Опашки

Информация

Опашката позволява на играчите да започнат последователно строене , проучванеиъпгреидване.

Опашката на сградите могат да съдържат до 3 последователни процеса (5 за Премиум и 6 за Платиниум акаунти). Опашката е една и съща за всички зони.Сградитеведна зонасе строят една след друга, докатотези вразлични зонисе строят паралелно. Това означава, че, ако започне да строиМетална минаиСклад за метал, техния строежще върви едновременно, защотоса разположени в различни зони.

Също така опашката запроучване на наукие до 3 места (5 за Премиум акаунти и 6 за Платиниум акаунти). Тук, всички наукисепроучватедна след друга, независимоотвидана науката която се проучва.

Също така има и опашка на подобренията, която има 3 места (5 за Премиум акаунтии 6 за Платиниум акаунти).

Също така има опашка за строежа на кораби и защити, при която местата не са ограничени.

Когато процес в Опашкатае отказан, следващия в опашката заема неговото място. Когато процес, чието завършване е нужно за започването на друг процес в Опашкатае отказан следващия няма да започне.

Нагоре