Odbornícka Veda

Nadpriestor

Nadpriestor, je odborná veda, ktorá zvyšuje rýchlosť lodí. Je to riešenie problémov s nadzvukovými motormi. Vývoj reaktora pre syntézu vodíka nebol ťažký, pretože bol dlhodobo každodenne používaný. Ale fotónové motory sú odlišná vec. Po mnohých experimentoch s rozdielnymi materiálmi a ich rôznymi návrhmi, inžinieri objavili kryštál (kombináciou kovu a plynu), ktorý bol odolný voči vysokým teplotám a zároveň aj schopný lámať svetelné lúče správnym smerom.

Bonus: Každá úroveň Nadpriestoru zvyšuje rýchlosť všetkých lodí o 20% (spolu až po 300%)

Maximálna úroveň: 15. úroveň

Požiadavky

 • Laboratórium,Experimentálne zariadenie alebo Nadrozum na 10. úrovni
 • Prúdové motory na 3. úrovni

Paralelné vesmíry

Paralelné vesmíry je odborná veda, ktorá umožňuje konštrukciu najsilnejšej lode každej rasy. Táto veda má len jednu úroveň a jej výskum zaberá 839 hodín. Multivesmír je hypotetický súbor z viacerých možných vesmírov (vrátane nášho vesmíru), ktoré spolu tvoria všetku realitu. Rozdielne vesmíry v multivesmíre sa niekedy nazývajú paralelné vesmíry. Štruktúra multivesmíre, povaha každého vesmíru v ňom a ich vzťahy, ktoré medzi sebou tvoria, závisia na špecifikácii multivesmíru považovanej za hypotézu. Multivesmíry boli predpokladané v kozmológii, fyzike, astronómii, filozofii, transpersonálnej psychológii a novelách, obzvlášť v sci-fi a„fantasy“ dielach.

Bonus: Výskumom Paralelných vesmírov sa umožňuje stavba Hlavných jednotiek (Hviezda smrti/Titán/Kráľovná Noxiov).

Požiadavky

 • Laboratórium/Experimentálne zariadenie alebo Nadrozum na 15. úrovni
 • Fyzika na 10. úrovni
 • Matematika na 10. úrovni
 • Astronómia na 15. úrovni
 • 250 000 voľnej Energie, ktorá je potrebná len na začiatok procesu.

Ľahký pancier

Toto je odbornická veda, ktorá zvýšuje ľahký pancier lodí a obrán. Hlavný cieľ tohto typu výskumu je rozvoj možností na zvýšenia účinnosti pancierov a štítov jednotiek.

Bonus: Každá úroveň zvýšuje ľahký pancier všetkých lodí a obrán o 1% (až do 10% celkové).

Max level: level 10

Požiadavky

 • Laboratórium,Centrum experimentov alebo Nadrozum na úrovni 8
 • Laserová veda na úrovni 2

Stredný pancier

Toto je odbornická veda, ktorá zvýšuje stredný pancier lodí a obrán. Hlavný cieľ tohto typu výskumu je rozvoj možností na zvýšenia účinnosti pancierov a štítov jednotiek.

Bonus:Každá úroveň zvýšuje ľahký pancier všetkých lodí a obrán o 2% (až do 20% celkové).

Max level: level 10

Požiadavky

 • Laboratúorium,Centrum experimentov alebo Nadrozum na úrovni 9
 • Iónová veda na úrovnil 2

Ťažký pancier

Toto je odbornická veda, ktorá zvýšuje ťažký pancier lodí a obrán. Hlavný cieľ tohto typu výskumu je rozvoj možností na zvýšenia účinnosti pancierov a štítov jednotiek.

Bonus:Každá úroveň zvýšuje ľahký pancier všetkých lodí a obrán o3% (až do 30% celkové).

Max level: level 10

Požiadavky

 • Laboratórium,Centrum experimentov alebo Nadrozum na level 10
 • Plasmová veda na level 2

Konečné budovanie

Konečné budovanie je odborná veda, ktorá znižuje náklady stavieb. Za účelom ušetriť suroviny, vedci vyvinuli novú metódu, ktorá umožňuje inžinierom stavať budovy efektívnejšie. Tajomstvo tejto novej technológie je lepšie plánovanie a chytrejší architektonický dizajn založený na moderných aplikáciách.

Bonus: Každá úroveň Konečného budovania znižuje náklady každej budovy o 1% (spolu až po 10%)

Maximálna úroveň: 10. úroveň

Požiadavky

 • Laboratórium,Experimentálne zariadenie alebo Nadrozum na 4. úrovni
 • Matematika na 5. úrovni
 • Fyzika na 5. úrovni

Späť na vrchol