Pokročilá věda

Špionáž

Špionáž je pokročilý vědní obor, sjehož pomocí budete úspěšněji špehovat ostatní a kontrolovat zda tak oni nečiní na vašich planetách. Jedná se patrně o jedno znejstarších umění války. Jak budete zlepšovat své umění špionáže, vaše sondy budou schopné vyzvědět větší množství přesnějších informací o nepřátelských planetách. Pokrok vtomto oboru vám umožní vyvinout a využít mnohem lepší výzvědné senzory.

Bonus: Dosažení úrovně 10 špionáže vám umožní zjistit jaké druhy a kolik lodí se na vás vypravilo zaútočit.

Maximální úroveň: úroveň 20

Požadavky

 • Laboratoř/Experimentální centrum/Nadvědomí na úrovni 4
 • Astronomiena úrovni 2

Radarové systémy

Radarové systémy jsou pokročilý vědní obor, který vám umožní vysílat do vesmíru více letů ve stejném čase. Radar je detekční zařízení, používající elektromagnetické vlny kidentifikaci vzdálenosti, výšky, směru nebo rychlosti pohyblivých a stacionárních předmětů jako letounů, lodí, vozidel, meteorologických útvarů a terénu. Tento vědní obor se jednoduše zabývá vývojem lepších a citlivějších radarových systémů. Radary jsou pak využity v kontrole letového provozu, což znich dělá velice důležité zařízení.

Bonus: Každá vyšší úroveň radarových systémů zvýší maximum povolených letů o 1,5.

Na příklad: na úrovni 6 radarových systémů jste schopni vyslat 1+6 x 1,5 = 10 letů ve stejném čase. Pokud výsledná hodnota není celé číslo, zaokrouhluje se směrem dolů.

Maximální úroveň: level 15

Požadavky

 • Laboratoř, Experimentální centrum nebo Nadvědomí na úrovni 4
 • Astronomie na úrovni 1

Obrana lodí

Obrana lodí je pokročilý vědní obor, zvyšující životnost lodí. Původní koncept hvězdných plavidel je lehká a rychlá loď. Naneštěstí, tento ideál přirozeně snižuje jejich obranyschopnost a tak bylo nespočet lodí zničeno vbitvách, které se rozhořely mezi znepřátelenými galaxiemi. Zdokonalování titanových stěn by bylo komplikované a nákladné, takže se naši přední vědci zaměřili na vylepšení starých konceptů. Celý proces je mimořádně obtížný a vyžaduje obrovské množství tzv. prvotních kovů, což je důvod, proč tento výzkum spotřebovává extrémní množství zdrojů kovu.

Bonus: aždá úroveň obrany lodí zvýší životnost všech lodí o 10% (až do maxima 200% v celkem)

Maximální úroveň: level 20

Požadavky

 • Laboratoř/Experimentální centrum/Nadvědomí na úrovni 5
 • Fyzikana úrovni 4

Palivové články

Palivové články je pokročilý vědní obor, s efektem zvýšení rychlosti lodí. Velice brzy po uskutečnění prvních vesmírných letů, lidé pochopili, že spalovací motory spalivem, založeném na fosilních zásobách jsou jednoduše nepraktické pro potřeby letů mezi planetami. Ačkoli lety malými plavidly byly uspokojivé, shromáždění skutečné válečné flotily, vybavené těžkou výzbrojí a dostatečnými štíty bylo prakticky nemožné. Bylo jasné, že potřeba motoru, schopného pracovat vnulové přitažlivosti, je akutní. A naši vědci opět našli řešení – palivové články. Obrovské a velkokapacitní motory, kombinující kyslík a vodík, nesené voddělených nádržích. Reakce těchto dvou prvků je všeobecně známa uvolněním obrovského množství energie.

Bonus: Každá úroveň výzkumu palivových článků zvýší rychlost vašich lodí o 15% (až do maxima 225%)

Maximální úroveň: level 15

Požadavky

 • Laboratoř,Experimentální centrum nebo Nadvědomí na úrovni 6
 • Chemie na úrovni 4

Tryskové motory

Tryskové motory je pokročilý vědní obor, který zvyšuje rychlost lodí. Tento obor právě vstoupil do nového věku vývoje. Moderní technologie napomohly vyvinout tryskový motor natolik výkonný, že většina původních nedostatků byla překonána takřka ze dne na den. Naši vědci navíc našli geniální způsob, jak adaptovat tyto motory na fungování s palivovými články. Ačkoli bylo vyvinuto mnoho nových pohonných systémů, tryskové motory jsou stále všudypřítomné a nenahraditelné.

