Dovednosti lodi

Informace

Každá loď má jedinečnou dovednost, která je v bitvě nepostradatelná. Tyto dovednosti mohou být pasivní i aktivní a každá funguje na jiném principu a má různé výsledky. Tyto dovednosti nejsou vyvíjeny jako vědy samostatně, lodě byly s jejich základními verzemi již vyvinuty.

Všech dovednosti, které poskytují bonus k přátelským lodmi kromě Ochránce/Štítový bot/Absorber, lze použít pro všechny přátelských lodí kromně kteří poskytují dovednost. To znamená, že pokud je dovednost Bonus k životu zvyšuje život všech přátelských bitevních lodí kromě Ochránce/Štítový bot/Absorber.

Pasivní dovednosti

Pasivní dovednosti (procento) je v závislosti jen na počet lodi ve bitvě.

Bonus k životu

Dovednost: Zvyšuje život přátelských lod během bitvě.

Ten bonus zvyšuje život všech přátelských lod.

 • Každá loď poskytuje procenta* k dovednosti v závislosti na jejich rase.

  • Ochránce - 0.030% pro loď
  • Štítový bot - 0.040% pro loď
  • Absorber - 0.016% pro loď
 • Maximální navýšení života (na 15%) může být dosaženo s 500 Ochránce, 375 Štítový bot or 938 Absorber

 • Lodě, které mají tuto dovednost:: Ochránce/Štítový bot/Absorber

Zesílení obrnění

Bonus: Zvyšuje přátelské vojenské lodi během bitvy.

Armor boost life skill increase the armor of all friendly battle ships.

 • Each ship provides different percentage to the skill depending on their race.
  • Battlecruiser - 0.040% pert ship
  • Space Armada - 0.025% per ship
  • Ghost - 0.019% per ship
 • Maximum armour increase of 32% can be reached with 800 Battlecruisers, 1280 Space Armadas or 1684 Ghosts
 • Ships that possess the Skill: Battlecruiser/Space Armada/Ghost Zesílení obrnění zvyšuje obrnění přátelských bitevních lodí kromě Bitevní křižník/Vesmírná armáda/Duch. Je to pasivní dovednost a záleží pouze na lodích, jestli bude aplikovaná.Bonus: Zvyšuje obrnění bitevních lodíKaždá loď poskytuje odlišné procento* kdovednosti vzávislosti na jejich rase.*Procenta kdovednosti- Bitevní křižník – 0.040% pro loď - Vesmírná armáda – 0.025% pro loď - Duch – 0.019% pro loď

Maximální navýšení obrnění (na 32%) může být dosaženo s800 Bitevní křižník, 1280 Vesmírná armáda, nebo 1684 Duch.Lodě, které mají tuto dovednost: Bitevní křižník/Vesmírná armáda/Duch. Detonation

Bonus: Allows demolishing of enemy buildings.

All ships that posses the Detonation skill provides demolition points that activate a chance to demolish levels of enemy buildings on the attacked Planet.

 • Each ship provides different amount of demolition points depending on its level upgrade.
  • Death star - 10 demolition points at level 1; 100 demolition points at level 10.
  • Titan - 9 demolition points at level 1; 90 demolition points at level 10.
  • Nox Queen - 5.5 demolition points at level 1; 55 demolition points at level 10.
 • Every 2500 population of planetary defence units (turrets) reduce the Demolishing points by 100.
 • Ships that possess the Skill: DeathStar/Titan/Queen Nox

Detonation chances based on amount of demolition points:

Demolition points Effect
0-19 points No chance for demolishing a building
20-100 points 20% chance for demolishing 1 level of 1 building
101-200 points 40% chance for demolishing 1 level of 1 building
201-400 points 60% chance for demolishing 1 level of 1 building
401-550 points 50% chance for demolishing 1 level of 2 buildings
551-700 points 70% chance for demolishing 1 level of 2 buildings
701-850 points 50% chance for demolishing 1 level of 3 buildings
851-1000 points 60% chance for demolishing 1 level of 5 buildings
over 1000 points 33% chance for demolishing 1 level of all buildings

Note that the chance is calculated for each building separately.

Destroying planets

Bonus: Allows destruction of enemy planets.

This Skill gives a chance for an entire Planet to be destroyed. Whether a Planet is destroyed or not is calculated at the end of the Battle no matter of the result (Victory, Defeat or Draw).

