Лоялна програма

Информация

Платинум Програмата е начин нашият екип да изкаже своите благодарности на редовните клиенти. Оценяваме вашето време и усилия, които сте посветили на играта, затова ви награждаваме със Звезди при достигане на определено ниво в Платинум програмата. Всеки играч започва от ниво 1. При него не получавате награда. При достигане на следващо ниво Звездите се начисляват до няколко минути след достигането на нивото. На всяко 1-во число на месеца, вашият прогрес се нулира и започвате от ниво 1 отново.

Тук може да намерите списък с необходимите кредити за достигане на следващо ниво и наградата, която ще получите.

  • Ниво 1 – това е стартовото ниво. При него няма награда и не е необходимо да сте закупили кредити.
  • Ниво 2 - след закупуването на 1 000 кредита, наградата е 30 звезди.
  • Ниво 3 - след закупуването на още 1 000 кредита (общо 2 000), наградата отново е 30 звезди.
  • Ниво 4 - след закупуването на още 3 000 кредита (общо 5 000), наградата е 90 звезди.
  • За всеки следващи закупени 3 000 кредита ще вдигате по 1 ниво и ще получавате 90 звезди.
  • Ниво 7 - след закупуването на още 3 000 кредита (общо 14 000), наградата е 90 звезди.

Имайте предвид, че вече няма ограничение в нивата, които ще достигнете.

Когато отворите Платинум менюто ще видите лента с настоящият ви прогрес и колко остава до следващото ви ниво.

Нагоре