Битки - Общ преглед

Информация

Битката е среда, в която се противопоставят единици (кораби и защити) притежавани от различни играчи. Единицте се сражават една с друга и някои от тях биват унищожени. Битките са неразделна част от играта, защото не може да се постигне галактическо господство без определено противопоставяне.

Всяка битка има две страни, Атакуващ и Защитник. За да се случи битка Атакуващият трябва да има поне един кораб, който е изпратен на мисия Атака, за да се сражава с вражеската Планета.

Всяка битка се състои от 1 до 12 рунда. Атакуващият може да избере максималния брой рундове когато изпраща мисията. Може да избира между 5, 8 или 12 рунда.

Ход на битката

Във всяка битка флота на атакуващият се сражава с флота на защитника. Кораби (и защити) от двете страни се разделят на групи според техния вид.

  • Всяка група стреля по вражеска такава с цел да я унищожи.
  • Играта избира коя група от единици, по коя друга такава група ще удари спрямо Приоритетните им цели.
  • Ако няма приоритетни цели за определена груоа, то тя удря на произволен принцип друга група от бойни кораби или защти.
  • Цивилните кораби, Обслужващите кораби и Командирските кораби се удрят винаги последни.

Видове битки

Плячкосване

Ако защитника няма единици на своята планета (кораби или защити), то Атакуващият се смята автоматично за победител. В този случай няма загуби на точки от двете страни. Атакуващия плячкосва част от ресурсите на Защитника. Количеството откраднат ресурс, което могат да носят корабите е до 50% от текущите ресурси на вражеската планета. За Конфедерацията този процент е 66.6%.

Притовипоставяне

Ако Защитника има единици на своите планети, то тези единици се включват в битка за определяне на победител.

Битката може да има три възможни изхода:

  • Атакуващият е победител - когато Атакуващият победи той плячкосва част от ресурсите на Защитника. Количеството откраднат ресурс, което могат да носят корабите е до 50% от текущите ресурси на вражеската планета. За Конфедерацията този процент е 66.6%.
  • Атакуващият е понесъл загуба - в този случай Атакуващият не взима никакви ресурси.
  • Равенство - когато има живи единици и от двете страни. В този случай също не могат да бъдат откраднати ресурси.

Имайте предвид, че дори при равенство шансовете за разрушаване на Сгради и Планета все още се смятат.

Нагоре