Bonus: Každá úroveň výzkumu tryskových motorů zvýší rychlost všech lodí o 15% (až do maxima 225%)

Maximální úroveň: level 15

Požadavky

 • Laboratoř,Experimentální centrum nebo Nadvědomí na úrovni 7
 • Chemie na úrovni 6
 • brana lodína úrovni 5

Výzkum laserové technologie

Výzkum laserové technologie je pokročilý vědní obor, který zvyšuje útočnou sílu lodí, vybavených laserovými zbraněmi. Laserové zařízení, založené na principech optiky, je schopné vyprodukovat výkonný monochromatický paprsek světla.Využití našla laserová technologie všude – špionážní a počítačové systémy, válečné síly lodě. Pokrok ve výzkumu laserové technologie je odrazovým můstkem pro vývoj zbraňových systémů všeobecně. Slovo „laser“ bylo vytvořeno jako zkratka ze slov „Light Amplification by Stimulated Emissions of Radiation“.

Bonus: Každá úroveň výzkumu laserové technologie zvýší útočnou sílu lodí a obranných systémů, vyzbrojených laserovými zbraněmi o 15% (až do maxima 225%)

Maximální úroveň: level 15

Požadavky

 • Laboratoř,Experimentální centrum nebo Nadvědomí na úrovni 8
 • Matematika na úrovni 3

Výzkum iontové technologie

Výzkum iontové technologie je pokročilým vědním oborem, navyšujícím útočnou sílu lodí, vybavených iontovými zbraněmi. Výzkumníci, pracující na iontových technologiích, vyvinuli ionizační komoru a vložili ji do mocného iontového děla. Toto dělo vezme běžný, neškodný iont a vyšle jej vurčitém směru rychlostí blízkou rychlosti světla, čímž se mnohonásobně zvýší ničící účinek. Každá loď, která používá tuto technologie, získá bonus z této vědy.

Bonus: Každá úroveň výzkumu iontové technologie zvýší sílu útoku lodí a obranných zařízení, vybavených zbraněmi na bázi iontu o 15% (až do maxima 255%)

Maximální úroveň: level 15

Požadavky

 • Laboratoř,Experimentální centrum nebo Nadvědomí na úrovni 8
 • Matematika na úrovni 5
 • Výzkum laserové technologie na úrovni 5

Výzkum plasmové technologi

Výzkum plasmové technologie je pokročilým vědním oborem, který zvyšuje útočnou sílu vašeho vybavení a lodí splasmovými zbraněmi. Tato technologie je založena na objevech, učiněných během experimentování s iontovými zbraněmi. Vědci zde objevili vysoce hořlavý iontový plyn, zvaný plasma, někdy braný za čtvrté skupenství. Po úspěšném zdokonalení této technologie a řady testůtermonukleárních reakcí plasmy, vědečtí pracovníci vyrobili generátor plasmy – zařízení rozkládající plyn a produkující plasmu o nízké teplotě – plazmatron. TTato plasma pak může být vystřelena skrz hlaveň plasmového děla se zničujícími účinky na jakoukoli loď.

Bonus: Každá úroveň výzkumu plasmové technologie zvýší sílu útoku lodí a obranného vybavení o 15% (až do maxima 225%)

Maximální úroveň: level 15

Požadavky

 • Laboratoř,Experimentální centrum nebo Nadvědomí na úrovni 8
 • Matematika na úrovni 7
 • Výzkum laserové technologie na úrovni 10
 • Výzkum iontové technologie na úrovni 5

Ekologie

Ekologie je pokročilým vědním oborem, zvyšujícím množství ozonu vašich planet. Je to vědní obor, založený na studiích vlivu vědeckého pokroku na přírodu a celkové klima planet.Tyto informace pomáhají zachovat planetární zdroje vyrovnané a co nejméně poškozené. Vzhledem ktomu, že každá budova vNemexii snižuje množství produkovaného ozonu, je potřeba kompenzovat ztrátu vyvíjením vyšších úrovní ekologie kvyrovnání ztrát.

Bonus: Každá úroveň ekologie zvýší produkci ozonu o 250 bodů denně na všech vašich planetách (až do maxima 3750 bodů)

Maximální úroveň: level 15

Požadavky

 • Laboratoř,Experimentální centrum nebo Nadvědomí na úrovni 4
 • Fyzika na úrovni 3
 • Chemie na úrovni 3

Zpět na začátek