Timski napad

Informacija

Timski napad je napad od jednog Timskog planeta na drugi Timski planet. Ideja Timskog napada je uništiti neprijateljske flote i obranu, ukrasti njihove resurse i uništiti razine građevina.

Dolazni napad označen je crvenom bojom na Timskoj planeti u zaslonu flote.

Imajte na umu da nakon uspješnog Timskog napada do 50% sredstava može biti ukradeno.

Vrati se na vrhu