта ви да не е блокиран или да не сте злоупотребявали по време на предходният рунд.

Наградите за първите 10 играча по Общи точки в Съюза победител

Отделно от кредитите, които може да получи всеки играч от съюза победител, първите 10 играча (Лидера + 9те играча след него по Общи точки) имат възможността да получат по една хубава Купа за спомен.

Играчите, които ще получат купи не се определят от Лидера по заслуги, а по тяхното развитие. Ако вие сте част от тази 10ка, Администратора на играта ще се свърже с вас на Лично или Масово съобщение и ще ви помоли да изпрати те личните си данни за доставка. Доставките се извършват не само на територията на цяла България, но и в чужбина. Ако спечелите купа - тя ще ви бъде доставена.

В момента купите за края на рунда изглеждат така:

Нагоре