 • Keep in mind that if a player has only one Planet, it cannot be destroyed;
 • If a player have more than one Planet and the main one is destroyed, the second Planet becomes main.
 • Each ship provides different percentage to the skill chance depending on their race.
  • Death star - 0.3% at level 1; 3% at level 10.
  • Titan - 0.25% at level 1; 2.5% at level 10.
  • Nox Queen - 0.15% at level 1; 1.5% points at level 10.
 • Maximum chance for planet destruction is 30% (35% if the attacker posses Admiral Skill "Destroyer").
 • For each DeathStar/Titan/Queen Nox the Defender has at the end of the battle the chance is reduced the same way it is increased for the attacker.
 • Every 1000 population of planetary defence units (turrets) reduce the Destruction chance by 1%.
 • Ships that possess the Skill: DeathStar/Titan/Queen Nox

Active skills

All active skills have chance to work. This chance depends of the amount of ships that posses the skill.

Ignore armor

Bonus: Skips enemy units armour for the current round.

Ignore armor skill gives the opportunity for some group of battle ships to skip the armour of the enemy group and make maximum damage to them.

 • Each ship provides 0.025% to the skill chance.
 • Maximum chance 50% can be reached with 2000 ships.
 • Ships that possess the Skill: Scout/Rogue fighter/Nox Darth

Devastate

Bonus: Provides additional chance for critical damage.

Devastate skill increase the chance for friendly battle ships to inflict Critical damage. This means that their attack can be increased up to from 2 to 2.5 times.

 • This ship skill works separately from the Viper skill and Critical damage science.
 • Each ship provides different percentage to the skill chance depending on their race.
  • Cruiser - 0.030% per ship
  • Interceptor - 0.022% per ship
  • Nemesis - 0.009% per ship
 • Maximum chance 30% can be reached with 1000 Cruisers, 1365 Interceptors or 3333 Nemesisys.
 • Ships that possess the Skill: Cruiser/Interceptor/Nemesis

Revival

Bonus: Revives destroyed friendly ships in battle.

The Revival skill gives the opportunity to revive friendly ships destroyed during the current battle round. The percentage of revived ships is calculated on the basis of how many functioning ships that posses the skill there are after each round.

 • Each ship provides 0.14% to the skill Chance.
 • Each ship pdovides 0.08% to the skill Bonus.
 • Maximum of a 70% chance to revive 40% of the destroyed ships can be reached with 500 Destroyers.
 • Ships that possess the Skill: Destroyer

Mega power

Bonus: Increase friendly battle ships attack in battle.

The Mega power skill gives a chance for friendly battle ships attack to be increased during the current battle round. There is a chance for the skill to work and also there is a percentage of increase.

 • Each ship provides 0.08% to the skill Chance.
 • Each ship pdovides 0.09% to the skill Bonus.
 • Maximum of a 70% chance to increase the attack with 80% can be reached with 890 Goliaths.
 • Ships that possess the Skill: Goliath.

Zmrazení

Bonus: Freezes enemies group of ships in battle. Tato schopnost poskytne možnost zmrazit nepřátelské útočníky. Když je nepřátelská loď zamrzlá nezpůsobí vůbec žádné poškození.

Bonus:Každá loď s touto schopností poskytuje 0.04% šance na zmražení nepřátelské lodě, tím vyřadí její zbraně. Maximální šance je 20% (je potřeba 500 sršní ). Tato šance se určuje pro každou skupinu lodí a každé kolo. Zamrzlé lodě nezpůsobí žádné poškození když útočí.

Lodě stouto schopností: Sršeň The Skill gives a chance to freeze enemy attacks. When an enemy group of ships is frozen it doesn’t inflict any damage whatsoever.

 • Each ship provides 0.04% to the skill chance.
 • Maximum chance 20% can be reached with 500 Hornets.
 • Ships that possess the Skill: Hornet

Dělostřelectvo

Bonus: Dělostřelectvo zvyšuje útok lodi proti nepřátelské obrany.

Dělostřelectvo zvyšuje zisku bonusu poškození bitevním lodím proti nepřátelské obrany běžného bojovného kola - Každá loď poskytuje různé procento kdovednosti vzávislosti na jejich rase. - Bombardér – 0.10% pro loď - Bomberbot – 0.09% pro loďp - Rozsévač spor – 0.09 pro loď

 • Maximální šance, 70%, může být dosaženo se 700 Bombery, 890 Bomberbotsy nebo 890 Sporethrowery.
 • Lodě, které mají tuto dovednost: Bombardér/Bomberbot/Rozsévač spor

Zpět na začátek