Корабни подобрения

Информация

Корабните подобрения са подобрения, които увеличават характеристиките на корабите.

  • Корабите могат да бъдат подобрявани от Летище / Летище / Космически канал.
  • Всяко ниво на Подобрение струва ресурси и точи за подобрения и подобрява характеристиките на вида кораб, който е избран.
  • Ако играчът откаже подобрение в прогрес той ще получи от 60% до 80% от ресурса вложен в него и всичките си точки за подобрения.
  • Всяко ниво на подобренията увеличава атаката и живота с процент равен на подобрението на корабът “Подобрение на ниво”. Има едно изключение – транспортните кораби (Транспортьор / Товарен бот / Доставчик и Мегатранспортьор / Голям товарен бот / Мегадоставчик) получават бонус на Товарния капацитет с всяко ниво на подобрение, не на тяхната атака или живот.
  • Бонусът отново е процент равен на характеристиките на кораба “Подобрение на ниво”.

Точки за подобрения

Точките за подобрения са вторичен ресурс, който се използва за подобряване на корабите. Те се получават при атаки над Ренегати и са използваем* ресурс.

*Пример: Ако получите 2 000 ТЗП (Точки за подобрения) и се нуждаете от 1600 за да подобрите вашите кораби - ще ви останат 400 точки за използване. Ако стартирате ново подобрение с тези 400 точки и след това го спрете - ще си получите 400те точки обратно. Това означава, че подобренията на един Скаут например на ниво 10, което струва 15 000 ТЗП - ще се нуждаете от пълното количество точки.

  • Точките за подобрения са споделени между вашите планети. Това означава, че те се добавят към вашият акаунт, не към текущата ви планета.
  • Не може да загубите ТЗП по никакъв начин.
  • В зависимост дали сте победител (всички вражески кораби са загинали) или битката е завършила с Равенство - получавате различно количество ТЗП.
  • Това количество също така зависи и от флотата, която изпращате в атака.
  • По-голяма флота (повече популация) ще ви осигури по-голямо количество ТЗП.

Имайте предвид, че не получавате ТЗП ако загубите битката.

Подробни таблици с необходимите ТЗП за всеки кораб може да намерите по-долу:


Конфедерация

Кораб / Ниво на подобрение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Транспортьор 100 160 256 410 655 1049 1678 2684 4295 6872
Мега транспортьор 300 480 768 1229 1966 3146 5033 8053 12885 20616
Скаут 10 16 26 41 66 105 168 268 429 687
Кръстосвач 1400 2240 3584 5734 9175 14680 23488 37581 60130 96207
Пазител 1200 1920 3072 4915 7864 12583 20133 32212 51540 82463
Боен кораб 3000 4800 7680 12288 19661 31457 50332 80531 128849 206158
Унищожител 6000 9600 15360 24576 39322 62915 100663 161061 257698 412317
Бомбър 4400 7040 11264 18022 28836 46137 73820 118112 188979 302366
Звезда на Смърта (ЗНС) 140000 224000 358400 573440 917504 1468006 2348810 3758096 6012954 9620727


Тертети

Кораб / Ниво на подобрение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Каргобот 100 160 256 410 655 1049 1678 2684 4295 6872
Голям Каргобот 301 482 771 1233 1973 3156 5050 8080 12928 20685
Изтребител 10 16 26 41 66 105 168 268 429 687
Прихващач 1400 2240 3584 5734 9175 14680 23488 37581 60130 96207
Щитбот 1400 2240 3584 5734 9175 14680 23488 37581 60130 96207
Звездна Армада 2990 4784 7654 12247 19595 31352 50164 80262 128420 205471
Голиат 3920 6272 10035 16056 25690 41104 65767 105227 168363 269380
Бомбърбот 4320 6912 11059 17695 28312 45298 72478 115964 185543 296868
Титан 140220 224352 358963 574341 918946 1470313 2352501 3764002 6022403 9635845


Нокси

Кораб / Ниво на подобрение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доставчик 100 160 256 410 655 1049 1678 2684 4295 6872
Мегадоставчик 304 486 778 1245 1992 3188 5100 8160 13057 20891
Нокс Дарт 10 16 26 41 66 105 168 268 429 687
Немезис 980 1568 2509 4014 6423 10276 16442 26307 42091 67345
Абсорбатор 600 960 1536 2458 3932 6291 10066 16106 25770 41232
Призрак 3320 5312 8499 13599 21758 34813 55700 89121 142593 228149
Стършел 3978 6365 10184 16294 26070 41712 66740 106784 170854 273366
Спорбомбър 4368 6989 11182 17891 28626 45802 73283 117253 187604 300167
Нокс Царица 140160 224256 358810 574095 918553 1469684 2351495 3762391 6019826 9631722

Нагоре