Schopnosti lodí

Informácia

Každá loď má unikátnu schopnosť, ktorá môžete používať v bitke.Schopnosti sú pasívne a aktívne a majú odlišné výsledky. Schopnosti nemôžu byť získané,ale sú súčasťou lode.

Všetky schopnosti,ktoré poskytujú bonus priateľskej skupine lodí,môžu byť aplikované k všetkým priateľkým loďam okrem týchto,ktoré poskytujú túto schopnosť.Toto znamená,že ak jedna skupina lodí má schopnosť "Bonus života" (Ochranci/Štít boty/Absorbéri),živoť všetkých priateľských skupín lodí je zvýšený okrem života Ochracov/Štít botov/Absorbérov.

Pasívne schopnosti

Bonus pasívnych schopností (percento) závisí iba na počte lodí v bitke.

Bonus Života

Bonus:Zvýšuje život priateľských lodí počas bitky.

Schopnosť Bonus Života zvýšuje život všetkých priateľských lodí.

 • Každá loď poskutuje odlišné percento svojej schopnosti v závislosti na rase.
  • Ochranca - 0.030% za loď
  • Štít bot - 0.040% za loď
  • Absorbér - 0.016% za loď
 • Maximálny život z 15% môže byť dosiahnutý s 500 Ochrancov,375 Štít botov alebo 983 Absorbérov.
 • Lode,ktoré majú túto schopnosť: Ochranca/Štít bot/Absorbér

Podporený pancier

Bonus: Zvýšuje pancier prateľských bojových lodí počas bitky.

Zvýšuje pancier všetkých priateľských bojových lodí.

 • Každá loď poskutuje odlišné percento svojej schopnosti v závislosti na rase.
  • Bojový krížnik - 0.040% za loď
  • Vesmírna armáda - 0.025% za loď
  • Duch - 0.019% za loď
 • Maximálne percento zvýšenia panciera je 32% a môže byť dosiahnuté s 800 Bojových krížnikov,1280 Vesmírných armád alebo 1684 Duchov.
 • Lode,ktoré majú túto schopnosť: Bojový krížnik/Vesmírna armáda/Duch

Detonácia

Bonus: Umožňuje zničenie nepriateľských budov.

Všetky lode,ktoré majú schopnosť Detonácia,poskytujú body zničenia,ktoré aktivujú šancu zničiť úrovne nepriateľských budov.

 • Každá loď poskutuje odlišné množstvo bodov zničenia v závislosti na jej úrovni vylepšenia.
  • Hvizda smrti - 10 bodov zničenia na úrovni 1;100 bodov zničenia na úrovni 10.
  • Titan - 9 bodov zničenia na úrovni 1;90 bodov zničenia na úrovni 10.
  • Kráľovná Noxov - 5.5 bodov zničenia na úrovni 1;55 bodov zničenia na úrovni 10.
 • Každých 2500 populácie z obranných jenotiek (veží)znížuje body zničenia o 100.
 • Lode,ktoré majú túto schopnosť: Hviezda smrti/Titan/Kráľovná Noxov

Šance Detonácie v závislosti na množstve bodov zničenia:

Body zničenia Efekt
0-19 bodov Žiadna šanca na zničenia budovy
20-100 bodov 20% šanca na zničenie jednej úrovene 1 budovy
101-200 bodov 40% šanca na zničenie jednej úrovene 1 budovy
201-400 bodov 60%šanca na zničenie jednej úrovene 1 budovy
401-550 bodov 50% šanca na zničenie jednej úrovene 2 budovy
551-700 bodov 70% šance na zničenia jednej úrovne 2 budov
701-850 bodov 50% šance na zničenia jednej úrovne 3 budov
851-1000 bdov 60% šance na zničenia jednej úrovne 5 budov
nad 1000 bodov 33% šance na zničenia jednej úrovne všetkých budov

Pamätajte, že šanca je vypočítaná separátne pre každú budovu.

Zničenie planét

Bonus: Umožňuje zničenie nepriateľských planét.

Schopnosť dáva šancu na zničenie celej planéty.Či je planéta zničená alebo nie je vypočítané na konci bitky bez ohľadu na výsledku (Vyhra,Prehra alebo Remíza).

