Přehled zdrojů

Informace

Každé vesmírné impérium potřebuje zdroje, aby mohlo růst, sílit a samozřejmě rozdrtit své nepřátele. A pakliže má impérium prosperovat, zdroje musí být vynaloženy velice pečlivě.

Ve vesmíru Nemexie existují tři základní zdroje. Tyto zdroje jsou využívány ke stavbě budov, rozvíjení vašich lodí a obrany, zlepšení a posílení a konečně pro zabezpečení výzkumu.

  • Základní zdrojes jsou: kov, minerály and plyn. Bez dostatečného množství těchto tří zdrojů je vaše impérium odsouzeno k záhubě.

Pokud je zahájen projekt, který vyžaduje základní zdroje a poté zrušen před dokončením, část vložených zdrojů se získá nazpět. Zde je přehled procesů a množství zdrojů, které je možné získat nazpět při různých procesech:

  • Výstavbabudovy – 70% vložených zdrojů
  • Stavbalodí či obranného zařízení – 40 - 60% vložených zdrojů
  • Zlepšenívlastností lodí – 60 - 80% vložených zdrojů
  • Výzkumvědních oborů – 60 - 80% vložených zdrojů
  • Při zničení jedné úrovně budov, získáte 50 - 80% vložených zdrojů nazpět a jednotky energie, které tato úroveň využívala, jsou vráceny k dalšímu použití.

Mimo základních zdrojů jsou zde ještě dva další, které jsou ale stejně důležité:

  • Energie ise používá k napájení budov na planetách. Každá budova (mimo těch, které energii produkují) vyžaduje určité množství energie k provozu, pokud požadované množství energie nemáte k dispozici, budova nemůže být postavena.
  • Ozon přidává výhody generování energie, ovlivňuje množství energie na Váše planety
  • Šrot jsou pozůstatky lodí, zničených v bitvách.
  • Populace představuje prostor, který každá loď a obranné zařízení zabírá v hangárech.

Pamatujte na to, že lodě ve vašem hangáru odletem neuvolní místo, kromě letu umístění, který přesune počty populace na cílovou planetu. Za předpokladu, že nemáte na planetě dostatek volného místa vhangárech, lodě, stejně jako obranné zařízení nebude možné postavit.

Zpět na začátek