Napad na Sunce

Informacije

Napad na sunce je posebna vrsta napada. U tim bitkama napadač je timska planeta u vlasništvu nekog saveza, a branitelj može biti Sunce i/ili nekoliko drugih igrača.

Svaka bitka sa suncem traje 12 rundi ili dok jedna strana ne pobijedi.

Tijek bitke

Sunce samo sudjeluje kao jedinica u svakoj Borbi sunca gdje ima najmanje 1 dan Života. Život i Napad ovise ako ima Podršku.

Kada je poslana podrška Suncu

 • Život sunca je jednak ( preostali dani / koeficijent ) * 1,000,000.
 • Napad sunca je jednak ( preostali dani / koeficijent) * 3,000.

Kada je poslana podrška broj Sunca može biti više od jedan:

 • Broj sunca = preostali dani / koeficijent

Gdje koeficijent = populacija podrške / 25,112.

U ovom slučaju sunce dobiva najveću razinu znanosti od igrača koji su poslali podršku.

![][napomena]Imajte u vidu da sunce napada s laserom te također ima i laki oklop.

Kada nije poslana podrška

 • Život sunca jednak je preostali dani * 1,000,000. Za sunce s 20 dana života će biti 20 000 000.
 • Život sunca jednak je preostali dani * 3,000. Za sunce s 20 dana života će biti 60 000.

![][važno]U ovom slučaju nisu uključene znanosti.

Kraj bitke

Na kraju svake bitke ako ima preostalih jedinica napadača (napadač je pobjednik ili bitka je izjednačena) se izračunava posebana šansa. Ta šansa određuje dali će napadač osvojiti kristal ili ne nakon što je sunce poraženo. Savez koji napada će osvojiti neki novi kristal.

 • Za sunca s 0 dana života na početku bitke šansa je 25% ako je napadač pobjednik ili bitka je izjednačena.
 • Za sunca koja imaju više od 1 dana života na početku bitke šansa je:
  • 75% ako je napadač pobjednik.
  • 50% ako je bitka izjednačena.

Kompenzacije za igrače koji su poslali podršku

Igrači koji su poslali podršku će dobiti tri puta više borbenih bodova i dobit će nazad do 50% od flote koje su izgubili.

![][važno]Jedinice koje se vraćaju se izračunavaju odvojeno za svaki let, ne za svaki igrač koji je slao podršku. Stoga ako pošaljete 2 leta s 11 i 9 jedinica (ukupno 20) vi nećete dobiti 10 jedinica nazad, a dobit ćete 5 i 4 jedinica.

Vrati se na vrhu