Piratski let

Informacije

Piratstvo je odličan način za dobivanje resursa za vašu planetu, a u isto vrijeme uskraćuje neprijateljsku planetu za neke od resursa. Piratstvo može biti učinjeno samo sa Scouts/Rogue Fighters/Nox Darths. Bitka se može dogoditi samo ako branitelj ima Scouts/Rogue Fighters/Nox Darths u svojoj floti. Borba se odvija između Scouts/Rogue Fighters/Nox Darths sa obje strane. Nadogradnje brodova i štit primjenjuju kao bonus. Bodovi se računaju kao i obično. I reciklažna polja se pojavljuju kao i obično. Možete ukrasti do 1/4 resursa sa planete pomoću piratskih letova. Piratska flota ne ubraja se u obrambenu flotu niti u obranu.

Dolazni piratski letovi označeni su u narančastom u “Flota” meniju.

Ograničenja

  • Napadanje u koeficijentu : možete poslati piratske letove na igrače ako ukupni bodovi ili njihovi resursni bodovi su između pola i duplo vaših ukupnih bodova ili resursnih bodova.

    Na primjer: Ako imate 10 000 Ukupnih bodova i 20 000 Resursnih bodova možete napasti igrača koji je između 10 000 i 40 000, ispunjavajući jedan od tih nije dovoljno (ovaj uvjet ne utječe na timsko piratstvo);

  • Igrač koji nema najmanje 300 Ukupnih bodova ne može koristiti piratstvo.; Igrači koji nemaju najmanje 300 ukupnih bodova može poslati piratski let na druge igrače (sva ograničenja se primjenjuju);

  • Ne možete poslati Piratske letove na igrače koji su na Odmoru/Zaštiti.

  • Možete poslati maksimalno 100 piratskih letova prema jednoj planeti unutar 24 sata.

Vrati se na vrhu