Program odanih kupaca

Informacija

Platinum program je način na koji naš tim želi zahvaliti našim stalnim kupcima. Cijenimo vaše vrijeme posvećeno našoj igri, zato dajemo nagrade Igračima, koji dosežu razičite razine na Platinum Programu. Razine u programu se mogu doseći kupovanjem Kredita. Svaki igrač počinje program na razini 1, bez kupnje bilo kakvih Kredita. Razina 1 ne daje nagrade. Za svaku sljedeću razinu postoji nagrada Zvijezda koja se odmah dodjeljuje igraču kada je odgovarajuća razina postignuta. Svakog 1. u mjesecu, svaki igračev napredak se briše i počinje ponovo s razinom 1.

Ovdje je lista iznosa kredita koje morate imati da bi došli na tu razinu i nagrade su :

  • Razina 1 – ovo je početna razina , bez kupljenih Kredita, bez nagrade.
  • Razina 2 – nakon kupnje 1000 kredita , igrač dostiže razinu 2 i dobiva 30 Zvijezdica kao nagradu.
  • Razina 3 - nakon kupnje 1000 kredita (ukupno 2000 za mjesec),igrač dostiže razinu 3 i dobiva 30 Zvijezdica.
  • Razina 4 - nakon kupnje 3000 kredita (ukupno 5000 za mjesec) igrač dostiže razinu 4 i dobiva 90 Zvijezdica. - Razina 5 - nakon kupnje 3000 kredita (ukupno 8000 za mjesec) igrač dostiže razinu 5 i dobiva 90 zvjezdica.
  • Razina 6 - nakon kupnje 3000 kredita (ukupno 11000 za mjesec) igrač dostiže razinu 6 i dobiva 90 Zvjezdica. - Razina 7 - nakon kupnje 3000 kredita (ukupno 14000 za mjesec) igrač dostiže razinu 7 i dobiva 90 Zvjezdica
  • Svaka sljedeća razina zahtjeva dodatnih 3000 kredita koje vam daju 90 Zvjezdica.

Imajte na umu da nema granice razine koju igrač može doseći u Platinum Premium Programu.

Kada otvorite izbornik Platinum vidjet ćete traku koja prikazuje vaš napredak na trenutnoj razini programa. Izbod trake možete vidjeti koliko dodatnih kredita mora biti kupljeno do sljedeće razin i koju ćete nagradu dobiti (na primjer: igrači na ra1 koji nisu kupili nikakve Kredite će vidjeti poruku: " Vi ste 1000 Kredita dalje od postizanja razine 2, koja vam daje 20 Zvijezda kao nagradu").

Vrati se na vrhu