Svemirske avanture

Informacija

Svemirske avanture su dodatni način da se dobije više resursa (Metala, Minerala i Goriva), Brodova i Kredita. Možete napraviti do 2 Svemirske avanture u periodu od 24 sata (do 3 Svemirske avanture ako imate aktiviran Premium račun i do 4 Svemirske avanture ako imate aktiviran Platinum Premium račun).

Imajte na umu da morate ispuniti zahtjeve za Bodove resursa kako bi se obavila odabrana Svemirska avantura. Zapamtite da uvijek postoji šansa za neuspješne Svemirske avanture i primanje ničega. Nemojte odustati i pokušajte još jednom.

Ako primate resurse, a nemate dovoljno slobodnog prostora u svojim skladištima, izgubit ćete iznose koji su prešli granicu skladišta.

Ako dobijete brodove koji nemaju dovljno populacijemorate za njih cete cete iskoristit izbornik Prenapučenosti da uništite neke od brodova koji imate u izgradnji kako bi oslobodili mjesto za njih, ako imate dovoljno mjesta za populaciju dobit ćete nagradu.

Vrati se na vrhu