Астроплоатация

Информация

В космоса има много Астероиди, които просто си летят. Всички астероидиимат определено количество Газ(до 200 000) на тях, но те също могат да носят Скрап, ако са преминали през координати, където е имало Битка. Няма лимит на количеството Скрап, което може астероида да вземе със себе си. Тези находища на Газ и Скрап могат да бъдат събрани само чрез изпращане на Рециклатор / Танкер / Скрап търтей и след това да бъдат преработени в Метал, Минерали или Газ.

Вие можете да съберете до 50% от настоящето количество Газ и 100% от Скрапта на Астероида с един Полет.

Астроплоатацияна своите собствени координати (същите откъдето тръгва полета) отнемат 20 минути независимо от скоростта на корабите и науките, които увеличават скоростта им.

За да имате успешна Астроплоатация трябва да се има в предвид скоростта итекущото местоположение, ивремето нужно на флотата да пристигне по този начин полета до такива координати трябва да пресече Астероида. Това означава, че ако изпратите рециклираща флота до текущото местоположение на Астероида той може да се е преместил до времето, когато флотата ви ще пристигне.

Например:

Да речем, че статистиката на Астероида са:

  • Координати: 4:55:3
  • Скорост: 35 мин./ поле
  • Следваща промяна: 2007-10-09 07:32:00
  • Текуща промяна: 2007-10-09 07:30:00

Това означава, че Астероида ще се премести на следващото поле след 2 минути. Ако вашият флот ще пристигне по-рано от тези 2 минутивие можете да ги изпратите до текущото местоположение на Астероида. Ако не проверете следващото поле(Астероида ще стигне това полеслед 2 минутии ще го напусне след 37 минути, 2 докато пристигне + 35 нужни да стигне следващото). Ако вашия флот ще достигне (4:55:4) между 2 и 37 минутивашия флотще пресечеАстероида на това поле (4:55:4). Ако не проверете следващото поле (Астероида ще достигне това полеслед 37 минути и ще го напусне след 72 минути). Ако вашата флота ще достигне поле (4:55:5) между 37 и 72 минутивашия флот ще пресечеАстероида на това поле. Ако не проверете следващото поле. И така нататък, и така нататък.

Забележка: Всички реурси натоварени на корабите с мисия Астроплоатация ще изчезнат!

Нагоре