Tímový útok

Informácia

Tímový útok je útok z jednej tímovej planéty na inú tímovú planétu. Dôvodom tímového útoku je zničenie nepriateľskej flotily, obrany, krádež surovín a zničenie úrovní budov.

Prichádzajúci útok je zobrazený na obrazovke letov červenou farbou.

Po úspešnom tímovom útoku, môže byť ukradnutých do 50 percent surovín.

Späť na vrchol