Další zdroje

Populace

Populace značí kolik místa všechny lodě and obranná zařízení zabírají v hangáru/ bunkru/ povrchovém hnízdě. Každý typ lodě nebo obranného zařízení vyžaduje rozdílné počet jednotek populace a čím větší nebo složitější loď nebo zařízení je, tím více místa vyžaduje. Maximum populace, které můžete dosáhnout na normální (čili nikoli týmové) planetě je 25 112 jednotek.

Na každé planetě jsou hangáry sdílené loděmi a obranným zařízením. Pokud má vaše planeta celkově 100 jednotek populace, znamená to, že lodě mohou zabrat 100 jednotek a obranná zařízení také 100. Ukazatel populace, který se zobrazuje v horní části obrazovky vpravo, je určen pro lodě. Abyste viděli naplněnost populace obranných zařízení, jděte na menu obrany a zvolte loděnice.

Uzamčení planety kvůli přelidnění

Pokud není dostatek volného populace je planeta uzamčená a nedostupná pokud jsou další jednotky odstraněny.

Ozon

Ozon má dvě hlavní úlohy, pokud je množství ozonu sníženo, zvyšuje se generování Energie na planetě, ale v případě, že množství dosáhne podkritického množství, planeta se zamkne.

  • Každá planeta začíná s 15 000 jednotkami ozonu, které jsou každý den sníženy v závislosti na počtu a úrovni budov. Každá úroveň budovy sníží denně jednotky ozonu o 10.

Týmové planety nejsou vžádném směru závislé na počtu jednotek ozonu.

Zvýhodnění generování energie

Úbytek ozonu přidává výhody generování energie, protože smenší ozonovou vrstvou je naše planeta schopna přijmout více slunečního světla.

Toto zvýhodnění neovlivňuje množství energie zjaderné elektrárny/ uranovéhobota/ uranového vstřebávače.

Zde je tabulka, která uvádí jakým způsobem ovlivní množství ozonu generování energie:

Ozon Zvýhodnění
15 000 - 10 001 0%
10 000 - 7 001 10%
7 000 - 5 001 25%
5 000 - 3 501 40%
3 500 - 2 501 55%
2 500 - 1 501 70%
1 500 - 751 85%
750 - 0 100%

Uzamčení planety kvůli Ozonu

Nízké množství jednotek ozonu zvýší generování energie, ale pokud ozon klesne pod 100 jednotek, planeta je nepoužitelná dokud se problém s ozonem nevyřeší.

Zpět na začátek