Абонаменти

Информация

Абонаментните услуги траят от няколко часа до няколко дни. Те прилагат своя бонус докато трае избрания период. Има няколко вида абонаменти:

 • Специалности;
 • Галактическа застраховка;
 • Консумативи;

Повече информация за всеки вид може да получите по-долу.

Специалности

Специалностите са опции в играта, които ви помагат да развиете Планетите си по различни начини. Всяка Специалност ви струва 50 кредита или 9 Звезди и е с продължителност 7 дни. Ако подновите специалността преди да зитече ще вземете 1 ден бонус на същата цена.

Специалността Популатор не прилага своя бонус към Планети където съответните сгради са разработени до максималното ниво.

Имайте предвид, че специалностите веднъж активирани прилагат своя бонус на всички ваши планети.

 • Специалностите не оказват влияние върху Отборната Планета по никакъв начин.
 • Специалностите не могат да бъдат прекъснати.

Галактическа застраховка

Всяка вечер се случват случайни събития на 3% от играчите. Тези събития могат да бъдат както положителни така и отрицателни.

В случай, че не желаета да бъдете обект на тези Случайни събития вие можете да активирате Галактическа Застраховка, която ви дава защита срещу тях. Галактическата Застраховка защитава всичките планети на играча. Галактическото застраховане е абонаментна услуга и струва Кредити.

Положителни Случайни събития

Ако получите положително Случайно събитие то може да бъде:

 • Увеличение на ниво на кораб;
 • Увеличение продукцията на икономически ресурс;
 • Унищожаване на всички вражески шпиони на главната планета;
 • 10 дни Премиум абонамент;
 • 1 000 Озон за главната планета;

Отрицателни Случайни събития

Отрицателните Случайни събития не са така желани, защото техния ефект е неприятен:

 • понижаване на ниво на подобрение на кораб;
 • загуба на част от икономически ресрус;
 • понижаване на ниво на сграда;
 • отмяна на процес за строеж или подобрение;

Ако активирате Галактическа застраховка преди да е изтекла предната Галактическа Застраховка, вашия абонамент ще бъде удължен с броя на дните, които сте закупили.

Консумативи

Консумативите са опции в играта, които ви позволяват да побеждавате Ренегатите по-лесно. Всеки консуматив струва 15 кредита и трае 6 часа. Може да ги подновите когато пожелаете преди те да изтекат.Консумативите работят само срещу Ренегати, те не работят срещу други гирачи.

Имайте предвид, че веднъж активирани консумативите въздействат всичките ви планети.Консумативите не оказват влиание на Отборната планета.

 • Консумативите не могат да бъдат спирани.

Нагоре