Kapsule

Infromacija

Kapsule su paketi s uslugama koji se mogu koristiti besplatno nakon što je kapsula kupljena. Kapsule su raspodjeljenje u kategorijama: Premium, Zapovjednički, Pustolovine, Planetarni booster.

 • Svaka kapsula u kategoriji Premium sadrži Premium dane i Specijalnosti..
 • Svaka kapsula u kategoriji Zapovjednički sadrži potrošne predmete.
 • Svaka kapsula u kategoriji Pustolovine sadrži Svemirsko putovanje.
 • Svaka kapsula u kategoriji Planetarni booster sadrži kupovinu Resursa.
 • Svaka kapsula košta određenu količinu Kredita.

Premium

 • Paket Dobavljač: 10 Premium dana+ 3 Specijalnosti
 • Paket Graditelj:: 30 Premium dana+ 5 Specijalnosti
 • Paket Inženjer: 60 Premium dana+ 7 Specijalnosti
 • Paket Ratnik: 90 Premium dana+ 9 Specijalnosti
 • aket Imperator: 180 Premium dana+ 9 Specijalnosti

Zapovjednički{#2}

 • Paket Navigator: 4 Potrošnih predmeta
 • Paket Istraživač: 10 Potrošnih predmeta
 • Paket Napadač: 16 Potrošnih predmeta
 • Paket Osvajač: 20 Potrošnih predmeta
 • Paket Kolonizator: 28 Potrošnih predmeta

Pustolovine

 • Paket Desperado: 60 Svemirskih avantura "Istraživanje susjedstva"
 • Paket Enterprise: 30 svemirskih avantura "Znanstvena ekspedicija"
 • Paket Risky: 50 svemirskih avantura "Znanstvena ekspedicija"
 • Herojski paket: 12 svemirskih avantura "Potraga za izgubljenom civilizacijom"
 • Ekstremni paket: 20 svemirskih avantura "Potraga za izgubljenom civilizacijom"

Planetarni booster

 • Paket Rudar: 3 kupovine resursa
 • Economski paket: 5 kupovine resursa
 • Paket Agresor: 7 kupovine resursa
 • Kulturni paket: 9 kupovine resursa
 • Legendarni paket: 12 kupovine resursa

Vrati se na vrhu