Нови статистики на единиците

Информация

Това е малко по-различна конфигурация на статистиките на единиците в Немексия (Кораби и Защити). Тя е валидна само за някои вселени. Моля прочетете вашите Административни съобщения или се консултирайте с вашия Администратор за повече информация.

Статистики на корабите

Направени са промени в цената за строеж, атаката, живота, хангара (популацията) и базовото време за строеж.


Конфедерация

Име Цена Метал Цена Минерали Цена Газ Хангар (Популация) Атака Живот Базово време за строеж
Транспортьор 2,400 1,400 0 1 10 2,000 0:10:00
Мегатранспортьор 6,400 5,000 0 3 10 7,800 0:20:00
Скаут 2,400 1,600 0 2 800 2,400 0:20:00
Кръстосвач 10,200 8,400 0 7 3,080 9,200 0:25:40
Пазител 5,300 15,900 0 6 2,760 8,300 0:35:00
Боен кораб 49,400 21,200 0 15 9,000 27,000 0:55:00
Унищожител 93,900 84,500 9,400 30 19,500 58,500 1:20:00
Бомбардировач 44,000 55,000 11,000 22 17,600 52,800 0:55:00
Звезда на Смъртта 2,327,500 1,862,000 465,500 700 700,000 2,100,000 175:00:00
Колонизатор 12,500 25,000 10,600 12 600 2,400 0:58:00
Рециклатор 10,500 5,300 1,800 5 50 2,200 0:41:40
Шпионска сонда 0 1,000 0 1 1 1 0:01:00
Соларен сателит 500 2,000 500 1 1 2,200 0:02:30


Тертети

Име Цена Метал Цена Минерали Цена Газ Хангар (Популация) Атака Живот Базово време за строеж
Товарен бот 2,400 1,400 0 1 10 2,000 0:10:00
Голям Товарен бот 14,900 11,700 0 7 20 18,200 0:46:40
Изтребител 2,400 1,600 0 2 800 2,400 0:20:00
Прихващач 7,300 6,000 0 5 2,200 6,600 0:18:20
Щит бот 6,200 18,600 0 7 3,220 9,700 0:40:50
Звездна Армада 42,800 18,400 0 13 7,800 23,400 0:47:40
Голиат 87,600 78,900 8,800 28 18,200 54,600 1:14:40
Бомбарбот 40,000 50,000 10,000 20 16,000 48,000 0:50:00
Титан 2,044,900 1,635,900 409,000 615 615,000 1,845,000 153:45:00
Колонизиращ бот 12,500 25,000 10,600 12 600 2,400 0:58:00
Танкер 14,700 7,400 2,500 7 70 3,100 0:58:20
Шпионски бот 0 1,000 0 1 1 1 0:01:00
Соларен сателит 500 2,000 500 1 1 2,200 0:02:30


Нокси

Име Цена Метал Цена Минерали Цена Газ Хангар (Популация) Атака Живот Базово време за строеж
Доставчик 4,800 2,800 0 2 10 4,000 0:20:00
Мегадоставчик 8,500 6,700 0 4 10 10,400 0:26:40
Нокс дарт 1,200 800 0 1 400 1,200 0:10:00
Немезис 2,900 2,400 0 2 880 2,600 0:07:20
Абсорбатор 2,700 8,000 0 3 1,380 4,100 0:17:30
Призрак 32,900 14,100 0 10 6,000 18,000 0:36:40
Стършел 53,200 47,900 5,300 17 11,050 33,200 0:45:20
Спорбомбър 42,000 52,500 10,500 21 16,800 50,400 0:52:30
Царица 1,064,000 851,200 212,800 320 320,000 960,000 80:00:00
Заселник 12,500 25,000 10,600 12 600 2,400 0:58:00
Скрап търтей 10,500 5,300 1,800 5 50 2,200 0:41:40
Нокс разум 0 1,000 0 1 1 1 0:01:00
Органичен сателит 500 2,000 500 1 1 2,200 0:02:30

Статистики на Защитите

Направени са промени в цената за строеж, атаката, живота, хангара (популацията) и базовото време за строеж.


Конфедерация

Име Цена Метал Цена Минерали Цена Газ Хангар (Популация) Атака Живот Базово време за строеж
Балистично оръдие 4,600 2,500 0 2 140 1,500 0:04:40
Лазерно оръдие 8,800 4,700 0 3 180 2,400 0:05:00
Йонно оръдие 45,500 24,500 0 14 840 12,600 0:44:20
Плазмено оръдие 67,900 36,600 0 19 10,450 172,400 1:00:10
Щитна установка 96,000 96,000 0 12 1 600,000 5:20:00
Планетарен щит 352,000 352,000 0 44 1 2,640,000 26:53:20
Лазерно-Йонна Батарея 88,200 37,800 0 21 8,820 158,800 1:24:00
Плазмено-Лазерна Батарея 66,000 154,000 0 44 24,200 363,000 3:10:40
Йонно-Плазмена Батарея 78,000 130,000 52,000 65 42,250 507,000 8:07:30


Тертети

Име Цена Метал Цена Минерали Цена Газ Хангар (Популация) Атака Живот Базово време за строеж
Защитна матрица 6,800 3,700 0 3 210 2,200 0:07:00
Лазерна матрица 11,700 6,300 0 4 240 3,200 0:06:40
Йонна матрица 48,800 26,300 0 15 900 13,500 0:47:30
Плазма матрица 71,500 38,500 0 20 11,000 181,500 1:03:20
Матричен щит 96,000 96,000 0 12 1 600,000 5:20:00
Планетарна матрица 352,000 352,000 0 44 1 2,640,000 26:53:20
Лазерно-Йонна Матрица 109,200 46,800 0 26 10,920 196,600 1:44:00
Плазмено-Лазерна Матрица 63,000 147,000 0 42 23,100 346,500 3:02:00
Йонно-Плазмена Матрица 96,000 160,000 64,000 80 52,000 624,000 10:00:00


Нокси

Име Цена Метал Цена Минерали Цена Газ Хангар (Популация) Атака Живот Базово време за строеж
Нокс Стрелец 2,300 1,200 0 1 70 700 0:02:20
Лазерна Тъкан 5,900 3,200 0 2 120 1,600 0:03:20
Йонна Тъкан 13,000 7,000 0 4 240 3,600 0:12:40
Плазмена тъкан 25,000 13,500 0 7 3,850 63,500 0:22:10
Хитинова черупка 96,000 96,000 0 12 1 600,000 5:20:00
Повърхностна обвивка 352,000 352,000 0 44 1 2,640,000 26:53:20
Лазерно-Йонна Тъкан 46,200 19,800 0 11 4,620 83,200 0:44:00
Плазмено-Лазерна Тъкан 27,000 63,000 0 18 9,900 148,500 1:18:00
Йонно-Плазмена Тъкан 50,400 84,000 33,600 42 27,300 327,600 5:15:00

Нагоре