 • Pamätajte si,že ak hráč má iba jednu planétu,táto planéta nemôže byť zničená.
 • Ak hráč má viac planét a jeho hlavná planéta je zničená, druhá planéta sa stane hlavnou.
 • Každá loď poskytuje odlišnú šancu v závislosti na jej rase a úrovni.
  • Hviezda smrti - 0.3% na úrovni 1; 3% na úrovni 10.
  • Titan - 0.25% na úrovni 1; 2.5% na úrovni 10.
  • Kráľovná Noxov - 0.15% na úrovni 1; 1.5% na úrovni 10.
 • Maximálna šanca na zničenie planéty je 30% (35% ak útočnik má Admirálsku schopnosť "Ničiteľ").
 • Za každú Hviezda smrti/Titan/Kráľovná Noxov,ktoré Obranca má,šanca sa znížuje tak isto ako sa zvýšuje pre Útočnika.
 • Každých 1000 populácie obranných jednotiek (veží) znížuje šancu Zničenie o 1%.
 • Lode,ktoré majú túto schopnosť: Hviezda smrti/Titan/Kráľovná Noxov

Aktívne schopnosti

Šanca závisí na množstve lodí,ktoré majú schopnosť.

Ignorovací pancier

Bonus: Preskakujú pancier nepriateľských jednotiek.

Schopnosť Ignorovací pancier poskytuje priateľskej skupine lodí preskákať pancier nepriateľov.

 • Každá loď dáva 0.025% k schopnosti.
 • Maximálna šanca je 50% a môže byť dosiahnutá pomocou 2000 lodí.
 • Lode,ktoré majú túto schopnosť: Skaut/Stíhacie lietadlo/Nox Darth

Zničenie

Bonus: Poskytuje ďalšiu šancu na kritické poškodnenie.

Zvýšuje šancu útoku priteľských lodí od 2 do 2.5 krát.

 • Táto schopnosť funguje separátne od schopnosti Zmije a vedy Kritické poškodnenie.
 • Každá loď poskytuje odlišnú šancu v závislosti na svojej rase.
  • Krížnik - 0.030% za loď.
  • Interceptor - 0.022% za loď.
  • Nemesis - 0.009% za loď.
 • Maximálna šanca je 30% a môže byť dosiahnutá pomocou 1000 Krížnikov,1365 Interceptorov alebo 3333 Nemesis.
 • Lode,ktoré majú túto schopnosť: Krížnik/Interceptor/Nemesis

Oživenie

Bonus: Môže oživiť zničené priateľské lode v bitke.

Percento oživených lodí závisí na počtu fungovacích lodí,ktoré majú túto schopnosť po každom kole.

 • Každá loď poskytuje 0.14% k šance schopnosti.
 • Každá loď poskytuje 0.08% bonus schopnosti.
 • Maximálna šanca zo 70% šance a 40% oživených jednotiek môže byť dosiahnutá pomocou 500 Ničiteľov.
 • Lode,ktoré majú túto schopnosť: Ničiteľ

Mega sila

Bonus: Zvýšuje útok priateľských lodí v bitke.

Je šanca na fungovanie schopnosti a na percento.

 • Každá loď poskytuje 0.08% k šance schopnosti.
 • Každá loď poskytuje 0.09% bonus schopnosti.
 • Maximálna šanca zo 70% šance a 80% bonus útoku môže byť dosiahnutá pomocou 890 Goliathov.
 • Lode,ktoré majú túto schopnosť: Goliath.

Zmrazovanie

Bonus: Zmrznuje nepriateľskú skupinu lodí v bitke.

Schopnosť dáva šancu zmrznúť nepriateľské útoky.

 • Každá loď poskytuje 0.04% k šance schopnosti.
 • Maximálna šanca je 20% a môže byť dosiahnutá pomocou 500 Sršeňov.
  • Lode,ktoré majú túto schopnosť: Sršeň

ADelostrelectvo

Bonus: Zvýšuje útok priateľských lodí na nepriateľskú obranu.

 • Každá loď poskytuje odlišnú šancu v závislosti na jej rase.
  • Bomber - 0.10% za loď.
  • Bomberbot - 0.09% za loď.
  • Vrhač spor - 0.09% za loď.
 • Maximálna šanca 70% môže byť dosiahnutá pomocou 700 Bomberov,890 Bomberbotov alebo 890 Vrhač sporov.
 • Lode,ktoré majú túto schopnosť:Bomber/Bomberbot/Vrhač spor

Späť na vrchol